Mahaśiwaratri

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mahaśivaratri (Mahashivaratri) - Wielka Noc Jogina Śiwa.

Mahaśivaratri - Dzień Jogina to doroczny festiwal w pierwszy Nów w znaku Ryby wedle astronomicznego kalendarza księżycowego. Od wielu tysiącleci jest Mahaśiwaratri Dniem Joginów, Pustelników i Ascetów, a także Dniem Oczyszczenia Duszy na przedwiośniu! Mahaśiwaratri jest radosnym świętem wszystkich odłamów i tradycji Jogi, takim dniem jedności wszystkich jogicznych mistyków, poszukiwaczy prawdy, żarliwych ascetów i fakirów, siddhów cudotwórców. Mahaśiwaratri to też dzień odnowienia oblicza Ziemi, szacunku dla żywiołów i duchów przyrody, słowem Dzień Ziemi o wielu tysiącach lat tradycji.

Maha-Śiwa-Ratri, dosłownie Wielka Noc Łaski to czas uwolnienia od dawnych błędów, grzechów, od nałogów i złych, szkodliwych przyzwyczajeń, czas wielkiego uwolnienia i przebaczenia. Radosne skupienie, posty na wodzie, dużo jogicznej praktyki, oddychania praniczne, mantrowania, pełne uwielbienia i ekstazy śpiewania, duchowe tańce joginów, wszystko to odbywa się w czasie Festiwalu Jogi. Świętowanie Nowiu Księżyca to prastara tradycja duchowa wszystkich indoeuropejczyków, w szczególności także całej kultury słowiańskiej. Nie przypadkowo Śiwa – Bóstwo, ideał doskonałego Mistrza Joginów ma we włosach sierp księżyca symbol Nowiu, symbol duchowej odnowy, odnowienia i zmierzania do pełni oświecenia! Ślady duchowej kultury Jogi, ślady celebracji Święta Joginów mamy i na Indonezji i w Egipcie, Sudanie czy Libii, także na Uralu, na Syberii czy w Środkowej Europie, Skandynawi, Grecji i Iberii (Hiszpania, Portugalia). Na Wschodzie ludzie celebrują to wielkie święto w czasie dnia zachowując ścisły post, a całą noc od zachodu słońca do rana poświęca się na modlitwy, śpiewy i święte tańce Pana Śiwa. Pierwszy posiłek spożywa się po wschodzie słońca.