Anunnaki

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Anunnaki, Annunaki lub Anunaki w sumeryjskim dosł. "z królewskiej krwi" albo "ci co przybyli z nieba na ziemię" - w mitologii sumeryjskiej grupa najwyższych w panteonie bóstw, będących pierwotnie dziećmi boga niebios, Anu oraz bogini ziemi Ki, m. in. bóg mądrości Enki oraz bóg-władca świata Enlil. Prawdopodobnie odpowiednik hebrajskich Anakim, Olbrzymy. Zgodnie z mitem Enlil dokonał później rozdzielenia ziemi od nieba i objął władzę nad ziemią, niebo pozostawiając królestwem Anu. Mimo, iż nie zachował się pierwotny, sumeryjski mit o stworzeniu świata, opowieść ta zrekonstruowana została na podstawie pośrednich przekazów oraz babilońskiego poematu kosmo- i teogonicznego Enuma Elisz (Gdy na wysokościach). Anunnaki używali ludzi do niewolniczej pracy w kamieniołomach i kopalniach oraz do rozlicznych wynaturzonych usług seksualnych. Nibiru opisywana jest jako obiekt czy planeta, stacja ukrzyżowania lub obiekt mający kształt krzyża.

Anunnaki - Istota Gadzia, Jaszczur, Orionid

Cywilizacja Anunaki już wówczas była potężna i miała zaawansowaną technologię. Uchodzili za potęgą nie tylko na Ziemi ale i we Wszechświecie. Za najstarsze państwo świata, doskonale zorganizowane uchodzi Sumer. W Starym Testamencie znajdujemy wersety o przybyszach z nieba zwanych "Anakim". Sumerianie jak niosą stare wieści pochodzili z planety czy stacji Nibiru. W Babilonie i Sumerze była grupa wysokiej arystokracji, jak na tamte czasy wysoko rozwiniętej rasy, którzy dominowali na Ziemi i w kosmosie. Jak sami twierdzili ich domem była gwiazda (słońce) ZAOS. Anunnaki nie cieszyli się dobrą sławą. Uchodzili za zazdrosnych i dominujących, od nich wywodzą się nazwy szatan, diabeł. Legendy mówią, że byli żądni krwi, lubili jak ludzie czynili dla nich z siebie krwawe ofiary. Nazwą szatan określano nie wszystkich Anunnaki tylko grupę specjalizujących się w kontroli nad umysłem, finansami, im zawdzięczamy rozwój pieniądza, ekonomię, technologię. Byli doskonałymi inżynierami genetycznymi. Była to grupa Anunnaków wywodząca się z Super reptilian, zwanych też inaczej Dukaz. Ale nad tą grupą panowali jeszcze tzw. Black Master i to oni byli tą najwyższą grupą - elitą Anunnaków, zwani Elita-Anunnaki. Anunnaki Dukaz-Elita znani ze swojej manipulacji genetycznej tworzyli coraz to nowsze formy życia. Ogłosili się też bogami, stworzyli wokół siebie dużo fałszywych religii, używali sfałszowanej duchowości człowieka aby łatwiej nim mogli manipulować. Tworzyli odmienne odłamy, zakłócali naturalny porządek życia. Mówi się, że do dziś żyją razem z ludźmi na Ziemi, zajmują wysokie stanowiska polityczne i militarne. Dzięki nim dochodzimy do wysokich osiągnięć genetycznych - klonowania człowieka. Dominują również w polityce światowej, w finansach, w nauce i w medycynie. W ich rękach są służby militarne.

Można czytać na glinianych tabliczkach z okresu państwa sumeryjskiego, że stacja podobna planecie zwana Nibiru zostało zniszczone przez samą Elitę-Anunnaki, że to oni są odpowiedzialni za niestabilne ruchy tej planety i za wszystko co wówczas się wydarzyło. Posiadali doskonałe latające obiekty przypominające wielkie miasta. Opanowali masę planet łącznie z Ziemią, Marsem i wszystkimi pozostałymi w naszym układzie słonecznym a wcześniej planety w gwiazdozbiorze Orion. Próbowali opanować Plejady i Syriusz ale odnieśli sromotną klęskę. Elita-Anunnaki do dzisiaj wykorzystuje negatywne energie człowieka do własnych celów poprzez ciało emocjonalne. To te energie służą później do wywoływania wojen, konfliktów, fikcji, nienawiści i wszystkich nie humanitarnych wydarzeń na Ziemi. Podniecają również świat do seksu homoseksualnego, poligamii, pedofilii, gwałtu i wszystkich odmiennych naturze form szkodliwego, asurowego życia. Spychają człowieka do struktur bliskim zwierzętom i demonom. Elita-Anunnaki zawsze wprowadzali na Ziemi tyranię, zawsze byli liberatami ciemności i mroku. W swej istocie byli podającymi się za bogów demonami, asurami. Elita-Anunnaki blokują bardzo mocno wejście na Ziemię Awatarów czy Proroków Boga. Nie tylko walczą z człowiekiem metodami zniewalania i zabijania ciała, manipulacją za pomocą środków odurzających, ale również atakują astralnie, próbują zniewolić człowieka duszę poprzez opętanie. Taka jest misja Elita-Anunnaki, zniewolić ludzkość, podporządkować sobie drugiego człowieka. Mówi się, że holocaust był tym narzędziem, który odrywał człowieka od boskiej prawdy. W tym czasie doszli do potężnej władzy członkowie z Elita-Anunnaki. Bliski Wschód jest uznawany za bramę, przez którą wchodzą na Ziemię Elita-Anunnaki. Jak wiemy jest to miejsce największych konfliktów światowych. Łatwo też wyciągnąć wnioski komu kto służy.

W paleoastronautyce termin Annunaki odnosi się do istot pozaziemskich mających 450 tysięcy lat p.e.ch. a potem 309 tysięcy lat p.e.ch. przybyć na Ziemię z pomocą sztucznej planety Niburu i dokonać stworzenia czy rekonstrukcji człowieka, co jest w pewien sposób inspirowane mitologią Mezopotamii. Głównym propagatorem tej teorii jest azerski pisarz i dziennikarz Zecharia Sitchin. Dzięki swojej interpretacji starożytnych tekstów cywilizacji Mezopotamii, stworzył alternatywną hipotezę o początku rodzaju ludzkiego oraz ludzkiej cywilizacji. Podstawą tej teorii jest rzekoma obecność w naszym układzie słonecznym dodatkowej planety o elipsoidalnej wydłużonej orbicie, której czas obiegu wokół słońca wynosi 3600 lat - Nibiru (Marduka). Jej orbita w punkcie najbliższym Ziemi zbliżą ją do pasa planetoid, a w najdalszym wybiega daleko poza znane granice układu słonecznego. Dzięki okresowemu zbliżeniu planet Nibiru i Ziemi podróże kosmiczne między tymi planetami są o wiele łatwiejsze i możliwe nawet w świetle obecnej technologii. Anunnaki wedle tej teorii odpowiedzialni są za stworzenie pierwszej ludzkiej cywilizacji (Sumerowie) oraz za stworzenie rodzaju ludzkiego. Inne źródła ezoteryczne podają, że istoty gadzie, jaszczury z Oriona czyli Reptilianie przybywają w swej stacji Nibiru na ziemię raz na 3600 lat siejąc spustoszenie i niszcząc wszelkie zaawansowanie technologiczne i naukowe rasy ludzkiej.

Zobacz także: Reptilianie