Punkt Ciemności - Czarny Księżyc - Biegun Mroku w Horoskopie

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Punkt Ciemności - Czarny Księżyc - Biegun Mroku w Horoskopie

W ezoterycznych naukach można znaleźć przekazy o niewidocznym satelicie Ziemi lub miejscu ciemności. Okultyści nazywają ten obiekt „Ósmą Sferą”, astralnym więzieniem dla złych dusz i demonów. Według ezoteryki jest to kula otaczająca lub obiegająca Ziemię, nie odbija ona jednak żadnego światła, dlatego nie możemy jej dostrzec w sensie fizycznego postrzegania. „Ósma Sfera”, nazywana także sferą ciemności, odpowiada wyobrażeniom o piekle, jest to bowiem tzw. zło bierne oraz miejsce pobytu potępionych dusz i demonów, które oderwały się od swojego bosko-duchowego pryncypium (od Aumakua czy Atmana). Dusze te są śmiertelne i czeka je unicestwienie (tak zwana druga śmierć). Miejsce to jest także siedzibą najrozmaitszego rodzaju potworów i demonów, Bestii z wibracjami z grupy 666. Wydaje się, iż okultystyczna koncepcja „Ósmej Sfery” koreluje z niewidocznym satelitą Ziemi, Ciemnym Księżycem, a raczej Punktem Ciemności czy Punktem Ciemnego Księżyca znanym z astrologii.

Włoski astrolog Federico Capone zauważa, że Ciemny Księżyc jako obiekt astrologiczny znany był już w starożytności. Cywilizacja egipska nazywała ten obiekt Nephytis (Neftyda). W mitologii Neftyda to bogini śmierci, kojarzono ją również z ceremoniałem pogrzebowym, dlatego już wtedy Ciemny Księżyc, Punkt lub Węzeł Ciemnego Księżyca przypominał o potępieniu, ucieleśniał też kosmiczne siły zła. Orbita Księżyca nie jest kolista, lecz eliptyczna, a Ziemia nie znajduje się w środku orbity naszego naturalnego satelity. Obserwowany z Ziemi Księżyc porusza się z różną prędkością, a zwiększa się ona wtedy, gdy Księżyc znajduje się bliżej Ziemi, zmniejsza się wraz z jego oddalaniem. To największe oddalenie Księżyca od Ziemi nazywa się apogeum, zaś pozycja, w której Księżyc znajduje się w najmniejszym dystansie od Ziemi określa się jako perygeum. Odległość Księżyca od Ziemi w apogeum wynosi 407 000 km, zaś w perygeum 356 000 km. Każda elipsa posiada nie jeden, lecz dwa punkty ogniskowe. Pierwszy z nich pokrywa się z Ziemią, drugi, tzw. pusty punkt ogniskowy, można określić właśnie jako Punkt Ciemnego Księżyca (PCK). Ten szczególny punkt jest prawdopodobnie tym, którego poszukiwali zarówno okultyści, Egipcjanie, Grecy czy inni ludzie minionych epok. Dla odróżnienia go od hipotetycznej satelity Ziemi nazywa się go nie Ciemnym, lecz Czarnym Księżycem, Punktem Ciemności, gdyż jeśli prawdziwy Księżyc wejdzie w koniunkcję z tym Punktem Ekliptyki, wtedy ma koszmarny wpływ na ludzi, co zauważono jako Punkt Horoskopu nawet w awestyjskiej astrologii perskich magów.

Znany już w średniowieczu hipotetyczny satelita Ziemi, wydaje się jednak najbliższy temu Czarnemu Księżycowi czy lepiej Punktowi Ciemnego Księżyca. Uważano, iż pokonuje on w ciągu 27 dni 3 stopnie, a symbolem tego obiektu były dwa skrzyżowane półksiężyce, które miały wyrażać zablokowanie harmonii w przepływie kosmicznego prądu życia. Oprócz tych wszystkich poszukiwań istnienia ciała niebieskiego krążącego wokół Ziemi ustabilizowała się w astrologii tendencja, aby w astronomiczny sposób ustalać punkty wrażliwe, w których może koncentrować się kosmiczna energia, w tym ciemna energia astralna. W rozważaniach tych zależy mi na tym, aby interpretować Czarny Księżyc czy Punkt Ciemnego Księżyca nie jako hipotetycznego satelitę Ziemi, lecz jako sensytywny, wrażliwy punkt dający się wytłumaczyć metodami astronomicznymi, jako Punkt Ciemności w Horoskopie.

Czas obiegu wyznaczonego w ten sposób Punktu Ciemności, Punktu Ciemnego Księżyca wynosi 3232 dni (8,9 lat), co odpowiada dobowemu ruchowi od 6 do 7 minut kątowych. Warto dodać, że wyznaczona w ten sposób pozycja Czarnego Księżyca najbliższa jest średniowiecznym hipotezom, które zakładały istnienie Ciemnego Księżyca poruszającego się 3 stopnie w ciągu 27 dni. Podobną odległość w tym samym czasie pokonuje Czarny Księżyc z dawnych czasów wyznaczany na podstawie fenomenologicznej. Niektórzy badacze definiują Czarny Księżyc i Punkt Ciemności nie jako drugi ogniskowy punkt eliptycznej orbity, lecz jako punkt znajdujący się w apogeum elipsy księżycowej (gdzie Księżyc najsłabiej świeci, co łatwo zauważali Starożytni astrolodzy). Nie stanowi to jednak zbyt wielkiej różnicy dla obliczeń Punktu Ciemności, ponieważ z geocentrycznego punktu widzenia zarówno apogeum, jak i punkt ogniskowy przyjmują niemalże podobną długość i szerokość ekliptyczną. Inny pogląd próbuje utożsamić Punkt Ciemności ze środkowym punktem elipsy Księżyca, leżącym pomiędzy ogniskami elipsy orbity. Jednakże w obliczeniach efemeryd przyjęcie i tego punktu za Punkt Ciemności stanowi minimalną różnicę wartości. W związku z tymi różnicami postanowiono w astrologii współczesnej brać pod uwagę równocześnie wszystkie trzy punkty i wyliczyć z nich średnią pozycję dla Czarnego Księżyca, nazywanego także Lilith (Wielką Nierządnicą), a taka, określana również jako „Lilith-media”, miałaby wówczas średnią wartość wszystkich trzech punktów: środka elipsy Księżyca, ogniskowego punktu oraz punktu apogeum. To właśnie ta pozycja jest najczęściej podawana w efemerydach. Nie nalezy Punktu Ciemności mylić z planetoidą o nazwie Lilith i dlatego lepiej używać nazw Czarny Księżyc albo najlepiej Punkt Ciemności, Punkt Mroku lub Punkt Ciemnego Księżyca - chociażby dlatego, że w apogeum swojej orbity Księżyc prawdziwy najsłabiej świeci, jest najciemniejszy (jasność słabsza, tarcza mniejsza o 1/5).

Oczywiście, istnieją inne miejsca ciemności w Horoskopie, chociażby Punkt Algola, który jest najbardziej paskudnym miejscem na ekliptyce oraz Tron Arymana, spory obszar wokół położenia aktywnej wielkiej czarnej dziury - którą odkryto już wspólcześnie w centrum znanym z perskiej astrologii jako Tron Arymana, a z wedyjskiej astrologii jako Tron Asura (Punkt Tytanów, Punkt Demonów Ciemności).

W tradycji babilońskiej i asyryjskiej demonica Lilith pojawia się wśród złych demonów powodujących zarazę, gorączkę, a nawet śmierć. Nawiedza ona również nocą mężczyzn, a z takiego związku rodzą się złe duchy czyhające na ludzi, by ich rozedrzeć na strzępy. Jest demonicą złęj rządzy, zboczeń, nierządu, wampiryzmu i zarazy oraz archetypem „famme fatale”. W Biblii, w Apokalipsie występuje jako Wielka Nierządnica i deprawatorka. Demonica Lilith, pojawia się ona także w Księdze Izajasza, choć w niektórych tłumaczeniach nie występuje pod swoim imieniem, a jedynie jako upiór nocny lub złowróżbna sówka: Zdziczałe psy spotkają się z hienami i kozły będą się przyzywać wzajemnie; co więcej, tam Lilit przycupnie i znajdzie sobie zacisze na spoczynek. (Ks. Izajasza, 34. 14). Obok tych fragmentów przedstawia się również Lilith w Księdze Hioba (18. 15), jako postać mieszkającą w namiocie grzechu. Cechy te są przypisywane jako ciemne wpływy do Punktu Ciemności, do Czarnego Księżyca (jako rodzaj ciemności jakie ogarniają Księżyc i sferę księżycową ludzkości).

W astrologii przyjmuje się, że Lilith jako Punkt Ciemności włada znakiem Koziorożca (i jest najgorszy w koniunkcji z Tronem Arymana), a wywyższona jest w Skorpionie. Jest ona zatem ciemną, negatywną stroną Księżyca (ściemnieniem sfery księżycowej ludzi), ponieważ związana jest ze znakami, w których Księżyc znajduje się na wygnaniu (Koziorożec - Księżyc włada Rakiem) i w upadku (Skorpion - Księżyc wywyższony jest w Byku). Dzięki wyznaczeniu Punktu Ciemności w horoskopie możemy zajrzeć na ciemne zasłony na duszy urodzonego, możemy również odkryć to, co jest najbardziej ukryte, ciemne i mroczne w charakterze, zobaczyć jakie skłonności osoba skrywa, co z niej może wybuchnąć starszliwie mrocznego. Lilith - Punkt Ciemności - był znany już w astrologii babilońskiej i asyryjskiej, bardzo popularny był również w średniowieczu. Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że ta ciemna energia demonicznych wpływów mroku którą w owych czasach wypierano ze świadomości, cieszyła się w astrologii tak dużym zainteresowaniem. Lilith jako Punkt Ciemności, jako Czarny Księżyc w horoskopie ukazuje demoniczną naturę, grzeszny aspekt oosbowości człowieka i stopien jego deprawacji, zdemonienia.

Można powiedzieć, że Punkt Ciemności Lilith jest archetypem niszczącego aspektu zdeprawowanej matki, reprezentuje przeciwne wartości niż Księżyc, symbolizuje także choroby psychiczne, bezrozumie, zwyrodnienie, deprawację, zboczenia, pomylenia, deprawuje sferę instynktowną człowieka oraz pokazuje zwykle brak posłuszeństwa, brak wartości, niemoralność, wszelkie możliwe rodzaje zła. Zwielokratnia swoją ciemną siłę na Tronie Arymana oraz na Algolu, a także na Ketu lub Rahu. Na poziomie społecznym wiąże się ona z egoizmem, gniewem, buntem, samowolą, bezprawiem, pasożytnictwem społecznym, przemocą wobec dzieci, ateizmem, emigracją, bezrobociem, bezdomnością, slumsami, sutenerstwem, prostytucją, pornografią, przemocą, gwałtem, zemstą, morderstwem, zwalczaniem dobra i duchowości. W związkach międzyludzkich wpływ Punktu Ciemności uwidacznia się poprzez zdradę, potrzebę dominacji, sadyzmu, psychosadyzmu i skrajny lub chorobliwy egoizm.

W astrologii medycznej Czarny Księżyc - Punkt Ciemności - odpowiedzialny jest za wszelkie choroby ginekologiczne, ciążę pozamaciczną, lęk przed posiadaniem dzieci, syfilis, tryper, psychozę poporodową, erotomanię, oziębłość seksualną, impotencję, nerwicę, chorobliwe puszczalstwo (nawykowe zdrady), prostytucję. W mitologii reprezentować Punkt Ciemności może potwór, demon, szatan, asury, rakszasy, dżinny i lucyfer. Lilith związana jest także ze satanicznymi praktykami, do których należą: współżycie z trupami, mordy rytualne, czarna msza, bliski jej będzie także satanizm, lucyferyzm, wampiryzm energetyczny, składanie ofiar ze zwierząt i ludzi, rytuały zadawania śmierci ludziom dobrym, chęć zniszczenia lub uśmiercenia świętych, proroków lub awatarów.

Interpretując Punkt Ciemności w horoskopie należy być bardzo delikatnym i subtelnym dla klienta, zwykle radzi się klientowi czego ma unikać niźli recytuje czym go Ciemny Punkt Księżyca uczynić może.