Maha Joga

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mahajoga, Mahayoga, Mahāyoga - to starożytna forma ogólnego wprowadzenia w metody praktyczne jogi dana przez Wielkiego Mistrza Śiwa Jogeśwara (Śiva Yogeśvara) przed tysiącami lat. Ogólne wprowadzenie czy zapoznanie z Jogą opiera się na czterech inicjacyjnych metodach przekazu czy nauczania Jogi znanych jako:

  1. Mantra Joga (mantrayoga) - ścieżka praktyki z sanskryckimi frazami i dźwiękami danymi przez dewów (anioły, bóstwa, awatarów) dla rozwoju ludzkości.
  2. Hatha Joga (hathayoga) - ścieżka praktyki oparta na ćwiczeniach równoważenia energii słonecznych (HA) i księżycowych (THA).
  3. Laja Joga (layayoga) - ścieżka praktyki jogi oparta na duchowej wiedzy dewów (aniołów, bóstw i awatarów) o ośrodkach duszy, ćakrach (czakry) oraz nadi - kanałach energii.
  4. Radża Joga (rajayoga) - ścieżka jogi królewskiej służącej osiąganiu władz nadzmysłowych i rozwoju sił paranormalnych oraz duchowych.

Mahajoga jest fundamentalną Jogą posiadającą cztery formy, cztery postaci. Każda z czterech form jogi posiada zasadniczą strukturę pojazdu ośmiu części, Asztanga (Ashtanga) jednak Laja Joga wyróżnia zwykle pomiędzy dhjaną (dhyana), a samadhi dodatkową mistyczną angę (część) znaną jako Laja Krija (layakriya), co daje w sumie dziewięć części pojazdu Lajów. Mahajoga to pojazd rozwoju duchowego człowieka, pojazd przywracania boskości ludzkim duszom, który jest złożony z czterech głównych form jogi i jogicznej praktyki, pojazd dany przez Śiwa Jogeśwara i zalecany także przez Wisznu oraz Brahmę. Cztery twarze Śiwa, Wisznu lub Brahma to właśnie cztery główne formy Jogi: mantra joga, hatha joga, laja joga i radża joga (uro joga, agni joga). Mahajoga nazywana jest także uproszczonym, tantrycznym systemem praktyki jogi. W swojej wyższej, głębszej postaci inicjacyjnej, Mahajoga nazywana jest Siddhajogą (sidhayoga). Mahajoga używana jest jako ogólne wprowadzenie do Ścieżki Jogi, zwykle aż do podjęcia przez osobę aspirującą duchowej Inicjacji (Dikszan) z rąk autentycznego nauczyciela czy mistrza (guru) jednej z tradycyjnych linii przekazu znanych jako Sampradaya. W starych szkołach tybetańskiego buddyzmu Mahajoga w swoich wyższych etapach zawiera Anu Jogę oraz Ati Jogę, które odpowiadają tradycyjnemu ujęciu Siddhajogi.

Maha Joga, z sanskrytu Mahayoga to [dosł. 'wielka joga';'wielka integracja'] to joga prowadząca do pełnej integracji i koordynacji osoby ludzkiej; tj. mocy zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego (szczęśliwa długowieczność); w harmonii i doskonałości zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Mahajoga, mahayoga przebiega na dwóch poziomach: wjaszti (vyashti); indywidualnym (ciało, oddech i umysł) oraz samaszti (samashti); powszechnym (rodzina, społeczeństwo, Przyroda, kosmos). Podejście integratywne nauczanego ludzkość przez Śiwa Boga systemu mahajogi prowadzi do rozpoznania (pratyabhijńa), że wszystko jest sobie równe, co oznacza że nikt nie jest lepszy od kogokolwiek lub czegokolwiek i że wszystko zawiera się we wszystkim.

Maha Joga, czyli tzw. joga integralna, to ścieżka rozwijania i pogłębiania praktyki na wielu poziomach, w oparciu o cztery główne systemy praktyki jogi. Pierwszy i podstawowy szczebel Mahajogi w ujęciu Ścieżki Lajów to sadhana suszumny (kanał centralny, oś ciała, także rdzeń kręgowy), czyli praktyka ukierunkowana na uzdrowienie ciała poprzez oczyszczenie kanałów energetycznych (nadis) do czakr i do płatków czakr, usunięcie niewygody w ciele oraz blokad i napięcia w mięśniach i narządach, otwarcie i wzmocnienie stawów i układu kostnego. Osiąga się to poprzez specjalne wykonywanie asan (pozycji), vinjasy (przepływ, form), pranajamy (oddech), pratjahary (wgląd do wewnątrz i oczyszczenie zmysłów oraz umysłu). Praktykując tę jogę szybko poczujesz różnicę: zdrowie i moc ciała, jego lekkość i płynność. Na poziomie mentalnym odczujesz większą świadomość samego siebie: wyostrzenie zmysłów, intensyfikację jasnych uczuć, miłość, spokój i entuzjazm.

Podstawy praktyki Mahajogi

U podstaw praktykowania Mahajogi, podobnie jak w podstawowej z czterech metod głównych jogi Mantrajodze, w ramach wprowadzenia osoby zainteresowane uczą się jak siedzieć w prostych pozycjach medytacyjnych typu sukhasana, swastikasana czy wadżrasana na zajęciach z nauczycielem czy instruktorem, uczą się recytacji długiej i krótkiej pranawy, w tym praktyk OM-Kara oraz AUM-Kara, uczą się podstawowych mantramów takich jak Om Śiwaaja Namah (Om Shivaya Namah, taka jest wersja dla początkujących), uczą się podstawowych praktyk typu Bidża (Bija) Mantra (mantramy sylabiczne), Sau-Ham, Ham-Sah, Śam, Hong-Sau, recytacji wedyjskich takich jak Gayatri Mantra (Tat Sawitur...) czy długa Guru Mantra (GururBrahma...), często także dłuższych wedyjskich hymnów czy inwokacji oraz nastawienia się na oczyszczanie i psychofizyczne oraz duchowe doskonalenie.

Podstawowy poziom Mahajogi polegający na zapoznaniu z mantramami zawiera kilkadziesiąt mantramów oraz mantrycznych pieśni i inwokacji czy recytacji. Pełniejszy zakres podstawowego poziomu wymaga opanowania przynajmniej ponad 1200 mantramów, z których 1000 mantr jest postaci Om Namah, ze słowem istotnym w środku. Ludzie, którzy nie znają i nie praktykują mantramów jako czasowo mniej więcej ćwierć całej Mahajogi, na pewno nie mają ani pojęcia ani podstaw praktyki Mahajogi, albowiem Mahajoga u swych podstaw wyraziście opiera się ma praktykowaniu mantr, podobnie jak jej zaawansowana wersja zwana siddhajogą, gdzie recytuje się dodatkowo całą Śri Gurugitę mającą ponad 350 wersetów mantr. Samo recytowanie kilka razy OM na początek czy koniec sesji praktyki Mahajogi, to o wiele za mało, żeby system mógł pretendować do szkoły Mahajogi jaką założył jej twórca - Mistrz Śiwa Jogeśwara, pierwszy Mahajogin (Mahayogi).

Maha Joga (Mahāyoga) nie polega jedynie na ćwiczeniu coraz to trudniejszych asan jak w amerykańskich odmianach niby jogi nastawionej na kult ciała i giętkości, lecz jest praktyką większego zrozumienia i wzmocnienia swojego ciała, umysłu i duszy, rozwinięcia koncentracji, uwolnienia od nadmiernego napięcia oraz rozwinięcia wrażliwości. Maha Yoga, czyli tzw. joga integralna, to ścieżka rozwijania i pogłębiania praktyki na wielu poziomach. Praktykując mahajogę szybko poczujesz różnicę: zdrowie i moc ciała, jego lekkość i płynność. Na poziomie mentalnym odczujesz większą świadomość samego siebie: wyostrzenie zmysłów, intensyfikację jasnych uczuć, miłość, spokój i entuzjazm. Maha Joga jest klarownym, dogłębnym wyjaśnieniem prawd nauczanych przez Upaniszady, a współcześnie przez takich mędrców i mistrzów duchowych jak Ramana Maharyszi, który swoim życiem i pouczeniem daje tym prawdom świadectwo. Maha Joga różni się od tego, co powszechnie rozumie się pod pojęciem jogi znanej z fitnessu lub wyczynu niektórych fakirów. Jest bezpośrednią, wolną od wszelkiej tajemniczości, metodą odkrywania prawdy o nas samych, o najgłębszej istocie naszego Bytu. Prawdziwa Joga jest tematem Upaniszad, gdzie mowa o Duszy czy Jaźni (Atmanie) i jego połączeniu z Brahmanem, z Bogiem, z Absolutem. Odwieczna Prawda odkrywana przez tę Jogę domaga się, co jakiś czas, potwierdzenia w postaci żywego świadectwa. należy pamiętać, że prawo do nauczania jogi metodami Mahajogi posiadają wyłącznie zaawansowani adepci posiadający Inicjację w przynajmniej jedną z czterech głównych metod nauczania Jogi, Inicjację, Dikszan (Dikszę) od kompetentnego Guru - Mistrza Czterech systemów Jogi.

Linki zewnętrzne