Astrologia Wedyjska Indii i Tybetu

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Astrologia Wedyjska Indii i Tybetu - Podstawy

Astrologia praktykowana aktualnie w Indiach jest nazywana astrologią indyjską, astrologią wedyjską lub Dżjotiszą (Jyotisha). Weda (Veda), prastara nauka indyjska, zajmuje się nie tylko sprawami duchowymi ale również medycyną, polityką, techniką, kulturą i astrologią. Nauki i techniki wedyjskie mają tradycję historyczną ponad 5-6 tysięcy lat i wywodzą się z Himalajów Indyjskich.

Weda nazywana jest nauką światła, a z wiedzy wedyjskiej wiemy, że astronomiczna doba liczona jest zawsze od miejscowego wschodu Słońca. Nauka o Żywiołach, Tattwach (Tattva) też należy do astrologii wedyjskiej podobnie jak nauka o planetarnych godzinach dnia, tak zwanych Horach (Hora). W dawnej wedyjskiej astrologii bardzo ważne jest ustalenie żywiołu oraz planety dominującej w czasie urodzenia czy ważnego wydarzenia.

Znajomość fazy księżyca czy dokładniej dnia księżycowego, tak zwanego Tithi to także specyfika wedyjskiej astrologii. Tithi to w skrócie kształt fazy Księżyca z dokładnością do jednej doby podczas przybywania księżyca od Nowiu (Anawasja) i podczas ubywania Księżyca po Pełni (Purnima). Sam dzień Nowiu czy Pełni jest zawsze 15 Tithi odpowiedniej połówki drogi księżycowej. Dobowy przyrost czy ubywanie sierpa księżycowego w kolejnych dniach wyznacza liczbę fazową Księżyca, czyli Tithi – to tyle w przybliżeniu dla zapoznania z tą wedyjską ideą.

Dżjoti (ang. Jyoti) znaczy światło lub gwiazda. Dźjotisza jest to starożytna nauka ucząca jak czytać z układu planet i gwiazd na nieboskłonie. Cała astrologia czy raczej i astronomia wedyjska należy do tak zwanej Wedangi – członów czy składników Wedy. Dzięki niej możemy poznać siebie, swą przyszłość i przeszłość, dowiedzieć się jak pasują do siebie dwie osoby i na jakich polach mogą wystąpić między nimi konflikty. Dżjotisza może odpowiedzieć (praśnam) na każde pytanie biorąc pod uwagę dokładną datę jego powstania oraz podpowiada czas rozpoczęcia ważnych wydarzeń, by ich rezultat okazał się pomyślny. Od wieków wielcy królowie i politycy korzystali z astrologii w podejmowaniu decyzji dotyczących życia własnego i współpracowników. W starożytności głównie królom i książętom służyli astrologowie posiadając także wieże do obserwacji astronomicznych i pomiarów.

Za ojca współczesnej popularnej astrologii indyjskiej uważa się często starego mędrca Paraśara Muni. Ryszi Paraśara żył 1500 lat przed erą chrześcijańską i był jednym z pierwszych astrologów wykonujących horoskopy urodzeniowe ludziom wszystkich kast. Specjalizował się w astrologii medycznej. Kopie jego manuskryptów znajdują się w Indiach. Paraśara jest również autorem pięknych ezoterycznych hymnów poświęconych Ryg Wedzie, które były mantrami na cześć bóstw planet. Innym ważnym astrologiem, żyjącym w tamtych czasach był Ranawira, który specjalizował się w astrologii porównawczej, kobiecej oraz psychologicznych aspektach astrologii.

Astrologia wedyjska kładzie nacisk na psychologiczne poznawanie charakteru człowieka, ale ma także charakter bardzo prognostyczny, gdyż wskazuje dobre okresy w życiu, ostrzega przed niebezpieczeństwami.

Dżjotisza kładzie główny nacisk na energię Księżyca (Ćandra), planetę osobistego szczęścia, satysfakcji i związków z otoczeniem, planetę ego. Zachodnia astrologia bazuje na Słońcu, astrologicznie, planecie związanej z naszą jaźnią, duszą. U nas osoba zapytana o znak zodiaku poda znak położenie Słońca, w Indiach znak położenia Księżyca. Analiza rozpoczyna się od planety najszybszej (Księżyc), a kończy na najwolniejszej (Saturn) z dodatkiem niewidzialnych Rahu (Węzeł Wstępujący) i Ketu (Węzeł Zstępujący). Współcześnie w Indii bardzo duży jest wpływ zachodniej astrologii ptolemejskiej (Nirajana), a czysto wedyjska astrologia naukowa (Sajana) jest raczej mało spotykana w praktyce. Nirajana to opieranie się na znakach-gwiazdozbiorach z czasów Ptolemeusza, bez uwzględnienia faktu precesji, który uwzględnia naukowa Sajana.

Astrologia Indyjska współczesna różni się od astrologii zachodniej m. in. tym, że używa zodiaku stałego gwiazdowego (syderycznego, nirajana), to znaczy ustala położenie znaków zodiaku w oparciu o pozycję zajmowaną przez poszczególne gwiazdozbiory ptolemejskie. W czasach Ptolemeusza (II w e.ch.) położenie znaków zodiaku, odpowiadało mniej więcej rozmieszczeniu poszczególnych gwiazdozbiorów. Na skutek powolnego pochylania się osi Ziemi, licząc pozycję zodiaku od Słońca względem Ziemi, występuje jego przesunięcie o około 1/60 stopnia rocznie. Aktualnie względny, ruchomy, zachodni zodiak tropikalny jest przesunięty względem stałego o około 23 stopnie. Stwarza to możliwość, różnego rozmieszczenia planet w zodiaku syderycznym i zachodnim. W zasadzie Znaki Zodiaku Solarnego liczy się od Punktu Barana po 1/12 pasa ekliptyki czyli po 30 stopni, a gwiazdozbiory, grupy gwiazd oraz gwiazdy stałe rozpatrywane są osobno od Znaków Solarnych oraz osobno od systemu Domów.

Ponad 5-6 tysięcy lat temu starożytni mędrcy Indii omawiali już tradycyjną astrologię wedyjską. Jest to część wiedzy świętych pism Wedy, która zawiera nauki takie jak ajurweda, wastu (architektura) i joga. Indyjska astrologia jest ścieżką samopoznania prowadzącą do zrównoważenia naszych materialnych i duchowych potrzeb. Bardzo mocno nawiązuje do pojęć karmana (karmy) i reinkarnacji. Dźjotisza jest zdecydowanie duchowo-religijną nauką, która wprowadza wiele skomplikowanych pojęć dotyczących aspektów rozwoju duszy, jaźni (atmana). Stara astrologia wedyjska, bardzo naukowa uwzględniała zjawisko precesji i zawsze początek zodiaku liczono od punktu Barana (punkt wiosny), wedle aktualizowanych pomiarów, ale bardzo dużą wagę przywiązywano do Gwiazd Stałych i grup gwiazd zwanych gwiazdozbiorami oraz stacjami Księżyca, Nakszatrami.

Wpływy ptolemejskie na naukę Indii spowodowały stosowanie dziś dość powszechnie gwiazdozbiorów stałych, ptolemejskich, chociaż wiadomo, że 5-6 tysięcy lat temu punkt Barana (początek zodiaku) wypadał gdzieś w gwiazdozbiorze Bliźniąt, z uwagi na precesję, a nazwy gwiazdozbiorów solarnych w ich dzisiejszym kształcie nie istniały bo wprowadził je dopiero Ptolemeusz Klaudiusz (ok. 100-168 e.ch.) i po jego śmierci dotarły dopiero do Indii. Przypisywanie współczesnej astrologii zachodniej naukowości jest sporą przesadą z uwagi na wiele elementów ptolemejskich i śmieszne zatrzymanie się na stanie nieboskłonu z jego czasów bez uwzględniania zjawiska precesji i odniesienia do wedyjskiego widoku niebios z czasów Pana Kryszny, gdyby się na wedyjskości rzeczywiście oprzeć.

Współcześnie astrologia hinduska – powedyjska posługuje się w istocie podwójnie innym zodiakiem niż ten, którego używają astrologowie zachodni. Na zachodzie astrologia bazuje na zodiaku słonecznym, opartym na związkach ziemi i słońca. Hindusi używają zodiaku syderycznego i to opartego na znakach księżycowych, na związku księżyca i ziemi. Znaki wedyjskie księżycowe nazywają się NAKSZATRY i jest ich 27. Słowo to jest wieloznaczne, a między innymi oznacza również gwiazdozbiór lub stacja. Podobnie jak w astrologii zachodniej, każdy znak, czyli każda NAKSZATRA daje urodzonemu w jej władaniu człowiekowi charakterystyczne cechy osobowości, pewne zróżnicowane jakości psychologiczne, dążenia duchowe etc. Dodatkowo ptolemejski punkt początku gwiazdozbioru Barana jest fatalnie przesunięty, bo przestano uwzględniać precesję i przesuwanie ekliptyki względem równika niebieskiego. Może to dawać duże rozbieżności i powoduje, że system staje się coraz mniej naukowy a coraz bardziej rozmija się z wedyjskim oryginałem!

Mitologicznie 27 NAKSZATR i ich nazwy odpowiadają żonom staroindyjskiego Boga Księżyca - Ćandradewa. Piękna legenda opowiada, jak Ćandra Bóg–Anioł Księżyca poślubił 27 uroczych córek mędrca Dakszana, a po pewnym czasie szczególnie mocno pokochał najładniejszą z nich Rohini i zaczął poświęcać jej więcej czasu niż pozostałym żonom. Zazdrosne siostry zwróciły się z płaczem do swojego ojca, aby ten przeklął ich męża. Riszi rzucił na Ćandrę klątwę, zgodnie z którą miał on przez 15 dni umierać, aby w ostatnim dniu całkiem zniknąć. Ćandra zachorował i zaczął gasnąc w oczach. Zapłakana kochająca Rohini w ostatniej niemal chwili, przekonała siostry, aby poprosiły ojca o odwrócenie klątwy. Niestety było już za późno i Dakszan mógł jedynie zmienić klątwę. Ćandra przez 15 dni w miesiącu miał gasnąć, a przez kolejne 15 dni rosnąć aż do pełnego blasku. W ten sposób dawni Hindusi alegoryzowali czy mitologizowali sobie cykle faz Księżyca, a przy okazji łatwo zapamiętać bieg kolejnych Tithi.

Aby stać się znawcą astrologii indyjskiej trzeba poznać ze szczegółami Wedy i hinduską mitologię, filozofię i kosmologię oraz tajniki astronomii. NAKSZATRY są bardzo ciekawe i wykazują wiele podobieństwa do tego, co wiadomo z zachodniej astrologii lunarnej. Można powiedzieć, że astrologia hinduska tak czy owak jest lunarna z uwagi na 27 znaków księżycowych, które bardzo łatwo nałożyć na znaki solarne, gdyż mają wspólny początek. Wychodzi po 2 i ¼ Nakszatry na jeden znak solarny (Rasi).

Weda, według tradycji hinduskiej, oznacza podstawową wiedzę i prawdę. Zgodnie z jej zapisami na początku Brahman – Bóg (Absolut, Wszechduch), żyjący w błogim Świecie Duchowym, stworzył, z własnego światła, małe dusze (Dźiwa), czyli nas. Żyliśmy jak promyki jego światła, niezróżnicowani, nieaktywni, nieświadomi. Z czasem dusza – Dźiwa (Jiva) została ożywiona i zróżnicowana a my, pod wpływem otaczającej nas niczym nasze własne ciało i wszechświat, potęgi boga, rozpoczęliśmy życie w materialnym świecie. Celem materialnego życia jest uczestnictwo w dramacie i ciągła nauka. Wszystko dzieje się pod kontrolą i ku przyjemności Boga Śiwa. Wszechświat został stworzony przez Pana Brahma, zgodnie z wytycznymi i autorytetem wyższych form Boga Śiwa. Część przekazanej wiedzy stanowiła Astrologia. Brahma uzyskaną wiedzę przekazał synom, którzy z kolei przekazali ją swoim uczniom, jak Vyasadeva i Paraśara. Ci z kolei zapisali ją w księgach wedyjskich. Do dzisiejszego dnia astrologia na Dalekim Wschodzie przepojona jest odniesieniami religijnymi. Cztery filary religii to: Prawdziwość (Satya), Litościwość (Kszama), Czystość (Śuddhi) ciała, zdrowia, w jedzeniu, myśleniu, mówieniu i Surowość obyczajów.

Astrologię wedyjską charakteryzuje duża ilość technik interpretacji horoskopu urodzeniowego. Przykładowo Daśas dostarcza narzędzi do dość precyzyjnego przewidywania nadchodzących trendów, zmian i wydarzeń w życiu człowieka. Astrolodzy wedyjscy głębiej dostrzegają to co spotka w życiu właściciela horoskopu. W tradycji astrologii wedyjskiej gwiazdy stałe i ich konstelacje oraz aspekty do Świateł Planet odgrywają większą rolę niż w astrologii zachodniej. Rozmieszczenie 27 podstawowych gwiazd stałych w horoskopie jest dość głęboko analizowane podczas jego interpretacji. Bada się ostatecznie od 70 do nawet 120 gwiazd stałych wzdłuż pasa ekliptyki czyli drogi rocznego ruchu pozornego Słońca po nieboskłonie.

Horoskop w astrologii wedyjskiej ma kształt kwadratu i jest wyliczany dla siedmiu świętych planet od Słońca do Saturna i dwóch niewidzialnych planet księżycowych zwanych węzłami księżycowymi lub punktami zaćmień: Rahu i Ketu. Istotne są wyliczenia tak zwanej HORA – godzin planetarnych, których bieg rozpoczyna się o wschodzie Słońca! Tabela pokazuje bieg Horas w kolejności w jakiej przemierzają planety od wschodu słońca w sobotę, ale też w inne dni, bo kolejność pozostaje stała acz w dół od każdej rozpoczynającej planety i dalej od Saturna znowu w dół.

Saturn – Śani – rozpoczyna dzień w sobotę – Mantra: Om Śanaye Namah!

Jowisz – Guru – rozpoczyna dzień w czwartek – Mantra: Om Gurawe Namah!

Mars – Mangala – rozpoczyna dzień we wtorek – Mantra: Om Mangalaya Namah!

Słońce – Surya – rozpoczyna dzień w niedzielę – Mantra: Om Suryaya Namah!

Wenus – Śukra – rozpoczyna dzień w piątek – Mantra: Om Śukraya Namah!

Merkury – Budha – rozpoczyna dzień w środę – Mantra: Om Budhaya Namah!

Księżyc – Ćandra – rozpoczyna dzień w poniedziałek – Mantra: Om Ćandraya Namah!

Dla prawidłowego ustalenia godziny planetarnej – Hory – potrzeba pamiętać, że zarówno dzień jak i noc dzieli się na 12 równych odcinków czasu. Oznacza to, że latem hora dzienna jest długa a hora nocna krótka, zaś zimą odwrotnie, bo 1/12 dnia to zimą ledwie 40 minut, zaś 1/12 nocy to i ponad 1,5 godziny zegarowej wypadnie. Jeśli takie wyjaśnienie nie jest oczywiste, to znaczy że rozumiemy dlaczego sporo czasu wymaga na opanowanie astrologii wedyjskiej! Bieg planet przykładowo w środę za dnia jest następujący: budha – ćandra – śani – guru – mangala – surya – śukra – budha – ćandra – śani – guru – mangala! Noc rozpoczyna kolejna planeta: surya i mamy kontynuację przez kolejnych 12 równych części nocy, a czwartek od wschodu słońca rozpoczyna znów planeta guru, czyli Jowisz.

Astrologia wedyjska podobnie jak współczesna indyjska nie bierze pod uwagę planet zewnętrznych, chociaż Uran (Urnah) prawdopodobnie był znany pradawnym mędrcom. Uzasadnia się, że planety poza Saturnem nie wpływają w ogóle na losy jednostek, a jedynie co najwyżej na całą planetę lub cywilizację i to w niewielkim stopniu, gdyż siła ich Światła jest zbyt słaba. Wyjaśnia się także, iż wpływy obiektów niewidzialnych układają się w dwie siły znane jako Rahu i Ketu – odpowiednio Głowa Smoka i Ogon Smoka Niebieskiego. Współcześnie analiza Rahu i Ketu ogranicza się jednak zwykle do ich postaci węzłów księżycowych i zachodniej astrologii w tym względzie. Prawdopodobnie, pomimo badania gwiazdozbiorów ptolemejskich to jednak pomijanie planet zewnętrznych poza Saturnem (Uran, Neptun, Pluton) daje bardziej sensowne wyniki w analizie horoskopów urodzeniowych, jako że wiedza intuicyjna o planetach niedawno odkrytych nie miała nawet jak być sprawdzona doświadczalnie w przeciągu setek czy tysięcy lat obserwacji. Pluton okazał się bardzo malutkim obiektem bez znaczenia, a od odkrycia nawet jednego obiegu wokół Słońca nie wykonał – to i nie można nawet jednego obiegu podsumować. Działanie archetypowe planet do Saturna ma za sobą długą tradycję i można powiedzieć że poprzez obserwacje jest dobrze udokumentowane, nawet jak dalej nie do końca wiadomo naukowo jak się ten wpływ poprzez Światło i Moc Blasku rzeczywiście odbywa. Fizykalny wpływ Księżyca oraz Słońca na życie na Ziemi bywa jednak przedmiotem wykładu na studiach astronomicznych.

Typowa kolejność opracowywania planet odpowiada panowaniu planet nad kolejnymi dniami tygodnia w ich ustalonym wedyjskim porządku:

niedziela – Słońce,

poniedziałek – Księżyc,

wtorek – Mars,

środa – Merkury,

czwartek – Jowisz,

piątek – Wenus,

sobota – Saturn.

Każda planeta rządząca całą dobą wedyjską jest planetą panującą od wschodu słońca w danym dniu, a człowiek urodzony w nocy przykładowo z czwartku na piątek jest zawsze pod władzą Jowisza, rządzącego czwartkiem od wschodu słońca włącznie z następującą po dniu nocą, aż do piątkowego wschodu słońca, kiedy nad kolejną dobą obejmuje władzę Wenus! Tak planety rządzą i całą dobą i jeszcze konkretnymi horami w ciągu każdej doby. Za początek doby przyjmuje się ściśle moment kiedy tarcza słońca zaczyna się wyłaniać, a nie kiedy się już cała wyłoni albo kiedy wychodzi jej środek ponad horyzont, co jest bardzo istotne dla ustalenia zjawisk i często dyskutowane w środowisku astro-specjalistów.

Bieg żywiołów – Tattwas – także liczony zawsze z rozpoczęciem wedyjskiej doby od wschodu słońca to przez kolejne 24 minuty po kolei: eter (akaśa) – wiatr - ogień – woda – ziemia. Pięć żywiołów po 24 minuty to daje dokładnie 2 godziny zegarowe. Cykl się znów powtarza, a każde kolejne dwie godziny są w ajurwedzie związane z innymi systemami czy narządami wewnętrznymi organizmu. System wedyjski wymaga dokładnej znajomości czasu miejscowego, ale w starożytności pomiary czasu były na bardzo wysokim astronomicznym poziomie. Dokładnie w czasie wschodzenia i w czasie zachodzenia słońca czy księżyca wykonuje się rozmaite rytuały, stąd obserwacja tych momentów jest bardzo ważna i istotna. Dość powiedzieć, że tradycyjna doba wedyjska podzielona jest na 30 godzin po 48 minut każda zwanych Muhurtami lub na 60 Tattwas czy Gatikas właśnie (bo 2x24 minuty daje 48 minut). Opanowanie miar czasu i sposobów ich wyliczania to podstawa bez której nie ma sensu brać się za jakieś interpretacje horoskopów, bo najpierw trzeba się nauczyć myśleć po wedyjsku!

Astrologia wedyjska bazuje na prawie karmy, które mówi, że sposób życia w poprzednich wcieleniach ma istotny wpływ na życie doczesne. Dżjotisza przywiązuje również znaczną wagę do rozwoju duchowego człowieka. Ciało człowieka składa się z materii i umysłu. Materia przejawia się w formie energii żywiołów: ziemi, ognia, powietrza, wody i eteru. Człowiek w każdej chwili zmienia swoje ciało, manifestując się jako młodzieniec lub starzec. Ukryty w ciele duch jest ponad ciałem i w chwili śmierci człowieka przenosi się do innego ciała. Nie jest to powód do rozpaczy ponieważ nowe życie może być lepsze. Astrolog wedyjski powinien rozumieć tę filozofię ponieważ jest ona obecna w horoskopie urodzeniowym. Ściślej zapis horoskopu urodzeniowego to obraz karmana przyniesionego z poprzednich wcieleń. Można poszukać jakie przeszkody się mogą pojawić i jakie perspektywy najlepiej rozwijać, co trzeba pokonywać i przezwyciężać aby się rozwijać. Celem życia człowieka jest pozbycie się karmy, tak dobrej jak i złej. W ten sposób uwalniamy się od ponownych narodzin i śmierci, i powracamy do świata duchowego, przepełnionego szczęściem i miłością. W celu łatwiejszego przejścia do tego stanu Weda proponuje Mahamantry, takie jak Gayatri – główna wedyjska Mahamantra rozpuszczająca karmana z pomocą światła. Jogin to osoba z karmą “ani dobrą ani złą”, ale taki stan trzeba sobie wypracować, czasem przez kilka wcieleń!

We współczesnych Indiach astrolodzy nadają imiona nowonarodzonym dzieciom, zgodnie z pozycją Księżyca w horoskopie, aranżują małżeństwa, przypisują talizmany, kamienie, herby, święte mantry, by zrównoważyć negatywne oddziaływanie planet. Do wykonywania tych odpowiedzialnych funkcji wymagana jest kilkunastoletnia nauka astrologii w specjalnych szkołach.

ŻYWIOŁY 12 ZNAKÓW SŁONECZNYCH

Zgodnie z tradycją ezoteryczną cztery podstawowe żywioły w przyrodzie: Ogień, Ziemia, Powietrze i Woda, ożywiają nasze ciało i duszę. W horoskopie urodzeniowym są one reprezentowane przez 12 bazowych modeli energetycznych zwanych solarnymi znakami zodiaku. Do poszczególnych żywiołów przynależą następujące znaki zodiaku:

Agni - Ogień: Baran, Lew, Strzelec

Prithiwi - Ziemia: Byk, Panna, Koziorożec

Waju - Powietrze: Bliźnięta, Waga, Wodnik

Apas - Woda: Rak, Skorpion, Ryby

Znaki Ognia i Powietrza reprezentują aktywną, apollińską energię męską. Znaki Wody i Ziemi reprezentują dionizyjską, bierną energię płci pięknej. Kolejne cztery żywioły w znakach solarnych dają tak zwany czwór-miesiąc, jedną trzecią roku, a w każdej takiej trzeciej części roku zaleca się kilkudniowe praktyki duchowe intensywnego typu. Zawsze w religiach objawionych wypadają jakieś trzy większe święta w roku, co jest odbiciem tego astrologicznego, kosmicznego prawa czwór-żywiołu. JAKOŚCI ZNAKÓW SŁONECZNYCH (RASI)

Znaki dzielimy również na Kardynalne, Stałe i Zmienne.

Znaki Kardynalne: Baran, Rak, Waga i Koziorożec symbolizują działanie skierowane na cel.

Znaki Stałe: Byk, Lew, Skorpion i Wodnik stabilizują rzeczywistość.

Znaki Zmienne: Bliźnięta, Panna, Strzelec i Ryby posiadają umiejętności adaptacyjne i nastawione są na częste zmiany. FAZY ROZWOJU

Poszczególne znaki zodiaku, począwszy od równonocy wiosennej czyli znaku Barana, symbolizują kolejne etapy rozwoju człowieka. Ich znaczenie przedstawia się w formie archetypowych symboli, czyli opisując typowe sytuacje z życia ludzi, odpowiadające poszczególnym znakom. Symbolika archetypów zazwyczaj przedstawia treści zawarte w nieświadomości zbiorowej ludzi. Archetypowy charakter solarnych znaków zodiaku uzasadnia ich podobieństwo znaczeniowe do domów w horoskopie. Z punktu wiedzy wedyjskiej i jogi należy zwrócić uwagę na analogię znaków słonecznych – Rasi - do płatków lotosu Anahata w sercu oraz lotosu Gurućakry na szczycie głowy. Oba lotosy mają 12 płatków i 12 bidźa mantramów, czy 12 promieni energii, co bardzo dobrze oddaje analogię do 12 słonecznych znaków zodiaku. ASPEKTY POMIĘDZY ZNAKAMI

Planety ogniskują energię znaku, w którym przebywają, "aspekty planet " odzwierciedlają również relacje energetyczne pomiędzy znakami zodiaku.

Trygon - 120°. Energie znaków tego samego żywiołu w pełni z sobą harmonizują.

Sekstyl - 60°. Fazy Wody i Ziemi oraz Powietrza i Ognia są komplementarne.

Kwadratura - 90°. Pogodzenie energii tych znaków jest możliwe, ale ich integracja wymaga wysiłku i czasu.

Energie znaków reprezentujących te same jakości wynoszą: 90° i 180° i są nieharmonijne. RASI - Zodiak Solarny

(Sajana i Nirajana ma takie same nazwy znaków ale inne daty)

Baran – Meśa

Byk - Wrśabha

Bliźnięta - Mithuna

Rak – Karka/tha

Lew – Simha (Sinha)

Panna – Kanja (Kanyaa)

Waga - Tula

Skorpion (Niedźwiadek) - Wrśćika

Strzelec - Dhanus

Koziorożec – Makara

Wodnik – Kumbha

Ryby – Mina (Meena) TATTWAS – ŻYWIOŁY

AKAŚA – Eter, Duch, Przestrzeń, Kosmos

WAYU – Wiatr, Powietrze

AGNI – Ogień

APA – Woda

NAKSZATRAS - ZNAKI KSIĘŻYCOWE

System Gwiazdozbiorów Księżycowych, Współczesny Indyjski, z okresem przebywania Słońca w danej Nakszatrze Księżycowej, przekłada się na perskie (sogdyjskie) i arabskie oraz chińskie Stacje Gwiazd Stałych...

Aświni – 13-27 kwietnia

Bharani – 27.IV – 11.V

Krittika (Plejady, Alcyone, Amba) – 11-25.V

Rohini (Aldebaran) – 25.V-8.VI

Mrgaśira – 8-21.VI

Ardra – 21.VI – 5.VII

Punarwasu – 5-19.VII

Puśja – 19.VII – 2.VIII

Aśleśa – 2-16.VIII

Magha – 16-30.VIII

Purwa Falguni – 30.VIII – 13.IX

Uttara Falguni – 13-26.IX

Hasta – 26.IX – 10.X

Ćaitra – 10-23.X

Swati – 23.X – 6.XI

Waiśakha – 6-19.XI

Anuradha – 19.XI – 2.XII

Dźjesztha – 2-15.XII

Mula – 15-28.XII

Purwa Aśadha – 28.XII – 11.I

Uttara Aśadha – 11-24.I

Śrawana – 24.I – 6.II

Dhaniszta – 6-19.II

Śatabhiszek – 19.II-4.III

Purwa Bhadra – 4-17.III

Uttara Bhadra – 17-31.III

Rewati – 31.III-13.IV

Astrologia wedyjska to najstarsza, najrzetelniejsza i najdokładniejsza wiedza, która istnieała już ponad 5000 lat pech, jak wynika z pism wedyjskich. NAKSZATRA – Znaki Księżycowe - 27 Żon Księżyca

Znaki księżycowe zaczynają w tym samym punkcie co solarny znak Barana, Meśa. Biegną w tym samym kierunku, jednak dzielą Zodiak na 27 części, a nie na 12-cie jak zodiak słoneczny. W przybliżeniu dzieli się każdy znak solarny na 9 części, z czego łatwo wyznaczamy kolejne znaki księżycowe, które zajmują 4 części znaku solarnego. Aśvini zajmuje pierwsze 4 części, Bharni kolejne 4 części Barana. Krttika zajmuje 1-dną, ostatnią część Baran i 3-y części Byka (Vrshba) itd. Oto nazwy 27 Znaków Księżyca w Mitologi zwanych małżonkami Ćandra: Ashvini, Bharani, Krittika, Rohini, Mrigasira, Ardra, Punarvasu, Pushya, Aslesha, Magha, Purvaphalguni, Uttaraphalguni, Hasta, Chitra, Swati, Vishaka, Anuradha, Jyeshtha, Mula, Purvashadha, Uttarashadha, Shravana, Dhanishtha, Satabhishak, Purvabhadra, Uttarabhadra, Revati.

1. AŚVINI, AŚWINI

Bóstwem tej konstelacji są Aświni - dwaj bracia, lekarze bogów. Reprezentują zapach, a w ciele dwie dziurki w nosie. Wiecznie młodzi, posiadają zdolność uzdrawiania. Tak rozpoczyna się podróż Księżyca. Dzień ten ma naturę porannego brzasku. Dysponuje potężną siłą, która wspomaga wszystkie przedsięwzięcia. Aświni jest początkiem nowego, nową siłą, nadzieją. Jest pełna piękna i estetyki. Jest lubiana, przebiegła, zręczna, gotowa do ofiar i poświęceń, lubi działać społecznie, niewinna, szybka, lekka, wesoła. Taki też jest ten dzień i urodzeni pod jego opieką. Planetą Aświni jest Ketu, a elementem powietrze.Swym dzieciom daje szczupłe, energiczne ciała, łagodne spojrzenie, szerokie oczy oraz lekkość w ruchach. Są wierne osobom, które je kochają, uparte w swych decyzjach, rozważne w działaniu, lubią porządek. Często mają tendencję do wyolbrzymiania swych problemów, co przysparza im zmartwień i niepokojów. Aświni daje dobre zdrowie z tendencją do bólów głowy, krwawienia z nosa, omdleń, nerwobóli, bezsenności i problemów żołądkowych. Osoby spod Aświni mogą być ekstrawaganckie, skąpe, skore do kłótni z rodzeństwem. Mężczyźni są przystojni, powszechnie lubiani, inteligentni i bogaci. Kobiety są czarujące, bystre w domowych czynnościach (i innych pracach, które wykonują), wierne mężowi i kochane przez niego. Dzień, który widzi o poranku konstelację Aświni jest pełen młodzieńczego entuzjazmu, siły i rozmachu, świeżości i dzikości. Dobry do wszelkich przedsięwzięć.

2. BHARANI, BHARNI

Bharani jest rządzona przez Yamę, Boga Śmierci. Posiada władzę aby pochwycić istotę przebywającą daleko od niego (shakti apabharani). Jego podstawa powyższa jest usunięciem życia z ciała. Jego podstawa poniższa jest drogą duszy do królestwa przodków. Do połączenia tych trzech czynników potrzebne są istoty niezbyt piękne, które przeniosą duszę do świata przyszłego. Bharani Nakshatra oznacza dotarcie do okresu życia w nowych warunkach. Pokazuje ruch duszy w dużej odległości od ciała. Yama kieruje duszę do astralnego samolotu, gdzie może doświadczyć on skutek jego karmy w obecnym życiu i przygotować się na życie przyszłe. Yama jest symbolem dyscypliny i ofiary. Jej siły utożsamiane są z pramatką życia. Ma ona dwa oblicza: dobrotliwa władczyni, wytworna i łagodna lub karząca, okrutna, bez litości postępująca z zasługującymi na karę. Które oblicze nam ukarze zależy tylko od nas. Królem tej konstelacji jest Jamaradża, władca śmierci oraz prawa i sprawiedliwości. Wzbudza przerażenie, wykrywa każdy fałsz, każde odstępstwo od drogi prawdy i uczciwości. W tym dniu często dochodzi do konfrontacji z nieprzyjemnymi skutkami przeszłych działań. Panującym elementem jest ogień, a planetą Wenus. Dzień zalicza się do wyrachowanych, logicznych, ukazuje człowiekowi prawdę bez okrywy iluzji. Lepiej tego dnia nie rozpoczynać nowych przedsięwzięć. Urodzeni pod wpływem Bharani są zdrowi, pełni witalności, kochają prawdę i nie tolerują kłamstwa, posiadają wielką charyzmę i zmysł do interesów, lecz również dużą kapryśność. Mają rzadkie włosy, szerokie czoło, ładne zęby i pociągłą twarz. Nie są za bardzo lubiani, choć nie krzywdzą bliźnich i posiadają czyste serce. Często bez ogródek wyrażają swe opinie, co przysparza im wielu wrogów. Nie potrafią działać wbrew sobie i przez drobne rzeczy niszczą związki z ludźmi. Gdy widzą swą winę lub oponent przychodzi ze złożonymi dłońmi natychmiast kończą walkę. Zdobywają dużo wiedzy i potrafią głęboko wejść w studiowany materiał. Współzawodniczą ze wszystkimi i lubią krytykować innych ustanawiając swą wyższość. Podporządkowanie się jest dla nich równoznaczne ze śmiercią. Życie ich jest pełne wzlotów i upadków, potrafią opiekować się innymi, lecz w życiu narzekają na brak stałych związków. Są taktowni, ambitni, kochliwi, lubią sport, zabawy i pokazy. Lepiej by unikali kontaktu z osobami urodzonymi w nakszatrach Rohini, Aślesza, Puszja, Ardra i Dżjeszta. Mogą cierpieć na bóle głowy, urazy mózgu, zapalenia opon mózgowych, gorączki, bezsenność. Panowie są stali, prawdomówni, raczej zdrowi i bogaci. Panie punktualne i godne zaufania, życie dostarcza im wszelkich komfortów, śmiałe, impulsywne, czasem nadmiernie entuzjastyczne. Same wychodzą naprzeciw okazjom, by spełnić swe pragnienia.

3. KRTTIKA, KRITTIKA - PLEJADY

Jest to najdziksza z sióstr. Opisuje się ją jako zmysłową, silną, ambitną, wymagającą, waleczną, porywczą i kreatywną. Obracała się w najlepszych kręgach i otrzymała dobre wykształcenie. Nie można jej nie zauważyć, zawsze chce być w centrum i dominować. Jest boginią ognia, kapryśną, piękną, poszukującą nowych atrakcji. Bóstwem tego dnia jest Agni, a planetą Słońce. Nazwa Krittiki wywodzi się od Kartikeji, syna Śiwy, generała bogów i dosłownie oznacza ogień. Tego dnia lepiej nie zaczynać żadnych przedsięwzięć, chyba że będą one związane z naturą Krittiki. Działania wojenne, wyścigi konne, instalacja oświetlenia. Doskonały czas na przeprowadzanie agnihotry. Lepiej podejść do Krittiki z uwagą i ostrożnością, ale nie jest to z gruntu zły dzień. Krittika obdarza średnim wzrostem, dużym nosem, współczującymi oczyma, szerokimi ramionami i silną budową ciała. Osoby pod jej wpływem są inteligentne i zmienne. Szybko nudzą się i zmieniają swe zainteresowania. Potrafią dobrze doradzić, ale w swym życiu działają pod wpływem chwili. Nie zdobywają rozgłosu nieuczciwymi środkami, nie mają wygórowanych pragnień i potrafią znaleźć błędy we własnym działaniu. Cechuje je optymizm i duma, praca i wysiłek to ich motto. Najczęściej swe dobra i pozycję wypracowują sami, wyjeżdżają z rodzinnego miejsca i nie dziedziczą dorobku rodziców. Choroby mogące je spotykać to gorączki, zapalenie opon mózgowych, bóle gardła i głowy, choroby skóry. Mężczyźni posiadają raczej dobre zdrowie, są energiczni i skłonni do dyskusji, lubią luksusy, są silni i sławni. Kobiety często są aroganckie i nie poddają się łatwo woli innych, mogą być skąpe, mieć skłonności do ciężkiej pracy i przejadania się.

4. ROHINI - ALDEBARAN

Rohini jest rządzona przez Prajapatiego, ojca i twórcę życia. Jego władza to wzrost (shakti rohana). Jego podstawa powyższa jest rośliną a poniższa wodą. Skutek trzech to tworzenie. Nakshatra Rohini uwzględnia wzrost i tworzenie na wszystkich poziomach, nadając wielką urodzajność. Jednakże też wywołuje dozę zazdrości, ponieważ inni mogą stać się zazdrośni, że zyskujesz obfitość. Więc przez to może powiększyć pragnienie. Ale to jest tylko efektem ubocznym jej wielkiej pomyślności. Prajapati jest twórcą, który może nadać wszystko więc powinniśmy być ostrożni w manifestowaniu pragnień. Rohini w dosłownym tłumaczeniu znaczy czerwona krowa lub błyskawica. Jest najukochańszą żoną Księżyca, to przez nią wędruje on od nowiu do pełni. Rohini oznacza młodą dziewczynę, która właśnie dostała pierwszą miesiączkę. Jest najmilsza z 27 sióstr, ma wielkie czarujące oczy, jest mądra, zręczna, kochająca prawdę i ludzi, biegła w różnych sztukach. Dobry mówca, pełen jasności i siły przekonywania, bez zazdrości i o przyjemnych manierach. Zarzucić jej można tylko niestałość i zmienność serca. Cechuje ją skłonność do podróży. Brahma jest bóstwem tego dnia, a planetą Księżyc. Dzień należy do stabilnych, można zacząć praktycznie wszystko. Posiada przedsiębiorcze zdolności, jest jasny i klarowny. Rozpoczęte dzisiaj działania przyniosą oczekiwany rezultat, który można długo utrzymać. Siły twórcze są świeże i radośnie oczekują na rozpoczęcie pracy. Można się dzisiaj ożenić, wprowadzić do nowego domu, kłaść fundamenty, obcinać włosy, rozpocząć naukę. Urodzeni w dniu Rohini są najczęściej wybitnymi ludźmi o ogromnej energii. Potrafią utrzymać dynamiczną energię we wszystkich warunkach życia. Są stabilni, ale nie jak dąb, raczej jak brzoza nachylająca się pod podmuchami wiatru. Jest to dzień, w którym narodził się Kryszna, wcielenie boga Wisznu. Rohini obdarza łagodnymi oczyma, przystojnym wyglądem, szerokimi ramionami. Osoby pod jej wpływem łatwo się gniewają i złość nie przechodzi im szybko, są niecierpliwi i uparci, ich decyzje trudno zmienić. Słowo jutro dla nich nie istnieje. Są zamknięci na opinie różne od własnej. Łatwo znajdują winę w innych i ciężko im utrzymać stałe cele. W działaniach kierują się bardziej sercem niż rozumem, dla osób, które kochają są w stanie zrobić wszystko. Gdy nauczą się kontrolować zmienny umysł osiągają sukces. Prowadzą raczej niezależne życie i pracę, często są społecznikami. Starają się być szczerzy i uczciwi w każdej pracy, ale brak im cierpliwości. Pragną opanować wszelkie umiejętności, a w czasie nauki zapominają o rytmie i systemie pracy. Ślepo wierzą innym, co przysparza im problemów. Mają bliski związek z matką i rodziną z jej strony. Są osobami o dobrych manierach, lubią muzykę, literaturę i płeć przeciwną, używają kwiecistego języka. Choroby im pisane to problemy z gardłem, przeziębienia, słaby wzrok, choroby nóg i stóp, apopleksje i choroby kobiece. Mężczyźni są prawdomówni, mają dużo synów i są dobrymi mówcami. Kobiety mają ładne atrakcyjne oczy i jasną cerę, wysokie maniery i gorący temperament, ich życie rodzinne należy na ogół do udanych.

5. MRGASIRA, MRIGAŚIRA

Symbolem tej nakszatry jest głowa jelenia a ten jest symbolem Księżyca, zgodnie z mitologią indyjską gdzie cienie na Księżycu przedstawiają głowę jelenia. Ta pozycja sprawia, że narodziny są bardzo pomyślne i dają specjalną wrażliwość. Esencją Mrigasira są początki poszukiwań w świecie iluzji. Jeleń jest złotym zwierzakiem, którego wszyscy szukamy ale nigdy nie znajdujemy, co prowadzi do niezadowolenia z okoliczności w życiu. Zrozumienie wpływu Mrigasira na intelekt ułatwia mit o Tarze, która była żoną Brihaspatiego (Jowisza), wdała się ona w romans z Somą (Księżycem) i uciekła. Brihaspati zainterweniował, ona nie chciała wrócić, wybuchła wojna, zainterweniował Brahma (inżynier naszego wszechświata) Tara wróciła do Brihaspatiego ale w ciąży i powiła dziecko Somy, narodził się Budha (Merkury). Mrigasira reprezentuje narodziny budhi – intelektu, do powstania którego potrzebne jest zmieszanie boskich impulsów Tary z ziemskimi impulsami Księżyca, który sygnifikuje w całości umysł. Mrgasira dosłownie znaczy szukać, tropić, polować, badać, pytać. Mriga zawsze poszukuje prawdy, a w tym preferuje ciche i ostrożne podkradanie się. Ciekawska, łagodna i miła potrafi dopasować się do innych. Wydaje się trochę niedowierzająca i strachliwa. Posiada skłonności do mistycyzmu i nadmiernej wrażliwości. Nie toleruje nudy i kocha wszelką odmianę. Bóstwem tego dnia jest Księżyc, a planetą Mars. Dzień ten jest łagodny, miękki i pełen ciekawości. Nadaje się na gry, zabawy, tańce, śpiew, rozmowy i społeczne wymiany. Jest dobrą konstelacją, ale odradza się w tym dniu podejmowania pochopnych decyzji, gdyż widzimy wszystko zbyt łagodnie. Urodzeni tego dnia są wysocy i mają długie ramiona. Posiadają wątpiącą naturę, są podejrzliwi, lecz uczciwi w działaniach z innymi. Ludzie lubią z nimi współpracować. Mają dużo inicjatywy, trzeźwy umysł i szczerze wyrażają swą opinię. Chociaż na zewnątrz nie okazują tego, są raczej tchórzliwi i irytują się z byle powodu. Często napotykają problemy w pracy i kłopoty w małżeństwie. Choroby im pisane to złamania ramion, problemy narządów rozrodczych, bóle gardła, pleców i problemy żołądkowe. Mężczyźni są wytrzymali, są dobrymi mówcami, cierpią na kompleks niższości. Kobiety spotykają dużo szczęścia w życiu, są nieśmiałe, inteligentne i mają zmienną naturę.

6. ARIDRA, ARDRA

Oznacza wilgotny, parny, zielony, soczysty, świeży, intensywny. Zadaniem tego dnia jest przemienienie zwierzęcych instynktów w ludzkie cechy jak współczucie, przyjaźń, pogoda ducha. Cechuje się Ardra pewną dozą surowości, pierwotności oraz dzikości. Bóstwem tej konstelacji jest Śiwa, planetą Rahu, a żywiołem woda. Dzień Ardry to niepohamowane siły życiowe, dzikie i żywiołowe. Raczej ostry i pełen niebezpieczeństw. Lepiej zachować umiar i uwagę. Można rozpocząć dietę, poddać się operacji, zmienić zawód, czyli poprawić sytuacje wykorzystując drastyczne środki. Lepiej nie podróżować, nie zawierać małżeństwa, nie robić większych zakupów, nie podejmować ważnych decyzji. Działania wymagające subtelnych energii i wrażliwości lepiej przełożyć na inny dzień. Ludzie urodzeni pod tą konstelacją są silni fizycznie i mentalnie. Namiętni, religijni, waleczni, odpowiedzialni, czasem trochę leniwi i porywczy. Są odpowiedzialnymi, rzetelnymi pracownikami. Potrafią grać rolę duszy towarzystwa, mają duże poczucie humoru, intuicję i znają psychologię. Zdobywają wiedzę na wiele tematów, lecz nie odnoszą sukcesów na polu nauki. Najmniejsze problemy powodują mentalną agonię, lecz w trudnym czasie zachowują chłodną głowę. Szanują i rozważają zdanie innych, są pozbawieni egoizmu. Małżeństwo zawierają dość późno lub doświadczają miłosnych rozstań. Z rodzinnymi problemami nie wychodzą na zewnątrz. Mają słabe zdrowie, często nieuleczalne choroby (krążenie, astma, paraliż), mają tendencję do chorób gardła, uszu i dróg moczowych. Niebezpieczeństwo wypadków. Mężczyźni są aktywni, lubią towarzystwo cudzych żon, dobrzy mówcy, trochę egoistyczni, niewdzięczni, łatwo się denerwują. Kobiety mogą być okrutne, dumne, kłótliwe i grzeszne, ich małżeństwo jest pełne przeszkód. Osoby urodzone w Ardra nie powinny obcować z urodzonymi w Puszja, Magha, Uttara Phalguni, Uttara Aszadha, Abhidżit i Śrawana.

7. PUNARVASU, PUNARWASU

Konstelacja ta cechuje się dostępem do płaszczyzny mistycznej. Poetycka, wrażliwa, o wysokich zdolnościach abstrakcyjnych. Udział w ziemskich wydarzeniach nie ma dla niej dużego znaczenia. Matka bogów Aditi jest bóstwem tego dnia, rządzącą planetą pomyślny Jowisz, a elementem powietrze. Punar znaczy ponownie, a wasu dobry, jaśniejący, stać. Jest to dzień na wskroś pomyślny, łagodny i miły. Można odpocząć od codziennych obowiązków. Cechuje go ruchliwość – dobry do podróży, rozmów i pracy. Tego dnia myśli są swobodniejsze, można popuścić wodze wyobraźni. Lepiej nic nie pożyczać – ze względu na ruchliwość nie wiadomo gdzie trafi.Osoby urodzone w dniu, którego świt oglądał konstelację Punarwasu opisywane są jako łagodne, o dobrych manierach, cierpliwe, skore do pomocy. Trochę chorowite, podstępne, próżne, nastawione na słodkie życie i często związane z mylnymi poglądami. Życie takich ludzi często ulega dużym zmianom. Żyją w swoim urojonym świecie i nie są rozumiani przez bliźnich. Cechuje ich wielka wiara w Boga i religię. Ciężko poznać ich myśli, tym bardziej, że często zmieniają zdanie. Prowadzą proste życie związane ze starą tradycją, mają ognisty temperament i nie lubią szkodzić innym. Pisane jest im wysokie wykształcenie i spotykają dobrych nauczycieli. Może nie zdobędą bogactw, ale z pewnością szacunek ludzi. Jako dzieci są posłuszni, często mają nieudane małżeństwo.Posiadają dobre zdrowie i silne trawienie. Mogą chorować na bronchit, bóle głowy, choroby oczu. Mężczyźni są bystrzy, inteligentni, uczciwi, mają doskonałą pamięć, dobrą rękę do biznesów i obawiają się kontaktów z kobietami. Są taktowni, lecz czasem używają ciężkich słów. Panie są atrakcyjne, mają komfortowe życie, są zadowolone z tego co otrzymują, lecz nie są zbyt inteligentne. Rama, bohater indyjskiego eposu Ramajany, urodził się właśnie w tej konstelacji.

8. PUSHYA, PUSZJA

Puszja ma sławę najlepszej konstelacji. Gdy Księżyc w niej się znajduje może zneutralizować wszelkie zło. Brihaspati (Jowisz), najbardziej dobroczynna planeta jest bóstwem tego dnia. Saturn jest planetą, a elementem ogień. Puszja znaczy odżywiać i nazywana jest również Triszja (pomyślna, doskonała).Jest to lekki, przyjemny dzień pełen przychylnej sprawiedliwości. Cokolwiek się zacznie przyniesie korzyść, będzie rosło, pomnoży radości i okaże się pomyślne dla wszystkich. Urodzeni w Puszji cechują się obowiązkowością, lojalnością, wdzięcznością i uczciwością. Potrafią by stabilni w swych przekonaniach i działaniach, mają silną intuicję. Są sprawiedliwi, szanowani i kochani przez ludzi. Potrafią zawsze odróżnić dobro od zła. Można im jedynie zarzucić przesadną drażliwość i nadwrażliwość. Budda wybrał ten dzień na swe pojawienie się. Tradycyjnie mówi się, że narodziny w pierwszej części tej konstelacji mogą sprowadzić nieszczęście na osobę, w drugiej na matkę, w trzeciej na ojca (własność lub zdrowie), a w czwartej na wuja ze strony matki. Dzieci Puszji czasami są hipokrytami i ich zewnętrzne zachowanie nie świadczy o ich wnętrzu. Oczekują szacunku nie szanując innych. Są ostrożni w budowaniu silnych związków i ciężko im osiągnąć konkluzje w jakichkolwiek przedsięwzięciach. Lubią dobrze się ubierać, a słodkie słowa są dla nich czymś najbardziej naturalnym. Potrafią kontynuować pomimo przeciwności i gdy się czemuś poświęcą, odnoszą sukces. Nawet gdy nie zdobędą wykształcenia potrafią dyskutować na każdy temat. W życiu dużo podróżują pozostając w rozłące z rodziną. Mają skłonności do chorób dróg oddechowych i trawiennych, egzem, żółtaczki. Mężczyźni są bogaci, mają dobrych synów. Są prawi, poważni i roztropni. Panie są spokojne, uczone, prowadzą szczęśliwe życie i dobrze się czują w wypełnianiu domowych obowiązków. Mają niski wzrost, są posłuszne starszym i zdolne do systematycznej pracy. Wstydliwość sprawia, że nie mówią o swym wnętrzu, przez co są źle rozumiane przez mężów. Ludzi spod Puszji nie powinni zawierać znajomości z osobami urodzonymi w Magha, Uttara Phalguni, Czitra, Dhanisztha, Śatabhisza.

9. AŚLESHA, ASHLESHA

Oznacza ściskać, obejmować, połączenie, rozdwojenie, rozstanie. Naga - mistyczne węże są patronem tej konstelacji. Aśleszę cechuje odrobina okrucieństwa, trucizny i tajemniczości. Planetą konstelacji jest Merkury, a żywiołem woda. Dzień ten charakteryzuje się potencjalnym zagrożeniem. Lepiej uważać, gdyż łatwo ulec pozornemu blaskowi, który może okazać się fałszywy. Jeśli zebraliśmy wystarczająco dużo siły możemy stanąć twarzą w twarz z nieprzyjemnymi sprawami, które należy rozwiązać. Uwaga i rezerwa jest miło widziana. Osoby urodzone pod wpływem Aśleszy mają przenikliwe spojrzenie i są bardzo tajemnicze. Nikt nie wie skąd przyszły i dokąd zmierzają. Są dobrymi mówcami, ale nie wiadomo czy czynią to co mówią. Charakteryzują się raczej niestałością, a na ich ścieżce czeka trochę niepokojów. Nie okazują wdzięczności nawet rodzicom, ale zewnętrznie potrafią przekonać do swej szczerości. Lubią osiągać szczyty i błyszczeć, dlatego polityka to ich częste zajęcie. Są dobrymi i inteligentnymi zarządcami, nikomu ślepo nie wierzą i chętnie obcują z osobami uważającymi ich za lidera. Należą do wielkich szczęściarzy o gorącym temperamencie. W życiu mają dużo odpowiedzialności, często się trafia, że są najstarsi w rodzinie.Ludzie spod Aśleszy powinni uważać na żołądek, nogi i kolana. Mają tendencję do histerii i nerwic. Mężczyźni są bystrzy, silni i uczeni, potrafią imitować innych, mają ostry język, skłonności do krytykowania i zazdrości. Kobiety nie grzeszą urodą, są wstydliwe, moralne i łatwo zdobywają szacunek rodziny i otoczenia. Dobrze zajmują się domową administracją. Urodzeni w tej konstelacji nie powinni obcować z Prurwa Phalguni, Hasta, Swati, Śatabhisza, Purwa Bhadra.

10. MAGHA

Obdarzona jest wieloma wspaniałymi cechami: szlachetna, dzielna, pełna mocy (magha znaczy potężny), wielkoduszna, zawsze posiada cel, do którego dąży. Konstelacja ta dostarcza aż nadmiaru energii. Nie można przewidzieć co wydarzy się za chwilę, podobnie jak nie wiadomo kiedy wybuchnie wulkan. Pitri, czyli przodkowie są bóstwem Maghy, jej planetą jest mistyk i nauczyciel Ketu, a żywiołem ogień. To połączenie decyduje o raczej ciężkim nastroju dnia. Lepiej unikać sprzedaży i kupna czegokolwiek. Dzień konstelacji Magha jest pełen napięcia i strachu. Jego dzieci są urodzonymi przywódcami. Potrafią przenosić góry, ale często nie dbają o moralność i prawo. Słabością ich jest wielkie pragnienie bycia podziwianym i szanowanym. Potrafią dobrze ocenić wartość swych czynów i żądają za nie odpowiedniej nagrody. Są dumni, spokojni i piękni. Pełni fizycznej siły i wdzięku, obdarzeni szeroką szyją i włosami na ciele. Szanują starszych, są bogobojni, opanowują wiele nauk i zdobywają uznanie uczonych. Uwielbiają kulturalne wydarzenia i sztukę. Są systematyczni w swoich działaniach i nie lubią szkodzić innym. Mają gorący temperament, są pozbawieni egoizmu i potrafią działać dla idei. Często się bogacą, gdyż potrafią ciężko pracować i są prostolinijni w swych interesach. Powinni uważać na serce i wzrok, mogą mieć tendencje do bólów w plecach, kamieni w nerkach, omdleń. Panowie są dumni, pełni siły i energii, bogaci, entuzjastyczni, kochają kwiaty i zapachy. Panie są posłuszne rodzicom i pedantyczne w swym działaniu, prowadzą raczej bogate życie. Są przystojne, lubią się kłócić i rozdawać jałmużnę. Osoby spod Magha powinny unikać kontaktu z osobami urodzonymi w konstelacjach Uttara Phalguni, Czitra, Wiśakha, Uttara Bhadra, Rohini.

11. PURVA PHALGUNI

Purva Phalguni w wedyjskim systemie jest rządzona przez Aryamana, Boga kontraktów i związków. Daje on władzę prokreacji (shakti prajanana). Jego podstawa powyższa jest żoną. Jego podstawa poniższa jest mężczyzną. Trzy razem powodują stworzenie płodu. Purva Phalguni powoduje związek i prokreację na wszystkich poziomach. Małżeństwo jest częścią stworzenia nowej rodziny albo porządku społecznego. Aryaman rządzi takim produktywnym nastawieniem jak również przymierzem w ogólnym sensie słowa.Purwa znaczy wcześniejsza, pierwsza, phala to owoc, a guna oznacza cechy. Konstelacja ta wykazuje duże podobieństwo do poprzedniej. Obdarza przywódczymi mocami, ale jest bardziej praktyczna. Jej zadaniem jest przenieść niebo na ziemię. Iśwara, czyli Najwyższy Władca jest bóstwem tej nakszatry, Wenus planetą, a ogień żywiołem. Dobry dzień do siewu i rozpoczęcia inicjatyw, które mają przynieść wymierny owoc. Dzień raczej ciężki, dla pieniędzy można zaprzedać swą duszę. Urodzeni w tej konstelacji są pełni energii, witalni, ciągle w ruchu, logiczni i ze zmysłem do interesów. Potrafią wcielać idee w życie i porządkować sprawy, za które się zabierają. Pisane jest im udane i materialnie zadowalające życie. Potrafią idee zamienić na materialne wartości. Lubią wolność i nigdy nie podejmują pracy wymagającej podporządkowania. Łatwo zdobywają sławę, uwielbiają podróże i mają zadatki na doskonałych mówców. Starają się być szczerzy i uczciwi, intuicyjnie rozumieją problemy innych. Uwielbienie prawdy przysparza im wrogów. Na ogół mają szczęśliwe życie małżeńskie. Urodzeni w Purwa Phalguni mają tendencje do chorób serca, nóg, lumbago, przechodzenia operacji. Mężczyźni są uczciwi, lubią słodycze i inne łakocie oraz towarzystwo płci przeciwnej. Skłonni do dobroczynności, trochę niestali, ludzie interesu. Panie mają kwiecistą mowę, lubią zabawy, są przystojne i zostają małżonkami dostojników. Mają wysokie mniemanie o sobie i często są trochę aroganckie.Ludzie ci powinni unikać kontaktów z osobami urodzonymi w konstelacjach Aślesza, Swati, Hasta i Mrigaśira.

12. UTTARA PHALGUNI

Symbolem tej nakshatry są cztery nogi łóżka reprezentujące warstwy, w które „zawinięta” jest dusza: fizyczną, eteryczną, astralną i mentalną. Te warstwy oznaczają ewoluującą duszę podczas pobytu w Phalguni. Liczba cztery przedstawia także cztery kierunki rozwoju. Tą Nakszatrą rządzi Słońce. Oznacza władzę, moc, kreację i niesie ze sobą wiedzę o indywidualnej karmie.Uttara znaczy ostatnia faza. Jest to druga część konstelacji Phalguni. Energie, które w poprzednich dwóch nakszatrach były silnie związane z egoizmem, oczyszczają się tego dnia. Istotą tej nakszatry są przyjaźń, współczucie, gotowość pomocy. Arjama jest bóstwem, planetą Słońce, a żywiołem powietrze. Dzień stabilny i ze wszech miar pomyślny, szczególnie na zbieranie plonów wcześniejszych wysiłków. Dobry do rzeczy, które długo powinny utrzymać swą wartość, np. ożenek, zakupy, położenie kamienia węgielnego, początek leczenia, prace rolnicze. Nie należy pożyczać pieniędzy, gdyż trudno potem prosić się o ich zwrot.Urodzeni w Uttara Phalguni to osoby szczodrze obdarzane pomocą i chętnie ją rozdające. Inteligentni, lojalni, kochający prawdę. Posiadają zdolności organizacyjne i administracyjne. Cieszą się szacunkiem i sympatią całego otoczenia. Są wysokie, przy kości i mają wydatny nos. Prowadzą szczęśliwe życie, są poukładane i sumienne, posiadają inklinacje do religijności i cieszą się dobrą reputacją. Nie potrafią przyznać się do błędów, są niecierpliwe i nietolerancyjne, zawsze jednak pełne taktu. Mają niezależną naturę i gorący temperament. Chętnie podejmują odpowiedzialności i nie zmieniają łatwo swych decyzji. Są to ludzie urodzeni do pracy i osiągają dzięki niej wysokie pozycje. Najlepsze zawody dla nich to pisarze i nauczyciele. Mają udane małżeństwo i cieszą się raczej dobrym zdrowiem z tendencjami do chorób układu trawiennego i bólów gardła. Panowie są taktowni, inteligentni, prawdomówni, zdroworozsądkowi, o ostrym temperamencie i słabym apetycie. Panie posiadają spokojną i miłą naturę, nie trzymają długo złości i potrafią zadbać o dom. Są bogate, dobrze wykształcone i pobłogosławione komfortami. Ludzie ci powinni unikać kontaktu z osobami urodzonymi w Czitra, Wiśakha, Purwa Bhadra i Punarwasu.

13. HASTA

Hasta jest rządzona przez Savitara, twórczą formę Słońca. Jej władzą jest zdolność aby coś czego szukamy i umieszczamy w naszych rękach pozyskać. Jej podstawa powyższa jest szukaniem zysku. Jej podstawa poniższa jest procesem zyskiwania. Trzy razem oznaczają zysk. Hasta daje zdolność do osiągnięcia celów w sposób kompletny i natychmiastowy. Takie cele są zwykle twórcze z natury. Savitar jest twórczą wolą, która buduje wszechświat z całym jego pięknem. Jego Stworzenie jest najcudowniejsze. Hasta znaczy ręka, wziąć w posiadanie, miara długości, rękopis, podanie ręki, wsparcie, pomoc. Surja jest archetypem tej konstelacji, władcą Księżyc, a powietrze żywiołem. Hasta to przyjemny, lekki dzień, wesoły i słodki. Dobry do wszelkich działań. Szczególnie poleca się czynności związane z edukacją, uzdrawianiem i pomocą charytatywną. Osoby urodzone w Hasta zdobywają mądrość i wykształcenie, są gotowe do pomocy i potrafią okazać wdzięczność. Zręczne, odważne i entuzjastyczne. Żyją w bogactwie, przyjaźnią się z mądrymi ludźmi, a swe wysiłki kierują ku doskonałości i wiedzy. Są wysokie i mają stosunkowo krótkie ręce. Są to ludzie o spokojnej naturze i magnetycznym uśmiechu, który przyciąga wszystkich. Łatwo zyskują uznanie i popularność, są skorzy do pomocy, w życiu spotykają dużo opozycji (mnóstwo wzlotów i upadków). Urażeni nie rezygnują z zemsty, ale często proszą o nią Boga. Zdyscyplinowani w pracy, dobrzy doradcy o wszechstronnej wiedzy. Pisane jest im udane pożycie małżeńskie. Choroby nękające ich to problemy z żołądkiem, wzrokiem i skórą. Mężczyźni mogą zostać dobrymi astrologami i przemysłowcami, są uczeni, cechują się dużym entuzjazmem i wdzięcznością. Czasem są bezlitośni, bezwstydni i mają skłonności do kradzieży. Panie mają niestały umysł, atrakcyjny wygląd i skłonności do uzależnień.

14. ĆITRA, CHITRA

Znaczy jasny, świecący, widoczny, wyborny, piękny, otwarty, śmiały, mieszanina kolorów. Patronem tej konstelacji jest Wiśwakarma, zręczny architekt bogów, planetą Mars, a żywiołem powietrze. Wiśwakarma obdarza zdolnością do kształtowania materii. Konstelacja pomyślna dla malarzy, pisarzy, rzeźbiarzy, architektów, muzyków i innych ludzi sztuki. Dzień raczej łagodny, ale również ognisty i pełen inspiracji. Dobry na wszelkie przyjemności, zabawy i sztukę. Nadaje się na przedsięwzięcia zakrojone na dużą skalę. Obdarza swe dzieci artystycznymi zdolnościami i zręcznością rzemieślniczą. Mają one wybitne wyczucie kształtu, formy i rodzaju tworzywa. Są ostrożne i przezorne, pragną żyć w harmonii z naturą. Z reguły mają piękne oczy i atrakcyjny wygląd. Odczuwają najmniejszą dysharmonię, podczas gdy inni nie dostrzegają tak subtelnych niuansów. Przeżywają boleśnie zły kontrast barw, zły ton, zagiętą fałdę sukni. Mają skłonności do pijaństwa, są odważni i trochę kłótliwi. Ludzie spod Czitry powinni uważać na przeziębienia, problemy skórne i dzikie zwierzęta. Mężczyźni mają piękne oczy, zgrabną sylwetkę i uwielbiają ornamenty. Kobiety są moralne, rozważne i kochane przez mężów.

15. SVATI, SWATI

Swati jest rządzona przez Vayu, Boga Wiatru. Daje władzę, by rozproszyć się jak wiatr (shakti pradhvamsa). Jego podstawa powyższa porusza się w różnych kierunkach. Jego podstawa poniższa jest zmianą formy. Skutek trzech jest transformacją. Swati Nakshatra powoduje, że rzeczy poruszają się. Może mieć niszczący skutek dopóki nie nauczymy się jak użyć ich, aby usunąć przeciwności. Wszystkie te symbole pochodzą zasadniczo z Wiatru, który ma zarówno uzdrawiające, jak i niszczące władze. W sanskrycie oznacza miecz. Swa to własny, osobisty, a ati wskazuje na coś lepszego, dużego. Miecz przecina więzy niewiedzy i tak nakszatra Swati daje inspirację, motywację i wiarę. Jej archetypem jest Waju, bóg wiatru i ruchu, planetą Rahu, a żywiołem ogień. Dzień ruchliwy, pełen niepokoju. Dobry na zabawy i kontakty towarzyskie. Można nawiązywać nowe znajomości, rozpoczynać edukację, wyprawić wesele. Lepiej nie sprzedawać rzeczy, które są drogie sercu, gdyż może ono przy nich pozostać. Hindusi mówią, że osoba urodzona w Swati jest bogobojna, ma dobre maniery, jest obowiązkowa, miłosierna i dobroczynna. Źle znosi fizyczny ból, działa wolno, ale w sposób przemyślany. Od dziecka ma skłonności do religii i mistyki. Lubi luksusy, jest trochę ekstrawagancka, wybuchowa.Ludzie spod Swati mogą cierpieć na choroby dróg moczowych, egzemy, bóle zębów. Mężczyźni są dystyngowani, skłonni do dobroczynności, opanowani, odpowiedzialni i bogobojni. Panie mają dobre maniery, dobrze radzą sobie w interesach i są skłonne do przestrzegania religijnych tradycji.

16. VAIŚAKHA, VAISHAKHA

Vishakha jest rządzona przez Indrę i Agni, który reprezentuje władze gorąca i błyskawicy w Atmosferze. Daje władzę aby osiągnąć dużo i różnego rodzaju owoce w życiu (shakti vyapana). Jego podstawa powyższa jest orką albo uprawą. Jego podstawa poniższa jest żniwem. Trzy dają nam owoce żniw. Vishakha dostarcza wysiłku aby osiągnąć nasze cele, jak rolnik zaorywający pole. Nie daje natychmiastowych skutków ale być może większe zyski w dalszych terminach. Indra i Agni tutaj jest rolnictwem, bogiem pokazującym dojrzewający skutek gorąca, deszczu i sezonowych zmian. Oznacza gałąź (np. wiedzy). Pragnienia, chęci, ognistość są przypisywane tej konstelacji. Jest niecierpliwa, pełna temperamentu, zazdrosna i chciwa. Zawsze próbuje wybić się ponad innych. Dzięki tym cechom opiekuje się doskonale powierzonymi dobrami. Jest świetnym organizatorem, dzika i silna, nie boi się żadnej rozprawy. Kumara, bóg ognia, wojny i walki jest archetypem Wiśakhi, Jowisz jest jej planetą, a powietrze żywiołem. Niespokojny dzień, można spodziewać się walki. Gniewny i gorący. Nie warto zaczynać ważnych spraw, lepiej pozostać w domu. Lepiej zrezygnować z podróży i przedsięwzięć wymagających cierpliwości, łagodności i przezorności. Dzieci Wiśakhi są często niewdzięczne, ale bardzo utalentowane, mają wiarę w Boga i szerokie spojrzenie na świat. Mężczyźni są skąpi, uważni w mowie, mają ostry temperament. Panie są przystojne, trochę zazdrosne i są dobrymi mówcami. Urodzeni w tej konstelacji powinni uważać na nerki, skórę, przeziębienia i bóle głowy.

17. ANURADHA

Dosłownie chwalić, wielbić, dawać, bogactwo. Miła i łagodnego usposobienia. Mitra (przyjaźń) jest bóstwem tej konstelacji, Saturn planetą, a ziemia żywiołem. Dzień przyjaźni, pełen kontaktów z miłymi ludźmi. Dobry na wszelkie przyjemności i zabawy. Nadaje się na początek podróży, małżeństwo, pielęgnowanie przyjaźni. Dzień pochwały, dobrze okazać wdzięczność i docenić starania innych.Ludzie w tej konstelacji są błogosławieni przez los. Bez starań otrzymują pomoc wielkich tego świata. Nie przejmują się budżetem, gdyż głęboko wierzą, że należą im się wszelkie komforty. Chętnie podróżują, kochają nowości i zmiany. Są czasem nieuczciwi i potrafią być okrutni. Los błogosławi ich komfortowymi pojazdami, w Indiach mówi się o nich, że jeżdżą na słoniu. Mężczyźni mają piękne włosy, są obowiązkowi w stosunku do rodziców i honorowani przez wielkich tego świata (Casanova urodził się w tej konstelacji). Panie lubią dobrze zjeść, często pozostają z dala od mężów, same również lubią podróże. Mogą mieć tendencje do chorób kobiecych, zatwardzeń, bólów gardła i problemów trawiennych.

18. JYESHTHA, DŹJESZTHA

Jest najstarszą ze wszystkich sióstr. Zawsze chce przodować, jest pełna energii, dumna, samodzielna i skłonna do dramatycznych wystąpień. Budzi raczej respekt niż miłość. Lubi kłótnie i często uderza w raniący ton. Z drugiej strony cechuje ją odpowiedzialność, skłonność do pomagania innym oraz poczucie sprawiedliwości. Indra jest bóstwem tej konstelacji, Merkury jest jej planetą, a żywiołem ziemia.Raczej ostry i logiczny dzień. Dzień odpowiedzialności, którą trzeba podjąć lub stać się jej bardziej świadomym. Należy uważać, by nie doprowadzać do niepotrzebnych sporów. Gdy jednak na pewno wiemy, że prawo jest po naszej stronie, z korzyścią załatwimy nawet kłopotliwe sprawy. Urodzeni tego dnia są agresywni w swym gniewie, używają ostrych słów, są raczej biedni i mają tendencję do mówienia kłamstw. Są śmiali i pełni energii, raczej nie mają wielu przyjaciół. Potrafią żonglować słowami. Panie łatwo się złoszczą, są zadowolone z tego co otrzymują, skłonne do religijnych ceremonii. Dzieci Dżjeszty powinny uważać na bóle ramion, krwawienia, problemy jelitowe.

19. MULA, MOOLA

Znaczy korzeń, fundament, kraniec, praprzyczyna, pochodzenie. Mula chce zawsze poznać przyczynę, nie spocznie dopóki nie będzie zadowolona ze swych poszukiwań. Demoniczny Niruti jest archetypem, Ketu planetą, a woda żywiołem. Zasadniczy i chłodny dzień. Mogą otworzyć się stare rany, łatwo o wypadki. Cokolwiek się zacznie tego dnia, będzie się przedłużać. Lepiej unikać zakupów, pożyczek. Można położyć kamień węgielny, zawrzeć małżeństwo, leczyć choroby, pracować w polu. Urodzeni tego dnia nie dadzą się zadowolić połowicznie. Są dumni, zdyscyplinowani, inteligentni i stali. Często są dobrymi organizatorami i politykami. Jeśli uznają kogoś za oszusta, będą go bezwzględnie zwalczać. We wszystkich rozprawach pozostają zwycięzcy, dzięki sile swego umysłu. Sobie również nie okazują dużo pobłażliwości. Są dumni, bogaci, posiadają stały umysł, ostry temperament, nie lubią krewnych i kochają dyscyplinę. Kobiety są cierpliwe, wytrzymałe, mają do swej dyspozycji wszelkie luksusy (szczególnie dobrze narodzić się w 4 części tej nakszatry). Choroby na jakie mogą narzekać dzieci Mula to reumatyzm, lumbago, problemy z biodrami.

20. PUNARVASU, PURVA ASHADHA

Konstelacja ta związana jest z pragnieniami dotyczącymi tymczasowej egzystencji. Codzienne drobne przyjemności i przyzwyczajenia, popęd, siła motywująca do dalszego działania to cechy Purwa Aszadhy. Zniekształca wizję świata czyniąc człowieka więźniem fizycznych potrzeb. Udaka - woda jest bóstwem i żywiołem, a Wenus jej planetą. Tego dnia podłość człowieka może się pojawić w całej swojej krasie. Przerażający i ciężki dzień, lepiej sprawy pozostawić swemu własnemu biegowi. Pozostanie biernym obserwatorem pozwoli uniknąć wplątania się w więzy tego świata.Człowiek urodzony w konstelacji Purwa Aszadha jest lojalny i jeśli gdzieś ulokuje swe uczucia, nie łatwo mu to zmienić. Pracuje społecznie, zna potrzeby bliźnich i często martwi się o swój byt. Ludzi ci są wysocy, dumni, kochają swą matkę i mają dobrą żonę. Prawdomówni, kochają podróże i mają bogatych przyjaciół. Są optymistami o szerokim i bardzo liberalnym spojrzeniu na świat. Panie są pobożne, bogate i mają dobrych mężów. Choroby pisane tej konstelacji to cukrzyca, lumbago, problemy z płucami i kolanami.

21. UTTARA ASHADA

Pragnienia tej konstelacji nieco się wysubtelniają; dotyczą wdzięczności, uznania, godności i pokoju. Moralność, wspólne działanie to temat tego dnia. Wiśwadewa, władca wszechświata jest bóstwem, Słońce planetą, a ziemia żywiołem. Stabilny i dobry dzień. Nadaje się na wzięcie inicjatywy w swe ręce, ustabilizowanie spraw. Myśli są jasne i logiczne, brak im surowości i przygnębienia. Dzień dobry do wielu przedsięwzięć. Ludzie z Księżycem w Uttara Aszadha są wdzięczni i skromni. Jako dzieci są ulubieńcami rodziców, często zostają duchownymi. Wytworni, mądrzy, tolerancyjni, lojalni przyjaciele, wysoko cenieni przez swoje otoczenie. W swym życiu przechodzą przez wiele wzlotów i upadków. Mają proporcjonalne ciało, są wysocy, a ich serca czyste. Często zajmują wysokie pozycje w swych społecznościach. Nie lubią jednak okazywać swojej wyższości, dlatego nawet ich ubiór jest prosty i skromny. Są szczerzy w postępowaniu z ludźmi, ale nie łatwowierni. Mogą narzekać na trawienie, bóle zębów i choroby dróg moczowych. Mężczyźni są religijni, mają wiele córek, skłonności do podróżowania. Są silni i muskularni, popularni i pokorni, szanują członków rodziny i dobrze wiedzą co jest dobre, a co złe. Kobiety są pokorne, wdzięczne, pobłogosławione dziećmi i dobrą rodziną. Urodzeni w tej konstelacji powinni unikać osób urodzonych w Dhanisztha, Purwa Aszadha, Rewati, Magha, Swati.

22. ŚRAVANA, ŚRAWANA, SHRAVANA

Shravana jest rządzona przez Vishnu, tego, który utrzymuje wszystko. Jego władza to związek (shakti samhanana). Jego podstawa powyższa jest poszukiwaniem. Jego podstawa poniższa jest ścieżką. Skutek trzech jest związkiem wszystkich rzeczy. Shravana umożliwia nam połączenie ludzi razem przez podłączenie ich do odpowiednich ścieżek w życiu. To wymaga podatności i słuchania a kończy się zrozumieniem i pragnieniem. Vishnu trzema wielkimi krokami ogarnia cały wszechświat i łączy razem trzy światy: Ziemi, Eteru i Nieba łącząc w swym ciele wszystkie dusze.Oznacza słuchanie, ucho, usłyszane, wiedza, płynąć, rzeka. Mottem tej konstelacji jest przyjmowanie i słuchanie. Wisznu, wszechprzenikający, jest opiekunem Śrawany, planetą jest delikatny Księżyc, a żywiołem ziemia. Dzień ten otwiera bramy niebios. Dobrze posłuchać co inni mają do powiedzenia. Zmysł słuchu i przyjmowania informacji jest szczególnie wrażliwy. Dzień pełen ruchu, dobry do podróży i kontaktów towarzyskich. Ludzie urodzeni tego dnia są dobrymi słuchaczami. Uczą się szybko i z entuzjazmem, zostając ekspertami w zgłębianych tematach. Są bardzo wrażliwi na wszelkie dysonanse. Są dobrymi administratorami i cenionymi pracownikami. Zdobywają sławę, są kochani przez płeć przeciwną, lubią perfumy i są doskonałymi dżentelmenami. Mają słodką naturę, lubią astrologię i są bogobojni. Panie mają ogólną ogładę i doskonale wiedzą co dzieje się w ich otoczeniu. Są znane ze wspaniałych zalet i dobrych uczynków. Skóra, żołądek i serce to organy mogące przysparzać problemów dzieciom Śrawany.

23. DHANISHTA

Dhaniszta - CAŁKOWICIE BOGATY od Dhani – Bogaty, Ishta – Całkowity. Dhaniszta posiada błogosławieństwo bogactwa na wszystkich poziomach. To bogactwo nie przychodzi Dhanishta szybko i łatwo, wymaga bezinteresownej i ciężkiej pracy, wyzbycia się własnego EGO, pełnego współczucia i idealizmu działania dla ogólnego dobra. Reprezentuje w ten sposób oczyszczoną duszę, która słyszy boską muzykę. Dhaniszta której władcą jest Mars, posiada symbol Lwicy, bębna i fletu. Flet i bęben sugeruje podawanie rytmu innym, dzięki czemu mogą oni śpiewać lub grać. Zarówno flet jak i bęben są puste wewnątrz, co wskazuje pustkę wewnątrz Dhaniszta do czasu póki nie znajdzie się idea do jej spełnienia. Esencją dążenia Dhaniszta jest dharma – duchowość i wiedza. Mars jako planeta szczególnie upodobał sobie tę konstelację. Tu znajduje godne siebie napięcia. Wasu - uosobienia sił natury są bóstwem tego dnia, a żywiołem ziemia. Dzień pełen ruchu i społecznego bogactwa (Dhanisztha znaczy mieszkająca w bogactwie). Trochę niespokojny i nerwowy. Jak rozporządzać bogactwem, pieniędzmi, siłami i rozumem to temat tego dnia. Dzień nadaje się szczególnie na podróże w interesach, transakcje, zawieranie umów, zakupy.Urodzeni pod wpływem tej konstelacji są niezależni i nieustraszeni. Lubią działać społecznie, są szlachetni i radośni. Łatwo wierzą ludziom i są cenieni zarówno przez mędrców jak i możnych. Szlachetni, mają wysokie mniemanie o sobie, kochają muzykę i są poważani przez starszych. Trochę kłótliwi, o ostrym charakterze. Panie zwiększają bogactwa swojej rodziny, są cierpliwe, skłonne do dobroczynności i uzdolnione muzycznie. Mogą chorować na przeziębienia, ciśnienie krwi, drogi oddechowe, omdlenia, niedomagania trawienne.

24. ŚATABHISHAK, ŚATABHISHA

Oznacza sto (śata) strachów lub gwiazd (bhisza). Dzień ten jest w pełni świadomy niebezpieczeństw światowej egzystencji. Strach ten nie paraliżuje, lecz pomaga we właściwym podejściu do życia. Czyni ludzi troskliwymi i ostrożnymi, pełnymi rozwagi. Waruna bóstwo deszczów i mórz jest władcą tej konstelacji, Rahu planetą, a żywiołem powietrze, obdarzające Śatabhiszę ruchliwą naturą.Dzień cechuje się niespokojną, mentalną energią. Nie należy do złych dni, ale nie jest też jednoznacznie dobry. Lepiej unikać większych przedsięwzięć, gdyż w przyszłości mogą przynieść troski. Wszystko co nastraja nas przyjaźnie, łagodnie i pozwala zapomnieć o lękach jest mile widziane.Urodzeni tego dnia uchodzą za sędziów bezkompromisowo kochających prawdę. Chcą przynieść światu szczęście. Kochają swą niezależność, nie poddają się przeciwnościom, odważni, pełni taktu, gotowi do ofiar i łagodni, choć czasem potrafią podnieść głos. Są kochani przez poddanych, taktowni, lecz o ostrym języku. Trochę leniwi i skorzy do gniewu. Panie pokonują swych wrogów, są szczere, odważne i nie lubią, gdy ktoś próbuje je kontrolować. Dzieci Śatabhiszy mogą mieć niedomagania serca, artretyzm i problemy ze wzrokiem.

25. PURVA BHADRA, POORVA BHADRA

Jest to konstelacja porządku. Pragnie okiełznać buntowniczą ludzką naturę przy pomocy siły rozumu, inteligencji i dyscypliny. Charakteryzuje się zdrowiem, logiką, fizyczną czystością. Adżakapad jest bóstwem tej konstelacji, Jowisz planetą, a ogień żywiołem. Raczej twardy i ciężki dzień. Często przynosi wysiłek przekraczający możliwości człowieka. Odradza się rozpoczynania nowych przedsięwzięć. Wszystkie czynności służące pielęgnowaniu zdrowia i wewnętrznej harmonii są mile widziane w Purwa Bhadrze. Swe dzieci obdarza logiczną zdolnością myślenia, talentem matematycznym i zdrowiem. Twardo stoją na ziemi, lubią porządek. Są raczej smutni, łatwo pokonywani przez kobiety, choć dzięki nim dziedziczą majątek. Są dobrymi mówcami, zazdrośni, uczeni, raczej nie religijni. Lubią przyjaciół. Panie uzyskują dobre wykształcenie, kontrolują swych małżonków, są bogate i trochę skąpe. Choroby narządów intymnych, niskie ciśnienie i problemy ze wzrokiem to dolegliwości, na które powinni uważać.

26. UTTARA BHADRA

Jest bezinteresowna, współczująca, dobrotliwa i łagodna. Kamadhenu - krowa spełniająca wszystkie pragnienia jest archetypem tej konstelacji, Saturn jest planetą, a woda żywiołem. Dzień charakteryzuje się stabilną energią. Co się w nim zacznie, będzie trwało. Można rozpocząć nową pracę, wziąć ślub. Dobrze okazać bezinteresowną pomoc innym, współgra to idealnie z nastrojem dnia. Urodzeni pod jej patronatem spełniają się w dawaniu i wymianie. Są dobrotliwi, gotowi zawsze do pomocy, dobrze planują swą przyszłość. Charakteryzują się płodnością na różnych polach. Lubią dużo mówić, zdobywać wiedzę, są taktowni i nie mają sobie równych w argumentacji. Zawsze chcą pomagać biednym i inwalidom. Panie są bogate, pokonują swych wrogów i zachowują wierność mężowi. Próchnica, przeziębienia, reumatyzm, problemy żołądkowe to choroby, na jakie mogą cierpieć dzieci tej konstelacji.

27. REVATI, REWATI

Jest ostatnią konstelacją na drodze Księżyca. Uważa się, że łączy w sobie najmilsze cechy swych sióstr. Puszan bóstwo kwiatów jest jej władcą, planetą Merkury, a żywiołem woda. Miły, łagodny, stabilny i pełen kreatywności dzień. Przeciwności losu widziane są w łagodniejszym świetle. Dobry na kontakty towarzyskie i zabawy. Urodzeni pod Rewati posiadają promienną i charyzmatyczną osobowość, napotykają na swej drodze podziw i uznanie. Potrafią pobudzić innych do uśmiechu i miłości. Są mądrzy, bezinteresowni, ustępliwi i hojni. Łatwo wyrabiają sobie autorytet, zajmują odpowiedzialne stanowiska, są dobrymi doradcami, cenią sobie wolność i panicznie boją się jakiejkolwiek zależności. Są popularni, przystojni, bohaterscy, największą słabość mają do kobiet. Taktowni mówcy, nie pozostawiają miejsca na krytykę swej osoby. Panie są szanowane wszędzie ze względu na bogactwo, urodę i religijność. Choroby tej konstelacji to problemy żołądkowe, dolegliwości stóp, biegunki, kłopoty ze słuchem i zębami. Astrologia wedyjska - Znaczenie Planet

ASTROLOGIA WEDYJSKA O ZNACZENIU PLANET

To chyba jeden z najlepszych podręczników astrologii wedyjskiej od jej praktycznej strony. Przydaje się także dokładniejsze opracowanie gwiazd stałych, bo temat analizy horoskopu przez pryzmat gwiazd stałych leży w Polsce odłogiem. Pamiętajmy także o Syriuszu czy Plejadach, bo to ważne w astrologii.

Kwestia odległości i położenia oraz siły oddziaływania. Księżyc jest ważny i ma wielki wpływ bo jest blisko. Słońce ma wielki wpływ bo jest największe ze wszystkich w układzie słonecznym. Jowisz jest na drugim miejscu po słońcu, bo jest także ogromny, chociaż jest dalej niż słońce. Mars jak jest w zbliżeniu z ziemią, raz na 15 lat jest bardzo blisko i wtedy ma ogromny wpływ. Ale jak jest z drugiej strony słońca, to go słońce całkiem zasłania i tłumi jego energię, wtedy jakiś czas nie mamy oddziaływania Marsa w praktyce.

Takie sentencje, w których otrzymujemy krótką, ale i zasadniczą treść danego tematu, są bardzo pożyteczne podczas nauki astrologii wedyjskiej, sprzyjają powtarzaniu i przyswajaniu materiału (np. opis znaku Wagi, czy planety Mars). Są także wspaniałym źródłem inspiracji do dalszych badań astrologicznych. SŁOŃCE - RAVI, SURYA

Słońce to przede wszystkim Światło, centrum układu planetarnego, świetlisty Geniusz mocy, który zajmuje w tym układzie tron władcy absolutnego. Słońce jest samoświetlne, jego blask nie jest zapożyczony. Główną cechą astrologiczną Słońca jest zdolność widzenia. Nauczy cię ono przenikać, rozświetlać i rozpoznawać.

Astrologia urodzeniowa tylko wtedy ma głęboki sens, jeśli jest astrologią solarną. W takim właśnie znaczeniu astrologia, skupiona na samoświetlnym poznawaniu i wiedzy, staje się świątynna. Rozpoczynając tę pracę pamiętaj, że prowadzony przez promienie światła, zmierzasz do jego źródła.

Astrologia jest etapem samopoznania, metodą wnikania w naturę i porządek Wszechświata. Władcą całego układu planetarnego, niezależnie od konfiguracji horoskopu, jest Słońce.

Od pozycji Słońca zależna jest wola życia, tym samym wszelka moc realizacyjna głównych wątków przeznaczenia. Krótko mówiąc, Słońce w horoskopie decyduje, czy właściciel horoskopu znajdzie takie rozwiązania losowe, które pozwolą mu spełnić jego przeznaczenie; czy znajdzie na to w sobie dość siły i determinacji; czy pozwoli mu na to zdrowie; czy potrafi tak ukierunkować wolę działania, aby osiągnąć spełnienie. KSIĘŻYC - ĆANDRA, SOMA

Postudiuj wszystko, co astronomia wie o Księżycu, szczególnie zaś zwróć uwagę na kosmografię Księżyca z geocentrycznego punktu widzenia. Narysuj 30 dobowych faz Księżyca i zobacz, czym różni się lewy płomień układu horoskopowego (od nowiu do pełni) od prawego promienia (od pełni do nowiu). W ten sposób zaczniesz rozróżniać te promienie w układach pozostałych sygnifikatorów. Astrologicznie Księżyc jest sygnifikatorem umysłu, pobierającego światło, które dociera do Ziemi z duchowego centrum.

O przeznaczeniu decyduje Słońce, zaś dla losu człowieka najbardziej znacząco położonym sygnifikatorem jest Księżyc. Posadowienie Księżyca w twoim horoskopie to istotny element twojego pojazdu kosmicznego, który w porywach czułości nazywasz ciałem.

Władztwo Księżyca zaczyna się od Zwrotnika Raka, gdy dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza. Dwa półrocza, mianowicie od Zwrotnika Koziorożca do Raka (21 grudnia – 21 czerwca) oraz od Raka do Koziorożca (21 czerwca – 21 grudnia) mają w astrologii praktycznej wyjątkowe znaczenie.

Praktyk powinien brać pod uwagę, w której fazie rocznego cyklu księżycowego urodził się badany. Co więcej, powinien odnaleźć zależność pomiędzy fazą tego cyklu a porą doby, w której nastąpiło urodzenie. W biorytmie podstawowym, dopiero po ustaleniu tej zależności, należy rozpatrywać posadowienie pozostałych sygnifikatorów. Na przykład, Słońce wschodzące na ASC ma w każdym horoskopie pewne wspólne cechy, ale charakterystyki tego posadowienia Słońca różnią się dość poważnie w zależności od tego, czy był to okres przyrastania mocy Słońca czy też Księżyca. W gruncie rzeczy bowiem, astrologia to rytmy, rytmy i jeszcze raz rytmy! Położenie Księżyca w horoskopie wskazuje na główne wątki ziemskiej wędrówki. Doświadczony praktyk najpierw spogląda na położenie Słońca i Księżyca, na fazę Księżyca, na promień wodzący lewy bądź prawy, wzajemne aspekty Świateł oraz ich aspekty planetarne. MERKURY - BUDHA, TAREYA

Rozpatrując pozycje i znaczenie Merkurego w horoskopie, należy pamiętać o jego wiedzy, czarodziejskiej mocy i przebiegłości, które na różny sposób i na różnych poziomach przejawiać się będą w każdym ze Znaków, a już szczególnie w Znakach Bliźniąt i Panny, gdzie jest regentem.

Merkury to od zawsze planeta hermetyzmu, okultyzmu, ezoteryki, magii, kosmicznej wiedzy i pod tym kontem należy analizować ezoteryczny cykl Merkurego, a to cała wielka wiedza, ogromny dział astrologii wedyjskiej. WENUS - ŚUKRA

Geniusz planetarny Wenus, Śukra Deva jest bezosobowym złocistym promieniem miłości.Wenus, jako Śukra Devi jest władczynią miłości uniwersalnej.

W potocznych mniemaniach o astrologii, Wenus jest „planetą miłości”. Jest ona też symbolem piękna oraz dobrych i przyjemnych wzruszeń, które człowiek chce posiadać na własność.

W astrologii europejskiej Wenus postrzegana jest jako benefik, natomiast w astrologii indyjskiej uważana jest za sygnifikator o zabarwieniu maleficznym, ponieważ symbolizuje przywiązanie, namiętne pragnienie, które trzyma człowieka na uwięzi i nie pozwala mu wznieść się na wyższe regiony ducha. MARS - MANGALA

Mars uważany jest za planetę maleficzną, czyli złoczynną i nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach horoskopu natywnego ma coś ostrego do powiedzenia. Można powiedzieć, że Mars jest sygnifikatorem naszego niepokoju, który bywa twórczy, ale nie zawsze; najczęściej prowadzi do niszczenia i zostawia po sobie popiół i zgliszcza.

Astrologicznie najważniejszą cechą Marsa jest ekspansja i obrona wszelkiego organizmu w stosunkach ze środowiskiem; jego zadaniem jest aktywne umacnianie się, dążenie do scalania, skupiania i realizowania się rodzaju lub gatunku, jednostki i grupy. W ten sposób natura zapewnia harmonijną równowagę w przyrodzie, skutecznie realizuje w praktyce zasady biocenozy. Przypisywanie Marsowi natury krwiożerczej i niszczącej jest już natomiast specjalnością człowieka.

Natura działania Marsa, jak i pozostałych planet układu jest wpisana w harmonijne stwarzanie warunków do istnienia życia na Ziemi. Mars symbolizuje jedną z mocy, które są niezbędne dla duszy na jej drodze ku doskonałości.

Mars jest czynny, ale nie złoczynny. Jako moc Mars jest bezosobowy, to my przypisujemy mu nasze cechy moralne. JOWISZ - GURU, BRHASPATI

Taka jest bowiem rola i znaczenie Jowisza w astrologii: jako Mistrz pradawnych ma on za zadanie nieustająco sprawdzać i korygować wiedzę o życiu, śmierci i nieśmiertelnym królestwie ducha. Jeśli Jowisz, jak twierdzi astrologia podręcznikowa, jest planetą dobroczynną, obdarowującą i uszczęśliwiającą, to przede wszystkim dlatego, że nieustająco stwarza dla poszukiwacza prawdy możliwości i sytuacje, aby w końcu znalazł on to, czego gorąco pragnie i potrzebuje.

Niegodnego ucznia Jowisz może przywołać do porządku tak ostro, że nawet koniunkcja Marsa z Saturnem w Koziorożcu zapłacze nad losem nieszczęśnika.

Cykl Jowisza zdradza kiedy zacznie się czas rozliczenia za sprzeniewierzenie się Guru, porzucenie lub odrzucenia Nauczyciela, szczególnie takiego, który jest Mistrzem. Bacznie to obserwujcie.

Jowisz w twoim horoskopie powiadamia cię, na jakiego mistrza zasłużyłeś i gdzie masz się uczyć skupienia, które odkryje przed tobą Prawdę, Satyam.

Jowisz jest twoim pradawnym Nauczycielem, Api Guru, ale zrozumienie i przyswojenie wiedzy wymaga czasu.

Cykl 12 lat jest podstawowym etapem nauki pod kierunkiem ziemskiego Mistrza, a pięć cykli nauki pokazuje duchowe studia. SATURN - ŚANI - WŁADCA KARMANA

Saturn - planeta przepracowywania karmana, planeta przeznaczenia. Idealna do zrozumienia dla wróżbitów. Musisz przeniknąć w głąb własnych korzeni, całym sobą poczuć konstrukcję życia i śmierci. Dopiero wówczas, gdy rozpoznasz wszystkie sfery bytu i każdej z nich przyznasz należną wartość, będziesz wolny. W tej ostatniej próbie potrzebny ci będzie rozum i heroizm. Wie o tym Saturn i możesz być pewny, że cię wypróbuje.

Posadowienie Saturna w horoskopie natywnym informuje, co człowiek tak naprawdę wie o swoich korzeniach i o czym jeszcze będzie musiał się w tym wcieleniu dowiedzieć. Wiadomo, że będzie to robił w konkretnych ziemskich warunkach.

Uczeń zapytał Ramanę Maharishiego: „Czy mógłbyś powiedzieć mi coś o moich poprzednich wcieleniach?”Mędrzec odparł: „A czy poznałeś już tak dobrze swoje obecne wcielenie, że chcesz znać poprzednie?”.

Zacznij od pytania, które dobrze jest zadać sobie z całą oczywistością: Czym dla mnie jest czas?

Traktując horoskop jako owoc karmy możesz określić tylko mechaniczne zależności pomiędzy przeszłością i przyszłością. Jeśli już to potrafisz, to znaczy, że Saturn docenił twoje wysiłki i obdarzył cię umiejętnością rozpoznawania reguł sądzenia, które decydują o przeznaczeniu.

Dlaczego, po tylu wysiłkach, trzeba wracać do korzeni? Po pierwsze dlatego, że rozwój dokonuje się po spirali, a nie po wstępującej prostej, której obrót ma 30 lat. Po drugie dlatego, że tym razem sięgniesz do korzeni przytomnie, uzbrojony w reflektor świadomości rozróżniającej.

Ciemności świata podziemnego będą rozstępować się przed światłem, które możesz skierować wszędzie tam, gdzie wrosły korzenie twoich nawyków, przyzwyczajeń, pragnień, słowem wszelkiego przywiązania.

I tutaj, na niebotycznych wysokościach, okazuje się, że aby zrozumieć wszystkie subtelności należy sięgnąć do samych podstaw, do naszych instynktów. W astrologii Saturn oznacza właśnie tę konieczność, przeznaczenie. Domaga się on, aby rozpoznać relację pomiędzy prymarną mocą życia i śmierci a najwyższą oktawą duchowego spełnienia. Pozycja Saturna w horoskopie łączy świadomość z podświadomością.

Przepracowanie tematu Saturna w astrologii wymaga rozpoznania głębinowej sfery instynktów prymarnych. Tutaj bowiem ukryte są korzenie energetycznej mocy istnienia. U samej podstawy, w zalążku mocy istnienia tkwi rdzeń życia i śmierci planety Ziemi i wszystkich związanych z nią istnień. Astrolog, który wyruszy ku rozpoznaniu satyrnicznej sfery instynktów prymarnych, ma tylko jedną możliwość, aby tego dokonać i nie zabłądzić w ciemnościach. Jest nią łaska duchowego oświecenia, której udzielenie zależy od przepracowania karmana i uzależnień swoich czasów. PLANETY NIEWIDZIALNE - PODŚWIADOMOŚĆ

Nie jest zachodnim astrologom łatwo zrezygnować z interpretowania planet takich jak Uran czy Neptun, a niektórzy pobłądzili nawet w interpretowanie Planetek, które zupełnie znaczenia ani wpływu nie mają, gdyż są zbyt ciemne, a tradycyjna astrologia wyraźnie mówi, że im obiekt jaśniejszy licząc w stopniach magnitudo, tym większy wpływ i oddziaływanie ma na ludzi i wszystko co żyje na naszej planecie Ziemi. Można jednak łatwo przejść od Urana i Neptuna do smoczych węzłów księżycowych RAHU oraz KETU, niejako naprawiając zachodnie błędy, które zapominają, że granicą wpływu świecących obiektów jest poziom jasności około 6.00 do 6.50 magnitudo. Jedynie Uran z planet Układu Słonecznego zgodnie z zasadami mocy świecenia może być brany pod uwagę z bardzo słabym, ledwie zauważalnym wpływem astrologicznym. Z planetoid, małych planetek, jedynie Westa, okresowo, raz na ponad 3,5 roku w swym obiegu, przez około 3 miesiące wchodzi w zakres pogranicza widzialności - podobnie jak Uran, gdzieś około 5,5 do 6 magnitudo... URAN - jako odpowiednik RAHU

Uran jest władcą energii, którą możesz nazwać kosmiczną, ale na dobrą sprawę działa on jako transformator energii przesyłanej dla naszej planety z centrum galaktyki. Astrolog powinien uważnie przyjrzeć się w swoim horoskopie pozycji Urana, gdyż powie mu ona, gdzie jest najczulsze miejsce profesjonalisty. Pozycja i dynamika Urana decydować będzie o energetycznej jakości życia i pracy. Wiele zależy od tego, jak traktować on będzie energię i tym samym, jak energia potraktuje jego samego.

Na pozycji Urana należy zamontować dobrze dopasowane bezpieczniki. Niewłaściwe użytkowanie mocy uranicznych może spalić cały „układ nadawczo-odbiorczy”. Układ słoneczny jest generatorem i przekaźnikiem energetycznych jakości istnienia.

Uran powierza astrologowi tajemnicę o potencjale energetycznym tego układu, w którym struktura konkretnego horoskopu jest opornikiem wmontowanym w rzeczywistość energetyczną, aby konkretny organizm mógł funkcjonować na jednej z orbit istnienia. Można się tu wiele nauczyć o zasadach obowiązujących w świecie realnym, gdzie sprawdzianem jest test prawdy. Astrolog, w świecie idei, winien bardzo uważnie przyglądać się wszelkiej informacji, którą otrzymuje w postaci ideogramów. NEPTUN - jako odpowiednik KETU

Neptun symbolizuje zasadę: wszystko jest możliwe, ale wymaga stosowania się do reguł spełnienia. Idea, w doświadczeniu osoby ludzkiej, pojawia się pod postacią impulsu, odbierana jest zaś jako myślokształt, czuciokształt, barwokształt. Idea jest skompresowaną, a przy tym zakodowaną informacją.

Astrolog musi być przytomny, że pracuje w sferze mnogich pojęć ideograficznych, gdzie każdy znak, litera bądź symbol są informacją. Osoba psychofizyczna astrologa jest w tym wypadku „urządzeniem do przetwarzania informacji”, a przetwarzać ją będzie zgodnie z programem, który zakodowany jest w samym astrologu. Dlatego tak ważne są ćwiczenia oczyszczające, które prowadzą do świadomości rozróżniającej, aby astrolog mógł swobodnie poruszać się pośród wielorakich idei, a także odczytywać ich zawartość z niewzruszonym obiektywizmem.

Astrolog, w konkretnych sytuacjach, zawsze stawać będzie przed ważkim pytaniem: w jaki sposób przełożyć wyższą rzeczywistość ideogramów na zwyczajny język właściciela horoskopu?

Astrolog winien jednak brać pod uwagę, że wszystkie ideogramy, jako moce sprawcze, pełnią określone role, dysponując energetycznymi walorami kodów informacyjnych.

Może Neptun, jako „wyższa oktawa Wenus”, pozwala wznieść się ku prawdziwej duchowości?

Korzenie są głęboko wryte w ziemię, splątane, umocnione, ale niewidoczne. Wszystko, co ponad ziemię wyrasta, karmi się wpływami nieba, zaś soki czerpie korzeniami z ziemi. Twoje ciało tak jest zbudowane, że jakkolwiek wysoko ulatujesz w doznania subtelne, ziemia mocno trzyma cię na uwięzi. Jeśli chcesz naprawdę być wolny, to musisz rozpoznać wszystkie przyczyny ograniczenia. PLANETOIDY

PLANETOIDY takie jak PLUTON, Ceres, Sedna, Chiron i inne nie są aż tak ważne jak się uważa czasem w zachodniej astrologii, która wiele traci zbyt powierzchownie analizując Siedem Świętych Planet. Ciała niebieskie, które nie są wyraźnie widoczne jako jasno świecące nie są światłami mającymi wpływ na karman i przeznaczenie ludzkości. Formalnie mówimy o istotnym znaczeniu Siedmiu Świętych planet, czyli Słońca, Księżyca jako Świateł i Pięciu Jasnych Planet, jakie widoczne są gołym okiem, gdyż wpływ planet i gwiazd odbywa się za pomocą mocy blasku ich Światła... Podstawy wedyjskiej astrologii

Astrologia wedyjska to nie tylko nauka ale także filozofia oraz elementy religii. Wiedza o wpływie planet na nasze życie zawiera wytłumaczenie procesów zachodzących w ciele człowieka jak i we Wszechświecie. Astrologia jest zawarta w wiecznych pismach – Wedach. Kaala Purusha (Dusza Czasu, wcielony czas) posiada kończyny odnoszące się do 12-tu Znaków Zodiaku. Są nimi kolejno: głowa, twarz, ręce, serce, żołądek, biodra, brzuch, genitalia, uda, kolana, kostki i stopy. Najwyższa z wszystkich żywych istot - Bóg, Brahman ma nieskończenie wiele ekspansji, wcielił się także w 9 (Nava) planet by obdarzyć żywe istoty skutkami ich przeszłych działań – Karmą. Bóg jest zwany Janardana (Dźanardana) co znaczy, że przyjął pomyślną formę planet by zniszczyć demony (asury, złe siły) i podtrzymać boskie istoty: Słońca - Rama, Księżyca - Kriszna, Marsa - Narasimha, Merkurego - Buddha, Jowisza - Vamana, Wenus - Parashurama, Saturna - Kurma (Żółw), Rahu - Varaha (Dzik) i Ketu - Ryby (Ryba). Karma determinuje nie tylko nasze przyszłe narodziny ale i rodzaj miejsca w którym się rodzimy lub miejsce w którym podczas narodzin umieramy, bo i tak bywa, że dziecko umiera już w łonie matki, określa warunki egzystencji, bogactwo a także sytuacje i ludzi z którymi się w życiu spotykamy nie mówiąc nawet o cechach ciała, umysłu i inteligencji. Czynności, które wykonujemy są kontynuacją naszych działań z przeszłości a rezultat ostateczny umiejscowiony jest w naszej determinacji i wolnej woli. W przeciwieństwie do astrologii zachodniej, która jest oparta na tropikalnym zodiaku wedyjski system astrologii (jyotisha) bierze zwykle pod uwagę gwiezdną (rzeczywistą) pozycję gwiazdozbiorów.

Jyotisha, Dźyotisza, Astrologia nie jest fatalistyczna i nawet sam Brahma nie może powiedzieć dokładnie co się zdarzy. Pierwszym krokiem do zrozumienia astrologii wedyjskiej jest znalezienie sobie dobrego Guru, który jest znawcą przedmiotu. Astrologia jest złożona z dwóch słów "astro" odnoszące się do badania ciał niebieskich i innych zjawisk oraz “logos" znaczące logiczne stosowanie podmiotu w laboratoryjnych warunkach, a także naukę, słowo, świat. Termin “wedyjska” odnosi się do okresu czasu, w którym pisma zwane Wedami (Veda) były spisane oraz kodyfikację danych przez Bhrigu Muni. Jest baza danych utworzona w Indiach w formie Bhrigu Samhita, posiadająca zapisy różnych diagramów narodzin i dotyczących ich wydarzeń w życiu danego WH. W ten sposób, astrologia wedyjska odnosi się do metod astrologicznych, które były studiowane i ćwiczone w Indiach od od niepamiętnych czasów. Czołowy interpretator Maharishi Paraśara ujął tą wiedzę w monumentalnej i klasycznej Brihat Parasara Hora Śastra, w formie standardowego tekstu przekazanego wszystkim Jyotish (astrologom wedyjskim).

W astrologii wedyjskiej, słoneczny kalendarz składa się z dwunastu domów po 30 stopni i oczywiście całkowita długość wynosi 360 stopni. Nazwany jest Dwadas Aditya, dwunastoma znakami Słońca. Te znaki są stałe, w przeciwieństwie do używanych w zachodniej astrologii, chociaż nazwy i pozostałe znaczenia, natura, etc., są podobne. Faktycznie jest dwanaście domów, które rządzą różnymi dziedzinami życia a spośród nich 3, 6, 10 i 11 dom są nazwane Upachaya lub inaczej domami wzrostu. Sprawiają one, że człowiek odnosi sukces poprzez własne pragnienia i pracę nad sobą oraz ćwiczenie silnej woli. Można ująć to inaczej, mówiąc, że warunkami sukcesu jest nasze pragnienie i determinacja a nie czynniki zewnętrzne. W ten sposób, zakres możliwych do osiągnięci korzyści w naszym życiu wynosi około 33% i jeśli użyjemy własne talenty we właściwy sposób wartość ta stanowi naprawdę dużo. Srimad Bhagavat Gita jest dyskusją pomiędzy Śri Kriszną a Jego żarliwym uczniem Ardżuną, który był kszatriją - wojownikiem. Wątpliwości Ardżuny dotyczyły tego, dlaczego musi walczyć w bitwie przeciw własnym krewnym i dlaczego Kryszna także nakłania go do tej czynności. Szósty dom w niektórych tłumaczeniach horoskopu wiążemy z wrogami i bitwami a ten jest kierowany wolną wolą osoby jako, że jest Upachaya. Dlatego Bhagavan (Bóg, Mistrz) musiał wyjaśnić Ardżunie kwestie dotyczące wartości i walki o prawdę. Zodiak - Dwanaście Znaków Solarnych

Zodiak jest obszarem o kształcie okrągłego pasa w przestrzeni otaczającej Ziemię Możemy wyobrazić sobie go jako pas nieba szerokości 15 stopni po którym podróżują planety. To jest oczywiście także ścieżka Słońca, która jest nazwana ekliptyką. Zodiakalny pas jest podzielony na dwanaście części słonecznych i każda część zawiera trzydzieści stopni w długości przestrzeni nazwanej znakami Zodiaku. W ten sposób znak jest jednym dwunastym podziału zodiakalnego okręgu: 12 znaków to 360 stopni. W tym okręgu planety przemierzają odległości po własnych orbitach i różnych odległościach od Ziemi. Zodiak Księżyca ma 27 Znaków nazywanych też domami lub żonami Księżyca.Baran (Mesha), Byk (Vrishabh), Bliźnięta (Mithuna), Rak (Kataka), Lew (Simha), Panna (Kanya), Waga (Thula), Skorpion (Vrischika), Strzelec (Dhanu), Koziorożec (Makara), Wodnik (Kumbha) i Ryby (Meena). Przez te Znaki planety podróżują albo tranzytują z zachodu na wschód, przechodząc przez jeden znak do drugiego: od Barana do Ryb. Każdy znak posiada określony wpływ.

Planety jako, że podróżują dookoła Zodiaku wywierają wpływ według swojej natury i pozycji w Zodiaku oraz według wzajemnych relacji. Chociaż według astrologii Zachodu jest dwanaście planet, mianowicie: Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Saturn, Rahu, Kethu, Uran, Neptun i Pluton, wedyjska astrologia przyjmuje tylko pierwszych dziewięć. Pluton jak wiadomo jest planetoidą nie planetą, stąd nie brano go pod uwagę w dawnej wedyjskiej tradycji. Każdy znak Zodiaku jest władany przez planetę która jest określona jako jego Władca. Słońce i Księżyc posiadaj jeden znak: Lwa i Raka. Mars, Merkury, Jowisz, Wenus i Saturn dwa znaki. Kontrowersyjne są Rahu (dawniej Uran) i Kethu (dawniej Neptun), jako, że współcześnie nie są one planetami, a jedynie węzłami księżycowymi czy też księżycami pyłowymi Ziemi. Rzucają one jednak swoje spojrzenie (Drishti inaczej mówiąc aspekt) na znaki. Rahu i Ketu to pozostałość po starożytnej wiedzy o istnieniu Urana i Neptuna, dwóch wielkich, acz niewidocznych gołym okiem planet Układu Słonecznego. Uran w zasadzie jest ledwie dostrzegalny, ale trzeba znać jego pozycję, żeby go czasem dostrzec. Weda uznaje zasadniczo wpływ jedynie planet widzialnych gołych okiem, a pozostałe pomija jako nieistotne. Mars jest władcą Barana i Skorpiona, Merkury Bliźniąt i Panny, Jowisz Strzelca i Ryb, Wenus Byka i Wagi a Saturn Koziorożca i Wodnika. TITHI – DNI FAZY KSIĘŻYCA

Tithi to kolejne dni fazy księżyca od Nowiu Amavasya do Pełni Purnima i znów do Nowiu. Ezoteryka Wschodu ukazuje kolejne z 16 w sumie dni jako kolejne oblicza Bogini Śri Devi Lalita Himavanti. Można cechy dominujące dla każdej księżycowej fazy rozumieć jako Śakti (Shakti) Bogini Gayatri Lalita Devi. W istocie są to też ezoteryczne stadia przebudzenia Śri Devi Kundalini Lalita Himavanti Śakti.Tithi jest wedyjską datą kalendarza księżycowego i miarą odległości między Słońcem a Księżycem zaczynającą się od Pratipada gdzie łączą się w Amavasya, a kończy się w Poornima kiedy znajdują się naprzeciw o 180 stopni. Jest 15 Tithi w Śukla Paksha w pierwszej, przybierającej połowie miesiąca i 15 Tithi w drugiej odbierającej połowie Księżyca (Krishna Paksha). Każdy odcinek Tithi jest kątem 12 stopni, gdyż dzielimy 360 stopni na łącznie 30 faz. Tithi mają różną długość trwania, a to z uwagi na to, że Księżyc ten odcinek 12 stopni przebiega szybciej, gdy jest w peryhelium, a wolniej, gdy jest w aphelium orbity.

PRATIPAT – Dzień Pierwszy

Pierwsza połowa dnia jest pełna niepokoju, pozostałego po poprzedzającym nowiu lub pełni. W drugiej połowie pojawiają się nowe potencje nadchodzącej pakszy. Entuzjazm, optymizm, zachwyt, nadzieja i oczekiwanie to emocje towarzyszące pierwszemu tithi. Dobrze dziś zaplanować nadchodzące 14 dni. Ten dzień jest omenem nadchodzącego miesiąca. Warto obserwować jego przebieg. Urodzeni w pratipat najczęściej trafiają do dobrej rodziny, która zapewni im wykształcenie i opiekę. Posiadają dobre maniery i dysponują dużym intelektem. W życiu osiągają sukces dążąc do celu z rozmachem. Są dobrymi pracownikami, zawsze gotowi do pomocy.

DWITIYA

Pratipat jest dniem pomysłu, dwitiya wcielenia go w życie. Dobry dzień na interakcje społeczne i wszelkie działania. Rzeczy zainicjowane tego dnia będą pięknie rozwijać się. Kiedyś w tym dniu przeprowadzano koronację. Dziś możemy zawierać małżeństwo, wybierać zarząd, przyjmować chrzest, siać ziarno, zacząć podróż, przeprowadzić religijny rytuał. Urodzeni w dwitija będą wzrastać materialnie, wykazywać biegłość w społecznych konwenansach. Są najczęściej lubiani, aktywni i towarzyscy.

TRITIYA

Jedynka to Bóg, dwójka to kreatywna para wspólnie zmieniająca świat, a trójka utożsamiana jest z ich dzieckiem. Dziecko jest niepewne i niestabilne, trochę zagubione w otaczającym je świecie. Łagodnieją napięcia, człowiek staje się bardziej otwarty i wrażliwy. Szybciej traci równowagę, ale jest również bardziej kreatywny, dobrotliwy i wyrozumiały. Urodzeni tego dnia mają szlachetny charakter, może brakować im trochę wewnętrznej stabilności, odwagi i zaufania do siebie. Lubią ruch, podróże i życie towarzyskie.

ĆATURTHI (Chaturti)

Wraz z dniem 9 i 14 stanowią najbardziej krytyczne dni miesiąca księżycowego. Powinno się unikać wszystkiego co może absorbować energie oraz co ma daleki i trudny cel. Nie należy rozpoczynać podróży, żniw, odradza się większe zakupy. W Indiach ludzie nie golą się, nie obcinają włosów ani paznokci. Codzienne rutynowe zajęcia nie podlegają żadnym ograniczeniom. Ganeśa o słoniowej głowie jest patronem tego dnia. Jego zadaniem jest niszczyć wszystkie przeszkody na ścieżce człowieka. Urodzeni w chaturthi są pełni witalnych sił, wytrwali, o wojowniczym duchu z dozą egoizmu i uporu.

PANĆAMI (Panchami)

Sanskrycka liczba pięć utożsamiana jest ze zręcznością, talentami, radością i seksem. Po ciężkim chaturdasi nadchodzi radosne panchami, barwne i pełne zabaw. Jest to dzień płodności i niewyczerpanych sił. Trochę w swoim nadmiarze zabawy podobny jest do pełni. Idealny dzień na podróże, wprowadzenie się do nowego domu, na zabawy i rozrywki. Urodzeni w panchami uchodzą za aktywnych, inteligentnych, trochę nerwowych. Mają wielu przyjaciół, kochają podróże, naukę. Generalnie są osobami religijnymi.

SHASHTI (Szaszti)

Dzień powrotu do codzienności. Po hucznym panchami człowiek odczuwa potrzebę zaprowadzenia porządku i równowagi, wysprzątania śmieci po wczorajszej zabawie. Zadaniem tego dnia jest poskromienie ciągłych pragnień niespokojnego umysłu. Wymaga to własnego wysiłku. Niedobry dzień na zewnętrzne czynności, lepiej skupić się na pracy nad zachowaniem czystości wewnętrznej. Warto zacząć leczenie, walkę ze słabościami i zakłóceniami. Patronem tego dnia jest bóg wojny, Kartikeya, szukający ofiar wśród największych wrogów człowieka: pożądania, złości, chciwości, dumy, zazdrości i złudzenia. Urodzeni tego dnia są inteligentni, trochę porywczy, odpowiedzialni. Są lojalnymi przyjaciółmi na których można liczyć. Często mogą chorować, gdyż zapominają o swym zdrowiu.

SAPTAMI (Sapthami)

Dzień dobry na wszelkie przedsięwzięcia, produktywny i aktywny. Doskonały do interesów, dobry fizycznie i psychicznie. Jego patronem jest Słońce. Daje oświecenie, pomyślność i rozwój, ale również intensywne gorąco. Należy unikać dzisiaj kłótni, rozpraw i konfliktów. Kreatywne siły warto wykorzystać na upiększanie świata. Urodzeni tego dnia mają predyspozycje do bycia na świeczniku. Sprawdzą się na wysokich pozycjach, będą szanowani i podziwiani.

ASHTAMI (Asztami) – Dzień ósmy – Pierwsza Kwadra

ósmy tithi jest kwadrą Księżyca. Ustawienie Słońca i Księżyca tworzy kąt 90 stopni. Siły przypływów i odpływów są minimalne. Następny groźny dzień przełomu. Lepiej unikać jakichkolwiek większych przedsięwzięć. Dzień pełen niepokoju, niestabilny. Umysł jest spokojniejszy niż w inne dni, pozwala nam spojrzeć w głąb siebie i dostrzec prawdziwe oblicze. Pełnia, pratipat i ashtami niszczą pamięć, dlatego nie zaleca się w te dni studiowania i poznawania nowych dziedzin wiedzy. Urodzeni tego dnia są niespokojni, pełni pasji, ale zainteresowani zgłębieniem niezmierzonych otchłani egzystencji.

NAVAMI

Dzień absorbujący naszą energię. Nie zaleca się rozpoczynania czegoś nowego. Nie powinno się zawierać małżeństwa, zaczynać podróży, siać czy orać, zaczynać wojny czy zawierać pokoju. Można podjąć działania, których celem jest zmiana i zaprowadzenie nowego porządku. Tradycyjnie w ten dzień unika się golenia, obcinania włosów i paznokci. Urodzonym tego dnia przypisuje się swarliwą i ruchliwą naturę. Ciężko znoszą stabilne i stagnacyjne warunki życia. Nowe budzi ich zainteresowania. Rodzina, dzieci, dom, praca i społeczne zobowiązania są dla nich uciążliwymi pętami.

DASAMI

Po dwóch uciążliwych dniach pojawiają się nowe siły i chęć do pracy. To ona jest królową dasami. Gdy pracę poświęcimy światu i Bogu staniemy się godni, by otrzymać błogosławieństwa jedenastego księżycowego dnia. Wszystko co się dziś zacznie stawia swój los pod dobrą gwiazdą. Swym dzieciom dasami stawia zadanie służenia boskim prawom. Są najczęściej religijni, kontaktowi, wielkoduszni, grzeczni i mili.

EKADAŚI - JEDENASTY - Dzień Postu

Jest to szczególny dzień. Wielu wiernych hindusów spędza go poszcząc, nie śpiąc w nocy, rozmawiając i śpiewając pieśni religijne. Tego dnia bramy do duchowości stoją szeroko otwarte i czekają na osoby, które chcą je przekroczyć. Bóg daje błogosławieństwa na rzeczy, które się dziś rozpoczynają, jednak szczególnie miły mu jest krok człowieka ku doskonałości. Poszcząc w dany tithi, osłabiamy jego negatywne potencje a podnosimy pozytywne. Wisznu, stwórca wszechrzeczy i utrzymujący porządek kosmiczny, jest patronem tego dnia. Jego imię Mukunda wskazuje, że to on obdarza człowieka wyzwoleniem. Urodzeni w ekadasi potrafią poradzić sobie w materialnym świecie, ale nie wiążą się z nim. Cokolwiek robią, okazuje się korzystne dla nich i ich licznych podopiecznych. Dobrze sytuowani, nie są obojętni na sprawy społeczności, w której żyją.

DVADAŚI (Dwadaśi)

Ten dzień daje brak przywiązania i możliwość spojrzenia z boku na swe problemy. Utrata czegokolwiek nie smuci tak jak w inne dni. Nie jest to zły dzień, ale nie nadaje się do spełnienia wielkich planów dotyczących tego świata. Trochę niestabilny, lecz dogodny do większości przedsięwzięć. Urodzeni w dwadasi są inteligentni, przyjaźni ludziom. Zawsze patrzą w dal, nie wikłając się w światowe intrygi. Często prowadzą życie uczonego lub mnicha. Skłonni do poświęceń dla bliźnich. Pisane jest im mieszkanie w pięknym domu.

TRAYODAŚI

Kama, indyjski bóg miłości, jest patronem tego dnia. Oznacza esencję i apogeum zmysłowości. Dzień ten spełnia każdą prośbę dotyczącą przyjemności i radości. Trayodasi jest pomyślny do wszystkich przedsięwzięć zgodnych z ludzkimi pragnieniami. Urodzeni tego dnia posiadają witalną, ale i władczą oraz chciwą naturę. Są odważni i atrakcyjni, często hołubieni przez zwolenników.

ĆATURDAŚI (Chaturdasi)

To święty dzień dla wyznawców Śiwy. Jest on jednym z głównych zarządców świata. Obsypany popiołami, zawsze pochłonięty medytacją. Swym wyglądem odstrasza materialnie usposobionych ludzi, ale i przyciąga możliwością zdobycia łatwych błogosławieństw. Ten dzień pokazuje człowiekowi wyższą drogę. Uczy jak żyć w świecie bez przywiązania do niego. Ćaturdasi przygotowuje do zamknięcia starego okresu i rozpoczęcia nowego. Jest niepomyślne na wszelkie materialne przedsięwzięcia. Cisza przed jutrzejszą burzą. Urodzeni w Ćaturdasi są niespokojni, kapryśni, wybuchowi i pełni sprzeczności. Przyciągają do siebie niskiej klasy osoby i różnych ekstremistów.

PURNIMA (15 - Pournimasya)

To dzień pełni, Święto Bogini Lalita Himawanti Devi. Siła świetlna Księżyca osiąga punkt szczytowy, a wraz z nią emocje i uczucia. Ludzie stają się podnieceni, nadpobudliwi, funkcje systemu nerwowego ulegają zaburzeniu. Wzrasta liczba przestępstw na tle seksualnym i morderstw. Wybuchają rewolucje. W dzień pełni nie powinno zaczynać się żadnych większych przedsięwzięć. Życie wewnętrzne i zewnętrzne osiąga swój punkt szczytowy. Myśli i uczucia szaleją. Lepiej nie studiować, nie wygłaszać przemów, prawdopodobnie i tak nikt nie będzie ich słuchał będąc zajętym pogonią za swymi myślami. Najlepiej odprężyć się i z boku spojrzeć na cały ambaras. Urodzeni w purnimę posiadają zdolność rozkoszowania się życiem. Są łagodni, zdolni do wzruszeń i zachwytu. Rodzą się najczęściej w zamożnych rodzinach, nie mogą narzekać na braki w rozkoszach, a swą radością lubią dzielić się z innymi.

AMAVASYA (30)

Nów jest trzydziestym dniem w kalendarzu księżycowym i kończy cały miesiąc. Jest to Święto Boga Śiva. Światła Słońca i Księżyca spotykają się razem, a na nocnym niebie widać tylko gwiazdy. W atmosferze panuje nastrój pełnego napięcia spokoju, ciszy i wyczerpania. Zwierzęta wyraźnie są bardziej strachliwe i niespokojne. To co dotąd wytrzymywało ostatkiem sił, kończy swój żywot. Deska w łóżku, która już długo skrzypiała, dzisiaj może pęknąć. Układ trawienny funkcjonuje tylko w połowie. W Indiach amavasya wypadająca w poniedziałek jest dniem postu. Nie należy podejmować tego dnia trudnych przedsięwzięć, lepiej unikać złości i ryzyka. Urodzeni w amavasya często są psychicznie słabi. Chłodni w kontaktach międzyludzkich, mają skłonności do depresji. Ponieważ siła Księżyca, a zarazem umysłu jest słaba, mogą dokonywać cudów, gdy w życiu kierują się intelektem (o ile nie jest on źle nakierowany). DNI TYGODNIA – Liczone od Wschodu do Wschodu Słońca!

Doba wedyjska rozpoczyna się o wschodzie Słońca. Planeta dnia rządzi godziną od wschodu Słońca. Zatem pierwsza godzina dnia w niedzielę, to godzina, Hora Słońca, Surya. W poniedziałek pierwsza godzina dnia to czas kierowany przez Księżyc. Zawsze od planety rządzącej pierwszą godziną dnia liczy się planetarny wpływ w całej dobie, tak za dnia jak i przez noc, aż do kolejnego wschodu Słońca.

NIEDZIELA – Dzień Słońca - Surya

Jest to dzień Słońca, króla wszystkich planet. W kalendarzu wedyjskim siedmiodniowy cykl rozpoczyna się od niedzieli. Znamienne jest to, że człowiek Zachodu postawił dzień Słońca na końcu kalendarza. Można to tłumaczyć faktem, że Słońce odpowiada za siłę twórczą i pragnienie kształtowania świata, symbolizuje wiarę we własne siły, piękno życia i dążenie do materialnej doskonałości. Jest to ostateczny cel nowożytnej kultury. We wschodniej filozofii jest to punkt wyjścia, a końcem jest obojętność, oddzielenie od materii i powrót do Boga symbolizowany przez Saturna i sobotę. Jest to dobry dzień do odnowienia sił twórczych. Niedziela następuje po ciężkim, absorbującym energie dniu - sobocie. Polska nazwa nie-dziela wskazuje na ograniczenie zajęć tego dnia lub na zakaz dzielenia czegokolwiek w tym dniu. Można siać zboże, sporządzać leki, rozpocząć wojnę (walkę). Nie powinno się spuszczać statków na wodę, podróżować na zachód (kierunek śmierci Słońca), lekarze o ile jest to możliwe nie powinni zaczynać leczenia chorób gorączkowych i zapalnych. Niedziela jest gorącym dniem, trochę surowym; sposób, w jaki człowiek go spędza wpłynie na jego kreatywne potencje w ciągu tygodnia. Warto poświęcić czas na muzykę i czynności rozwijające twórcze energie. Urodzeni w niedzielę: Zazwyczaj szczęśliwi ludzie. Posiadają poczucie humoru, promienne i miłe oblicze. Nie powinni narzekać na materialną sytuacją, brak inteligencji czy popularności. Na zewnątrz silni i dynamiczni, lecz wewnętrznie mogą się załamywać, wątpiąc w swą rolę w świecie. Często nie doceniają swej wartości. Fizycznie Słońce obdarza miodowym kolorem oczu i okrągłą twarzą.

PONIEDZIAŁEK - Dzień Księżyca – Ćandra

Tego dnia króluje Księżyc. Odpowiada on za umysł, a wiec myśli, uczucia, tęsknoty, radości i cierpienia człowieka. Umysł jest zmienny i niepewny, często ma swoje kaprysy i zachcianki, taka jest też natura poniedziałku. W poniedziałek można urządzić wesele, kupić ubrania i biżuterię, artykuły żywnościowe, grunty - jednak ze względu na niestabilność tego dnia nabyte dobra można szybko stracić. Dzień dobry na wszystkie międzyludzkie interakcje. Najczęściej przebiegają one łagodnie i przyjemnie. W tym dniu jest więcej wypadków przy pracy, więcej chorych zgłasza się do lekarza, więcej samobójstw. Do dzisiaj w ortodoksyjnych częściach Indii to tego dnia, a nie w niedzielę zamyka się sklepy i organizuje dzień wolny. W poniedziałek człowiek jest bardziej podatny na wpływy, a umysł bardziej niespokojny i ruchliwy niż w inne dni. Lepiej więc nie podejmować decyzji wymagających trzeźwości i stabilności. Urodzeni w poniedziałek: Fizycznie Księżyc obdarza białą cerą, pięknymi oczyma, niskim wzrostem i pulchnymi kształtami. Są to osoby, które lubią dom i domowe ciepło, mają dobrą pamięć i bujną wyobraźnię. Posiadają wielki wdzięk, łagodność i wrażliwość. Mogą być zmienne i kapryśne o skłonnościach do załamań psychicznych.

WTOREK – Dzień Marsa - Mangala

Tym dniem rządzi Mars w sanskrycie nazywany Mangalą. Dzień ten dotyka głównie fizycznej sfery, jest niekorzystny do większości przedsięwzięć.- Można rozpocząć wszystkie zabiegi wymagające siły, odwagi, stanowczości i dozy okrucieństwa.- Tego dnia łatwiej niż w inne dochodzi do sporów i wypadków. Urodzeni we wtorek: Mars obdarza czerwonym odcieniem włosów, skóry i oczu, daje trochę agresywny wygląd. Jego dzieci są najczęściej muskularne, o zdolnościach do heroicznych czynów. Mogą cechować się wybuchowością, konfliktowością i brutalnością.

ŚRODA – Dzień Merkurego – Budha, Tareya

Jest to dzień Merkurego, księcia obrotności i bystrości. Merkury odpowiada za intelekt i uczenie się – te czynności szczególnie współgrają z energiami środy.- W środę można zorganizować wesele, założyć szkołę czy bibliotekę.- Można przygotowywać leki, opracowywać nowe projekty i wdrażać je w życie.- Jest dobrym dniem do wszelkich biznesów. Można korzystnie kupować i sprzedawać.- Nie należy zaczynać działań niepewnych i mogących przysporzyć trosk i niepokojów. Dzień dobry na spotkanie ukochanych. Urodzeni w środę: Są grzeczni i wytworni, ich osąd jest jasny, myślą szybko i łatwo. Nawiązują szybciej niż inni znajomości. Nie wierzą w rzeczy niesprawdzone, gdyż wiara nie jest cechą Merkurego jego sprawą są wątpliwości. Daje on swym dzieciom młodzieńczy wygląd, ale i nadpobudliwość oraz nerwowość. Środowe osoby są dobrymi mówcami i analitykami.

CZWARTEK – Dzień Jowisza – Guru, Bryhaspati, Brhaspati

Patronem czwartku jest Jowisz, planeta obdarzająca wieloma błogosławieństwami, pełna mądrości i optymizmu. Czwartek jest najlepszym ze wszystkich dni. Dobry na zakupy, ożenek, rozpoczęcie ważnych przedsięwzięć. Wiele indyjskich rodzin swoje większe zakupy załatwia właśnie w czwartki. Tego dnia głos intuicji jest silniejszy, a moce opiekuńcze aktywniejsze. Wszystko co zacznie się w czwartek będzie rosnąć i rozwijać się z korzyścią dla wszystkich. Nie należy tego dnia wyruszać na południe, gdyż tam swe królestwo posiada pan śmierci, a czwartek jest dniem życia. Również strzec się należy chciwości, pychy, zazdrości i małostkowości, gdyż Jowisz nie lubi tych cech. Urodzeni w czwartek: Jowisz obdarza wielkością na różnych polach. Może to być wielki wzrost, potężny intelekt, bogactwa lub pozycja społeczna. Czwartkowe dzieci są raczej optymistami, o dużej intuicji. Najczęściej są szczęśliwe w życiu i nie narzekają na braki. Są religijne i posłuszne boskim prawom.

PIĄTEK – Dzień Wenus – Śukra (Shukra)

Wenus, patronka tego dnia, obdarza wrażliwością, zmysłowością i skłonnością do zabawy. Dzień ten nie jest tak korzystny jak poprzedni. Oczywiście dla wielu osób cechy i błogosławieństwa Wenus są szczytem marzeń, jednak dla umysłu, skupionego na wydostaniu się z materii często stają się przeszkodą. Piątek jest korzystny dla przedsięwzięć mających na celu szczęśliwe życie w materialnym świecie: można zawierać małżeństwo, kupować ubrania, uprawiać wszystkie rodzaje sztuki, kupować ziemię i zajmować się kwiatami. Jest to dobry dzień na społeczne i prywatne zabawy, przyjęcia, romanse i uczty. Zaniechać należy czynności nadwerężających życiowe siły. Hindusi w tym dniu nie obcinają włosów i paznokci. Nie powinno się zastawiać dobytku, sporządzać testamentu, dokonywać wyprzedaży. Urodzeni w piątek: Piątkowe dzieci są bogate, szarmanckie, uzdolnione artystycznie, zręcznie obchodzą się z ludźmi. Ich szczególną cechą jest wybitna intuicja, toteż najczęściej nie mylą się w swych przeczuciach.

SOBOTA – Dzień Saturna – Śani (Shani)

Dzień Saturna nie cieszy się najlepszą sławą wśród astrologów. Sobota i wtorek to najcięższe dni tygodnia. Cokolwiek rozpoczyna się w sobotę ma tendencję do przeciągania się w czasie. Najlepiej zacząć więc coś, co będzie miało długi przebieg. Zdobytego tego dnia przyjaciela mamy przez całe życie. Można wprowadzić się do nowego domu, kupić bydło ziemię czy budynek, przeprowadzać zabiegi chirurgiczne. Lepiej wstrzymać się z czynnościami nadwerężającymi nasze siły. Nie należy się kłócić, obcinać włosów czy paznokci. Według hindusów obcinanie włosów i paznokci obniża potencje energetyczne człowieka. Osoby znające się na magii właśnie tych elementów używają, by połączyć się z wybraną osobę. Dla mnicha ogolenie głowy w czasie święceń symbolizuje rozpoczęcie nowego życia. Dobrze dziś zrobić porządki przed nadchodzącym nowym tygodniem czy przeprowadzić post w celu oczyszczenia organizmu. Urodzeni w sobotę: Rozwijają się wolniej niż ich bracia z pozostałych dni, ale z głębokim przemyśleniem. Traktują życie poważniej i później osiągają spełnienie. Najczęściej druga połowa ich życia jest dużo lżejsza i przyjemniejsza. Potrzebują cierpliwości - im dłużej zajmują się jakąś sprawą, tym lepszy rezultat przyniesie. Czasem mogą być osobami chłodnymi, zdolnymi do karania innych.

Astrolog wedyjski:

Sporządza i interpretuje horoskopy indyjskie

Sporządza bardzo dokładne horoskopy porównawcze

Sprawdza predyspozycje do zawodu

Doradza w sprawach wyjazdów zagranicznych

Doradza na podstawie horoskopu w sprawach życiowych, rodzinnych i zawodowych

Interpretuje linie papilarne i znaki na dłoniach

Stosuje środki zaradcze, aby zmienić negatywne wpływy planet, a także środki mające pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu

Sporządza amulety wedle zasad astrologii wedyjskiej

Dobiera kamienie astrologiczne

Prowadzi wedyjskie i tantryczne pudże

prowadzi wtajemniczenie w mantry do planet

Odprawia rytuały wedyjskie na specjalne okazje (Agnihotrę, Pathę i Tarpanę)

Sprawdza układ energetyczny działek, budynków i mieszkań według Wastu-Siastry - wedyjskiego Feng-Shui

Pomoże Ci uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące ważnych dla Ciebie sprawŹródło

Fragmenty wykładów Mistrza Magów na temat Dźjotisza (Jyotisha) - Astrologii Wedyjskiej.


Linki zewnętrzne

Sekretne nauki wtajemniczonych mistrzów jogi i tantry z Himalajów

Portal o nauce i życiu wielkich mistrzów duchowych jogi i tantry

Polski portal z naukami Królewskiej Radża Jogi

Portal z naukami ezoterycznymi i wiedzą tajemną Wschodu

Portal warsztatów, kursów i obozów medytacji, jogi, tantry, uzdrawiania i rozwoju duchowego