Abhjasa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Abhjasa, ang. abhyasa, w dewanagari अभ्यास trl. abhyāsa – dosłownie: wysiłek, moc woli, wola ćwiczenia, utrudzenie, trud; w duchowej tradycji jogi termin oznaczający praktykę jogi lub ćwiczenie jogiczne (w szerokim tego słowa znaczeniu). W inicjacyjnych szkołach jogi i tantry, abhjasa oznacza wyższy i intensywniejszy stopień praktyki, wyższe wtajemniczenie niźli sadhana. Abhjasa to regularna praktyka wykonywana w długich okresach czasu, dodajmy, że jest to praktyka przynosząca należyte owoce czyli rezultaty.

W Jogasutrach Patańdźalego (I.12-I.16) termin ten rozważany jest wspólnie z terminem wairagja, w dewanagari वैराग्य, trl. vairāgya. Według Patańdźaliego abhjasa wraz z wairagją ”zatrzymują poruszenia umysłu”. Sama abhjasa jest zdefiniowana jako "nieprzerwany wysiłek do osiągnięcia stanu spokoju umysłu", przy czym sutra zastrzega, że abhjasa daje efekty, gdy "jest kontynuowana nieprzerwanie przez dłuższy czas" i oczywiście, prowadzona jest pod kierunkiem Guru.

Zobacz: Jogasutry Ryszi Patańdźali