Biocenoza

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biocenoza (gr. bios życie i koinos wspólny) - zespół populacji organizmów roślinnych fitocenoza i zwierzęcych zoocenoza danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza oraz biotop, czyli środowisko fizyczne tworzą ekosystem.

Biocenozy mogą być naturalne (sawanna, las, jezioro) i sztuczne (park, ogród).

Podział biocenoz

  • agrocenoza – biocenoza pól uprawnych
  • pratocenoza – biocenoza łąk i pastwisk (trwałych użytków zielonych)
  • silwocenoza – biocenoza obszarów leśnych
  • hydrocenoza – biocenoza cieków i zbiorników wodnych