Indeks Bogów i Bogiń

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bogowie Wedyjscy

 • Aditja - Aditjowie to archanioły, solarne bóstwa panteonu wedyjskiego wspominani w liczbie trzech oraz ośmiu i dwunastu
 • Agni - w wedyjskiej kulturze Anioł - Bóg Ognia; żywioł ognia
 • Anśa (Amśa) - postepowe i liberalne Bóstwo z grupy Adityas
 • Aryaman - Bóg niszczyciel wrogów; jeden z 12-tu Adityas; Anioł Opiekun Arjan (Ariów);
 • Aświnowie - anioły czy niebianie w postaci braci bliźniaków;
 • Bhaga - Boski Dawca; Bóg wszystkodający; jeden z 12-tu Adityas
 • Ćandra - Bóstwo lunarne (opiekun księżyca)
 • Djaus (Dyaus; inaczej Diw) - personifikacja ducha nieboskłonu, anioł czy Bóg Nieba nad nami, Ojciec Nieba
 • Daksza - Bóstwo z grupy Aditya; deifikowany mędrzec; zręczny, zdolny
 • Indra - bóg uzdrawiającej burzy, władca piorunów, anioł król niebian, władca swargi - nieba, istot dobrotliwych i bohaterskich, pogromca złych mocy i demonów, opiekun wojowników i boskich zastępów
 • Jama (Yama) - pierwszy człowiek, władca śmierci, zarządca dusz zmarłych w zaświatach, nadzorca kar dla grzeszników
 • Marutowie - niebiański dwór Boga Waju liczący zwykle 333 dewy
 • Mitra - przyjaciel, anioł życzliwości, Bóg dobroci w wedach; jeden z Adityas
 • Pradźapati - tytuł i emanacja Boga, Brahmana: Pan Wszystkich Stworzeń
 • Prythiwi - Bogini Ziemia, matka ziemia; żywioł ziemi, pierwszy element w filozofii naturalnej
 • Puszan (Pushan) - anioł żywiciel stworzeń, Bóg dawca pokarmu
 • Rawi - wedyjskie bóstwo słońca i słonecznego światła
 • Rudra - anioł Bóg Przyrody, władca duchów natury, trzecia emanacja Boga Śiwa
 • Sakka - imię palijskie, w sanskrycie Śaka, jedno z imion Boga Indra
 • Sawitar (Savitr) - wedyjski anioł, Bóg światła słonecznego dającego życie
 • Skanda (także: Murugan, Kumaran, Subrahmanja, Karttikeja) - wedyjski dewa wojny, opiekun wojowników i wodzów, identyfikowany
 • Soma - imię anioła - Boga Księżyca, dusz księżycowa, napoje liturgiczne
 • Surja (Surya) - anioł Bóg Słońca, czczony o wschodzie i zachodzie słońca
 • Śakra (pal. Sakka) - Bóg wszechmocny, potężny, mocarny; także imię Boga Indra;
 • Twaszar (Tvashtr) - anioł Bóg wszelkiego rzemiosła i sztuk rękodzielniczych
 • Waju (Vayu) - anioł Bóg Wiatru z dworem Marutów, w jodze anioł strażnik ścieżki serca
 • Waruna (Varuńa) - anioł Bóg Wody i Dobrego Prawa, Ryty
 • Wisznu (Vishńu) - jeden z trzech głównych Bogów - Archaniołów w tradycjach indyjskich
 • Wiwaswat (Vivasvat) - Bóg życia i zabawy; świetlisty, jaśniejący; mający splendor

Boginie Wedyjskie

 • Aditi - wedyjska bogini wolności i wyzwolenia
 • Apas - boginie kosmicznych wód Nieba
 • Aranjani - bogini przyrody, lasów i matka dzikich zwierząt
 • Bhairawi - groźna forma małżonki Boga Śiwa, bogini śmierci
 • Bhumidewi - bogini żywiołu ziemi
 • Ćamunda - bogini wedyjska, później małżonka Boga Śiwa
 • Ila - bogini Matka Ziemia, wedyjska dewi modlitwy i ofiary płynnej
 • Lakszmi - bogini piękności i szczęścia, żona Wisznu
 • Mahi - bogini personifikująca ziemię
 • Maya - bogini ułudy i iluzji świata
 • Manasa - bogini, córka Boga Śiwa zrodzona jego myślą
 • Prythiwi, Prithiwi - uważana za wedyjską boginię Ziemi, małżonkę Djausa Pitara
 • Raka - bogini obfitości, dawczyni snów
 • Ratri - bogini nocy
 • Uszas - bogini zorzy porannej, świtu

Bogowie Hinduizmu Współczesnego

 • Brahma - Bóg, Stwórca,Demiurg , Kreator, wraz z Wisznu i Śiwą stanowi hinduska trójcę Trimurti
 • Ganeśa - starszy syn Boga Śiwa i Bogini Parwati, pasterz ganów (aniołów-uczniów), pan mądrości
 • Kryszna - awatara, inkarnacja Boga Wisznu, dyktował Bhagawad Gitę
 • Kumaran (także: Murugan, Skanda, Subrahmanja, Karttikeja) - drugi poza Ganeśą syn Śiwy i Parwati, opiekun wojowników i wodzów
 • Mahadewa - Wielki Anioł (Światłość), Archanioł Nieba, Imię Boga Śiwa
 • Śiwa - archanioł hinduskiej trójcy, Bóg Łaski i Miłosierdzia; ideał joginów
 • Wisznu - archanioł hinduskiej trójcy, Bóg Życia i Podtrzymania

Boginie Hinduizmu

 • Apsara, Apsaras - półboskie istoty płci żeńskiej o niezwykłej urodzie
 • Bagala - kobieta z głową żurawia, włada morderstwami, truciznami i magią
 • Bhuwaneśwari - bogini wiedzy, plany astro-mentalnego (Bhuvana)
 • Buddhi - żona Ganeśa, Syna Bożego. Ganeśa to Syn Boga Śiva
 • Dakini - personifikacja żeńskiego aspektu inteligencji Boga Brahma, strażniczka ścieżki Brahma, rytu ofiarnego i muladhara ćakry
 • Dewi - anielica, bogini, dosłownie: "światłość", "jaśnienie", świetlistość"; Wielka Bogini Matka, jej aspektem jest Śri Kali
 • Durga - niezwyciężona, niedostępna; bohaterska i wojownicza postać małżonki Boga Śiwa; jedno z imion Kali
 • Ganga - bogini, córka Himawanta (bóstwa Himalajów), która jako rzeka (Ganges) zstąpiła z nieba
 • Gauri - bogini płodności, promienna
 • Himavanti - ezoteryczna Bogini znana z północno-indyjskiego śiwaizmu, matka Parwati i Gangi
 • Kali, Sati, Durga, Mahadewi, Parwati - "Cykl Czasu"; bogini czasu i śmierci, żona Śiwa o skórze indygo (śyam)
 • Kumari - dosł. dziewica; bogini, archanielica panteonu indyjskiego, małżonka Syna Bożego, Kartikkeja
 • Karttikeja - (także: Skanda, Murugan, Kumaran, Subrahmanja) - wedyjski Syn Boży, dewa wojny, opiekun wojowników i wodzów, identyfikowany
 • Lakszmi (także: Śri) - anielska bogini, małżonka Boga Wisznu; dawczyni bogactwa i dobrobytu
 • Lalita - bogini, małżonka Boga Śiwa czczona w południowym śiwaizmie i tradycji śrividya
 • Mariamman - deifikowana dziewczyna, bogini z pewnej południowoindyjskiej wioski
 • Minakszi - wojownicza bogini, czczona w Maduraj jako małżonka Boga Śiwa
 • Parwati - Dobroczynna anielica, bogini dosiadająca lwa, żona Boga Śiva; córka Króla Gór Himavanta; założycielka hatha-jogi
 • Saraswati - anielska małżonka Boga Stwórcy, Brahmana; bogini sztuki i nauki, bogini wód, personifikacja rzeki o tej nazwie
 • Sati (także: Uma, Dakszajani) - "Prawdziwa", "Silna", córka Dakszy i pierwsza żona Boga Śiwa, poprzednia inkarnacja Parwati
 • Siddhi - druga (poza Buddhi) małżonka Ganeśy
 • Szaszthi - "Szósta", Bogini porodu i patronka nowo narodzonych dzieci
 • Śakti - moc, potęga; anielska bogini mocy żeńskiej zasady wszechświata, imię tytularne Bogini
 • Tripura Sundari - ucieleśnienia piękna w trzech światach, ezoteryczna bogini śiwaitów i śaktystów Wschodu

Bóstwa Innych Tradycji

 • Ahura Mazda - Pan Zastępów, Bóg z tradycji zaratusztriańskiej, Ormuzd
 • Allah - Bóg najwyższy w religii islamu
 • El - Bóg Stwórca w religiach semickich: hebrajskiej, fenickiej, ugaryjskiej i innych
 • Elohim - Bóg najwyższy w tradycji hebrajskiej
 • Jesse - Najwyższy Bóg-Duch religii słowiańskich, blask Świętowita
 • Odyn - Bóg Germanów, dawca pisma runicznego, żródło run
 • Świętowit - Najwyższy Bóg starożytnych Polaków i innych grup Słowian, także Światowid