Harihara

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Harihara2.jpg

Harihara jest w hinduzimie formą bóstwa powstałą z połączenia Wisznu (Hari) i Śiwy. Znany jest także pod imieniem Śankaranarajana (Śankara to Śiwa a Narajana to Wisznu) i czczony zarówno przez Wisznuitów jak i Śiwaitów, a także innych odłamów hinduizmu jako forma Najwyższego Boga. Słowa Harihara używa się także jako filozoficznego terminu odnoszącego się do jedni Wisznu i Śiwy (z powiązanych z nimi opowieściami zawartymi w pismach Wedyjskich i Puranach) i różnice pomiędzy nimi oraz ich jedność są częstym tematem debat pomiędzy różnymi szkołami filozoficznymi. Harihara jest popularnym bóstwem szczególnie wśród tych hinduistów, którzy pragną powiązać ze sobą dwie różne tradycje jakimi są wisznuizm i śiwaizm. Bez problemu można być jednocześnie wisznuitą i śiwaitą w hinduizmie. Wyznawanie jednej opcji religijnej wcale nie wyklucza praktykowania drugiej. Jest to opcja dla osób bardziej uniwersalistycznych.

Różne Koncepcje

Z powodu płynnej i różnorodnej natury Hinduizmu istnieje wiele odmian wierzeń i tradycji związanych tak z Wisznu jak i Śiwą. Niektóre szkoły utrzymują, że tylko Wisznu (wraz ze związanymi z nim awatarami) jest Najwyższym Bogiem, inni, że to Śiwa (i jego inkarnacje) jest Najwyższą Istotą. Niektórzy utrzymują, że tak Śiwa jak i Wisznu są Najwyższym Bogiem - oboje będąc różnymi aspektami tej samej osoby; są wreszcie tacy, którzy twierdzą, że Najwyższy Bóg jest bezforemny (adwaita) i dlatego postrzegają Wisznu i Śiwę jako różne aspekty bezforemnego Brahmana.

W zależności od tego jakie pismo święte (i tłumaczenie) jest cytowane, dowody na poparcie różnych argumentów są dostępne. W większości przypadków nawet jeśli jedna z osobowości (Wisznu lub Śiwa) jest traktowany jako wyższa od drugiej, dla tej drugiej z form Boga żywi się jednak bardzo dużo szacunku przez wyznawców pierwszego (na przykład Wisznuici wielbiący tylko Wisznu uważają Śiwę za istotę wyższą od zwykłej duszy (dźiwa) i najwspanialszego ze wszystkich Wisznuitów.

Jedno i to samo

Swami Śiwananda Saraswati mówi: "Śiwa i Wisznu są jedną i tą samą istotą. Są esencjonalnie tym samym. Są oni imionami nadanymi różnym aspektom wszechprzenikającej Najwyższej Duszy lub Absolutu. Sivasya hridayam vishnur-vishnoscha hridayam sivah - Wisznu jest sercem Śiwy a Śiwa jest sercem Wisznu'."