Celtowie, Druidzi, Mitra, a Unia Europy

Z Himalaya-Wiki
Wersja z dnia 12:12, 24 lip 2009 autorstwa Kanomi (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „1. Słoneczny dysk był znakiem szlachetnych, królewskich Arjan, a ich idee i nieśli kapłani celtyccy w całej Europie, szczególnie w Galii, czyli Środkowej Europi...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Słoneczny dysk był znakiem szlachetnych, królewskich Arjan, a ich idee i nieśli kapłani celtyccy w całej Europie, szczególnie w Galii, czyli Środkowej Europie. Kult Mithra, czyli Mitradeva rozpowszechniła nowa fala Aryańskiej Misji, jaka z Iranu rozprzestrzeniła się po Europie, a z której czerpało tzw. chrześcijaństwo. To każdy stary i zabytkowy kościół stoi w miejscu pradawnego kultu celtyckiego, a właściwie Arjańskiego. Używamy w oryginale terminu Arjan i odmieniamy Arjanie, ale unikamy przekształcania oryginalnej nazwy na "aryjski" czy "aryjczycy", bo tak lepiej wykazujemy też dlaczego jedną z grup chrześcijańskich potępiono. Bracia Arjanie w chrześcijaństwie mieli pielęgnować dawne ideały celtyckiej kultury rydwanów, bo byli to twórczy misjonarze ze środkowej Azji i celowo osiedlali się w środku kontynentu, w środku wysp, w środku krain, aby mieć jak najlepsze warunki do misjonowania z uwagi na środki komunikacji. Bardzo ważne jest centrum duchowe w środku danego kraju, jak w Polsce, to Łódź, Zgierz, Piotrków i okolice, a także w punkcie najwyższym, czyli w najwyższych górach, gdzie z wysoka oddziaływuje się na cały kraj. Słoneczny dysk z promieniami słońca jest znakiem solarnego Boga Mithra, jest znakiem religijności solarnej rasy, całej kultury, którą z idei i miejsc kultu było ograbiło chrześcijaństwo tworząc świątynie w miejscach, gdzie były mitraeum, ośrodki kultowe celtyckiego mitraizmu, w którym przechowywali się druidzi.

2. Czterokastowe społeczności celtyckie były typowym osadnictwem Arjan, którzy przybywali do Europy na pewno w okresie pierwszej połowy pierwszego tysiąclecia p.e.ch., czyli już 1 tysiąc lat przed narodzinami żydowskiego proroka esseńskiego, Jeszua Messiah. Dzisiejsi uzdrowiciele, astrolodzy, szamani, okultyści to reinkarnacje dusz, które żyły już w swojej okolicy w czasach kiedy kwitła kultura celtycka, kiedy rozwijała się odceltycka, arjańska religijność wokół Boga - Zbawiciela, Mitra-Deva, Anioła Przyjaźni, Życzliwości i Braterstwa. To właśnie Mitra (sanskrycki zapis) wzbudza Maitri, ducha przyjaźni i życzliwości, sympatii i miłosierdzia, a to jest podstawa całej Jogi. Należy zachęcać wszędzie do szukania wewnętrznej łączności z duchem Mitry, bo to jeden z najwyższych dwunastu archaniołów będących Władcami, Zarządem Niebios. Arja (Arya/n) znaczy Szlachetny, Szlachecki i trzeba pamiętać, że ideał Szlachty w Europie wywodzi się z kultury celtyckiej, której ideały stały u podłoża tworzenia się całej cywilizacji europejskiej. Bóg Mitra, z irańska Mithra, to manifestujący się chętnie przez proroków i posłańców Archanioł Zbawiciel, Przyjaciel i Opiekun dobrych ludzi. To trzeba się ideałami praktycznej dobroci przepełniać, a przecież wiemy, że Dobro to Sādhu, a tak się zwie w Indii Świętych Bożych, właśnie ucieleśnieniami Dobroci. Czynimy Dobro jeśli postępujemy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Niebiosa, czy to w dziedzinie czysto kultowo-ofiarniczej, czy to w dziedzinie gospodarczej. To Celtowie Arjanie zainicjowali już pond 3 tysiące lat temu kulturę epoki żelaza w całej Europie, rozwinęli górnictwo rud metali i podstawy metalurgii, kowalstwa.

3. Kiedy mocno zwalczano celtycką duchowość i zasady wolnego obywatelstwa na obszarach przez Arjan kierowanych duchowo, przyszło z obszaru dawnego Iranu, Persji, wsparcie poprzez upowszechnianie i umasowienie Kultu Boga Mitry, w istocie jednego z Dwunastu Najświętszych wedyjskich władców Nieba, Aditjów, synów Aditi - Bogini Macierzy Planety o których wspomina Rig-Veda. Poprzez złote myśli i pamięciowe, praktyczne kształcenie młodzieży inspirowano całe pokolenia i nawet chrześcijańska ciemnota średniowiecza i całe barbarzyństwo rzymskiej inkwizycji nie zdołało wykorzenić prawdziwego duchowego i kulturowego dziedzictwa całej Europy. To pierwotna, etruska, kultura Italii była jeszcze starszą falą imigracji, jaka przybyła z Azji Mniejszej, z okolicy Mezopotamii i miała praaryjski charakter, jednak uległa degradacji pod wpływem barbarzyńskich i krwiożerczych Rzymian, których ideałami były jedynie rzezie i podboje, co pokazał w XX wieku spadkobierca tych morderczych pomysłów, niejaki imperator rzymski Adolf Hitler. Wszystko co najgorsze, włącznie z prawodawstwem dali Europie Rzymianie, rozkładając i niszcząc nie tylko kulturę Etrusków czy Greków, ale kulminując swoje barbarzyństwo w dwóch wojnach światowych XX wieku i ponosząc klęskę!

4. Chociaż założycielami miasta Roma, Rzymu byli uduchowieni i waleczni bohaterowie, Remus i Romulus, gdzieś w VIII wieku przed erą chrześcijańską (e.ch.), to jednak później całe to imperium przeżarła korupcja i krwiożercza, żądza władzy oraz niszczycielstwo wszelkich dobrych wpływów i reform społecznych, jakie mogły wiele razy w historii tegoż imperium ucywilizować Rzym także w czasach chrześcijaństwa, które stało się barbarzyńskie i pełne przemocy. To, co dobre w chrześcijaństwie, jak mistyka orientalnych Ojców Pustyni, wszystko pochodzi od Celtów i Kapłanów Boga Mitry, bo samo chrześcijaństwo, nie rozumiejące i odcinające się od swych duchowych semickich korzeni nie miało nic do zaoferowania społeczeństwom Europy. Arjańscy Celtowie uczyli zasad Przebaczenia i Zadośćuczynienia, a prawo nie zezwalało na karanie tych, którzy naprawiali szkody czy dokonywali zadośćuczynienia zła, jakie wyrządzili. Barbarzyńskie i morderczo odwetowe prawo rzymskie skalało swymi pomysłami wszystkie ludy w całej Europie i jak zaraza rozlało się po świecie służąc za aparat policyjno-wojskowego terroru i ucisku całych narodów. Honor Arjan i ich wysoka kultura nie pozwalała na pozbawianie wolności, a jedynie na banicję i przymusowe osiedlanie w wyznaczonym terenie.

5. Celtowie zwani też Gallami i Gallatami byli zawsze zarzewiem wszelkiej narodowowyzwoleńczej walki o wolność i niepodległość, zrzucenie jarzma rzymskiego niewolnictwa, zarzewiem rewolucji i walki o słuszne prawa klas czy grup społecznych nadmiernie uciskanych rzymskim i porzymskim terrorem polityczno-militarnym. Kultura celtycka, kultura dawnych Arjan w Europie, choć wojownicza, opierała się na pospolitym ruszeniu i dobrze rozwiniętej gospodarce, handlu i rolnictwie, dbając o pokojowe ideały. Celtowie to wolni osadnicy o wysokiej kulturze, pokojowym nastawieniu, dużej i wszechstronnej wiedzy, mającej oparcie w duchowości takiej jak kult Mitry-Boga Przyjaźni i Zbawienia. Czas już przywrócić i odnowić wszelkie tradycje i zwyczaje społeczne, a nawet prawodawstwo wedle norm i zasad pradawnej kultury europejskiej, celtycko-mitraickiej. Czas dokonać głębokich i rewolucyjnych przemian wiodących do realizacji takich podstawowych odceltyckich ideałów jak Wolność - Równość - Braterstwo. Oczywiście celtycka wolność nie była Wolnością Mordowania i Niszczenia, lecz Wolnością Życia i Bezpośrednią Demokracją, gdzie wyborcy odwoływali swoich przedstawicieli, jeśli sprzeniewierzyli się celom dla których zostali wybrani.

6. Arja zawsze wspiera przebudzenie duchowe i wzrost kultury oraz techniki, Arja idzie z postępem, ale nie zatraca harmonijnego kontaktu z życiem całej Przyrody, co jest istotne. Im bardziej cywilizowane i humanitarne jest prawo, tym wyższy poziom rozwoju społeczeństwa jako całość, dlatego każdy człowiek musi się przeciwstawiać tak zbrodniczym mafiom jak i policyjnym terrorystom, czy militarnym ciemięzcom. Granice nie są potrzebne i muszą być zniesione gwarantując swobodę poruszania się i migracji, podobnie trzeba szanować z tegoż Ducha Wolności Mitry bezwzględne prawo do zachowania życia i nienaruszalność ciała. Boskie zasady nakazują szanować ciało, w którym żyje boska dusza, stąd wszelkie tortury, okaleczanie czy długotrwałe więzienie w rzymsko-barbarzyńskim systemie klatkowym są sprzeczne z Porządkiem Natury ustanowionym przez Niebiosa jak Ład i Porządek Harmonii, Dobroci, Piękna czy jak to się szumnie czasem nazywa Miłości i Miłosierdzia. Społeczeństwo duchowe na wzór Arjan, Celtów, stworzyć mogą tylko dobrze wykształceni, wszechstronni i otwarci na Boską Wiedzę liderzy duchowi, tacy jak z grecka określani mianem Druidów. Nie tylko noszenie odpowiedniej energetycznej, długiej białej szaty, ale właśnie wszechstronna wiedza wyuczona pamięciowo i ze zrozumieniem uniwersalnych wartości Braterstwa Dusz jest bardzo konieczna. Prawdziwy Brahman (Kapłan) zanurzony jest w Boskim Duchu, w Brahmanie (Wszechduchu) i rozumie, że wszystkie żyjące stworzenia, nie tylko cała ludzkość, są zanurzone w Jednym Duchu Świętym, który jest Wyższą Jaźnią wszystkiego co żyje. Kto nie pojmuje Ducha Życia i Świętości Życia, ten będzie barbarzyńskim kanibalem zjadającym braci mniejszych i niszczącym Boski Ład Społeczny.

7. Celtowie asymilowali lokalne języki oraz nazwy lokalnych bóstw dla potrzeb szerzenia wyższej kultury duchowej, ale bóstwom nadawali bardziej uniwersalne i humanitarne wymiary, tak jak to rzeczywiście uchodzi prawdziwym Bogom, którzy zamieszkują Niebiosa, Wyższe Światy jakie zostały stworzone i obdarzone życiem. Ludy Europy nie muszą się uczyć podstaw nauki wedyjskiej, jedynie z Indii czy z Persji, wystarczy, że uzmysłowią sobie duchowe dziedzictwo kultu Mithra czy też celtyckich Druidów w rzeczywistości Hotarów i Brahmnów Arjan, kasty ludzi ducha o najwyższej Wiedzy, Mądrości, Kulturze i Mocy Duchowej. Wiedza astrologiczna, zielarska czy geomantyczna jaką posiadają współcześnie pozostali przy życiu Druidzi, spadkobiercy Celtyckiej, Gallskiej Europy w całości pochodzi od pradawnych Arjan, których nauki już dawno spisano w Księgach Veda - najstarszych pismach świętych Euro-Azji, tak, że jest to wiedza zawsze do odnowienia i odzyskania. Szlachetny podział funkcji zwany kastami w ich pierwotnym wymiarze był niczym więcej niż opisem struktury naturalnej każdego społeczeństwa, gdzie Mistrzowie Mądrości (Brahmani) stanowią trzon wiodący będąc lekarzami, nauczycielami, kapłanami i pustelnikami pełnymi mocy i zdolności dziś określanych jak parapsychiczne czy nadnaturalne. Kasta Kszatrija, wcale nie taka hermetyczna obejmowała szlachetne rycerstwo zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa i podstawowych praw wszystkim wolnym obywatelom na obszarze swojego wpływu i zamieszkiwania. Kszatrija, to kasta ludzi dzielnych, bohaterskich i inteligentnych, zdolnych do mądrego i skutecznego zagwarantowania istnienia społeczności i jej praw. Na tych dwóch kastach-elitach niczym na dwóch kołach Rydwanu Bojowego opierała się humanitarna władza całej kultury Arjan zwanej w Europie Celtycką. Arja byli i skutecznymi Wojownikami na miarę Aniołów Strażników Planety jacy tworzą Królestwo Szambali (Samballah), ale byli też mądrymi Orędownikami Pokoju, Porozumienia, Rolnictwa, Górnictwa i Hutnictwa, Wolności i Praw Człowieka do Życia, a na tych ideach dziś próbuje się opierać cała Unia Europy od momentu jej powstania. Nie rzymskie barbarzyństwo i degeneracja o obrazie krwiożerczej Bestii, lecz wolne i suwerenne społeczeństwa o władzy z ludzkim i humanitarnym obliczem, pokojowe, choć zdolne do obrony swojego istnienia i wszelkich socjalnych zdobyczy. Prawdziwa demokracja Arjan stała za odarjańską kulturą starożytnej Grecji, a jak wiadomo, ludność grecka, to jedno z dawnych plemion północno-zachodniej Bharaty (Wielkiej Indii), które wyemigrowało aż do południowej Europy, poza Kaukaz. Celtycka kultura dobrze kwitła tak w Grecji jak i w dzisiejszej Turcji, gdzie znane było państwo Gallatów, a to nic innego niż kraina zorganizowana wedle wolnościowych i braterskich ideałów Arjan zwanych Celtami. Druidów jako Brahmanów (Kapłanów) obowiązywała solidarna tajemnica, a głębszą wiedzę przekazywali zdolnym i wybranym Uczniom, jak to stanowi wedyjski ideał duchowego nauczania. Druidzi nie zostawili zbyt wielu pism czy notatek wymagających pamięciowego i praktycznego nauczenia się tego, co Mistrz Mądrości nauczał w swej Świątynii-Pustelni. Brednie wypisywane przez barbarzyńskich Rzymian na temat Celtów były bredniami pisanymi na polityczne zamówienie osłów, którzy nie znali nawet podstaw geografii Europy, stąd trudno byłoby wymagać wzniesienia się do perspektywy widzenia emigracji osadników celtyckich z Serca Eurazji w Himalajach czy Persji.

8. Odradzanie kultury duchowej Arjan jakie ma miejsce, pokazuje, że Dusze dobrze wyuczone zasad i praw Boskiej Wiedzy powracają nawet po tysiącach lat, przyjmują nowe wcielenia i pokazują że zmartwychwstanie to, co już było, aby wskazywać Drogę Pokoju i Postępu. Siła reinkarnacji, czyli zmartwychwstania dusz do życia w nowym ciele jest wielka, gdyż dusze odtwarzają wiedzę i umiejętności jeśli tylko pozwolić im na czas refleksji, zadumy i medytacji, jeśli tyko sięgną głęboko do wnętrza, albo zobaczą to, co kiedyś sprawowały! To co zwiemy dziś wiedzą pism wedyjskich, włącznie z wyjaśnieniami, celtyccy Druidzi uczyli rzesze swoich uczniów pamięciowo, tak, aby przetrwało i śmierć w głębi duszy, bo to, co dusze się nauczą ze zrozumieniem, jest ich dziedzictwem w kolejnych wcieleniach, dziedzictwem podlegającym reinkarnowaniu, odnowieniu wraz z kolejnym życiem duszy powstającej do życia w ciele w kolejnym nowym odrodzeniu. Nauka o wcieleniach duszy była represjonowana przez zbirów rzymskiego chrześcijaństwa, jednak trzeba pamiętać, że to właśnie Jezus Chrystus oddał swoje ludzkie życie za głoszenie Żydom prawdy o reinkarnacji dusz i kulcie Zbawiciela pełnego Miłości i Przyjaźni jakim jest Mitra! Wpływy tradycji orientalnych, wedyjskich, takich jak mitraizm czy tantra na nauczanie Jezusa Chrystusa są oczywiste, bacząc nawet na zwyczaj chrztu w Jordanie, który jest przeniesieniem z Indii zwyczaju dorocznego Chrztu w Gangesie, a przecież wedyjska nauka mówi, że grzechów ubywa każdej osobie, która się choć raz w życiu obmyje, ochrzci, zanurzając swe ciało w wodach Gangi. Nie jest winą proroka Jezusa Chrystusa (Jeszua Messiah), że rzymskie imperium wypaczyło Jego mitraickie nauki duchowo-społeczne tworząc rodzaj religijnej Bestii z siedzibą w Watykanie, z całym barbarzyństwem inkwizycji. To inkarnujący się nawet grupowo, falami dusze Apostołów i Uczniów Jezusa, łącznie jakieś 3 tysiące dusz, tworzą zarzewie kolejnych reformacji chrześcijaństwa, aby przywrócić mu jego pierwotne pokojowe i miłosierne oblicze, które oparte jest na Odwiecznym Dobrym Prawie znanym na Wschodzie jako Sanatana Dharma. Można zobaczyć w historii jak kolejne próby odnowienia nauk Jezusa Chrystusa inspirują się celtyckimi naukami Druidów, religią dobrotliwego i pokojowego Mithra, czy wprost sięgają do Arjan i ich starożytnej cywilizacji Bharatu-Wielkiej Indii!