Angelizacja

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Angelizacja - przemiana duchowa człowieka świętego w anioła Bożego, na podobieństwo jasnej przemiany Proroka Eliasza w anioła Sandalfona oraz Proroka Henocha w anioła Metatrona (Mittrona, Mitrę). Istnieją dwie główne przemiany duchowe, transformacje czy transfiguracje ludzkie, jedna z fazy zwierzęcej, prymitywnej i barbarzyńskiej, w postać w pełni ludzką, uczłowieczenie, głównie jako skutek ukształtowania sumienia z pomocą dobrze pojmowanych przykazań i wskazań oraz zaleceń moralnych, wyplewienia złych cech charakteru i rozwinięcie dobrych cech i właściwości w swojej osobowości. Popularne wschodnie powiedzenie mistyczne powiada, że zanim staniemy się boscy (uduchowieni), musimy stać się w pełni ludzcy. Osiąganie pełni Człowieczeństwa oraz poziomu Doskonałego Człowieczeństwa znane jest zarówno w praktyce mistyki chrześcijańskiej, żydowskiej jak i sufickiej czy wedyjskiej. Drugi wielki poziom to tak zwana Jasna Przemiana, Angelizacja, przebudzenia duchowej lub boskiej natury, przeistoczenie w Anioła Bożego.

Sandalfon, angelizowany Prorok Eliasz, jako niebiański Anioł Boży pełni Niebiosach funkcję Przewodnika dusz ludzkich, a do jego obowiązków należy czuwanie na rozstajnych drogach Raju i kierowanie dusz pobożnych do miejsc im wyznaczonych na Niebieskich Wyżynach. Eliasz jest Aniołem Przymierza, jednym z aniołów strzegących przestrzegania Przymierza z Bogiem. Eliasz towarzyszy w procesach angelizacji ziemskim świętym i mistrzom duchowym, w tym towarzyszył Jezusowi na Górze Przemienienia, kiedy ten odzyskiwał Anielską Postać przeistaczając się z istoty ludzkiej w Anioła Bożego. Eliasz towarzyszył Jezusowi razem z Prorokiem Mojżeszem, który także przeszedł proces angelizacji i stał się Aniołem Boga. Eliasz został zabrany do Niebios wozem ognistym, a jako swego następcę zostawił Proroka Elizeusza. Sandalfon jest władcą niebiańskich pieśni, a także bliźniaczą braterską duszą anioła Metatrona-Henocha. Anioł Sandalfon umożliwia prorokom posłanym na Ziemię przyjęcie boskiego natchnienia od Ducha Świętego, spowijając ich ognistą szatą prorockich dusz. Archanioł Sandalfon, także jako Prorok pod wcześniejszym Imieniem Eliasz (EliYah) pomaga w formowaniu się dzieci w łonach matek, a także decyduje o płci dzieci. Sandalfon to Anioł Chwały i Modlitwy.

Patriarcha Henoch, znany na Bliskim Wschodzie jako Idris, zabrany przez Boga do Niebios, został przemieniony w Anioła Metatrona, zasiadającego obok Boga na jednym z Tronów Archanielskich, podobnie jak Mesjasz. Prorok Henoch jest patronem astronomii, astrologii, numerologii (gematrii), a także chirologii, w Grecji nazywany jest Hermesem Trismegistosem, znany jako ojciec nauk ezoterycznych i hermetycznych. Podróżował do Niebios niebiańskim rydwanem ciągnionym przez ogniste rumaki w towarzystwie Anioła Anpiela jako przewodnika po niebiańskim wyżynach. Niektóre tradycje ezoteryczne nazywają Hermesa Aniołem Hermesjelem, uważają za wynalazcę liry oraz czarodziejskiego fletu. Hermes jest psychopomposem, przewodnikiem dusz ludzkich w Zaświatach, w tym w krainach niebiańskich, gdzie mieszkają aniołowie Boga, a zło i siły ciemności generalnie nie mają dostępu. W niebiosach nadzoruje czas i miejsce ponownego wcielania się dusz ludzkich do kolejnego życia na Ziemi, jest zatem przewodnikiem poprzez wcielenia, co dobrze oddaje anielską władzę nad ludźmi w Imieniu Boga jaką posiada opisywany przez tradycje semickie, gdzie występuje pod biblijnym imieniem Henoch (Enoch).

Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego, El Eljona, który jako legendarny Król i Kapłan Szalem, Jerozolimy, błogosławił i wyświęcał Proroka Abrahama także należy do gona ludzi, którzy zostali angelizowani na wysokie pozycje w Hierarchii Niebios u Boga Stwórcy-Kreacji. Melchizedek został kapłanem Niebios i odprawia święte ceremonie przed obliczme samego Boga, Króla Wszechrzeczy. Melchizedek jest prawdziwym niebiańskim pośrednikiem pomiędzy Bogiem Królem Niebios, a Jego Stworzeniem, w tym pomiędzy Dworem Bożym i Archaniołami. Melchizedek po angelizowaniu na Ziemi posiadał moc czynienia wielkich cudów jakich oko nie widziało, a ludzkie ucho nie słyszało. Melchizedek otaczany był wielką czcią przez różne odłamy mistyków i gnostyków, w tym przez znakomitą większość Manichejczyków. Melchizedek, Abraham i Mojżesz - to trzech patronów odwiecznej religii Abrahama (Millat Ibrahim) czyli pierwotnej tradycji semickiej od czasów Abrahama.

Angelizację, proces chrztu ogniowego, jasnej przemiany wewnętrznej, przebóstwienia w boską istotę anielską, przeszło wielu świętych i mistrzów duchowych, w tym Swedenborg oraz Saint Germain (Rakoczy). W tradycji wschodniej jest to przemiana dewaiczna, gdzie natura ludzka "nara" przeistacza się w naturę boską, a naran (człowiek) staje się dewatą, istotą boską, formą niebiańskiego istnienia. Towarzyszą temu zawsze zjawiska świetliste i ogniowe, w tym emanacje promieni świetlistych, a dość często porzucenie ludzkiej formy cielesnej z powodu niemożności utrzymania się jednocześnie w formie dewaicznej, świetlistej, niebiańskiej, oraz ludzkiej jednocześnie (Vivekananda, Yogananda, Hairakhan Babadźi etc)...