Ganeśagita

Z Himalaya-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ganeśagita (IAST: gaṇeśagītā) lub inaczej Pieśń Ganeśi – jest to tekst hinduistyczny, jedna z git, opiewająca postać i przymioty przedwedyjskiego boga o imieniu Ganeśa. Ganeśagita w całości włączona została do tekstu późniejszego dzieła o tytule Ganeśapurana.

Ganeśagita jest tekstem późniejszym niż Bhagawadgita. Ramy czasowe powstania określa się na lata 900 - 1300 n.e. Około 1700 powstał jego komentarz, autorstwa Nilakanthy, o zabarwieniu jogicznym.

Tekst Ganeśagity zawiera 11 rozdziałów obejmujących 414 zwrotek. Duże jej fragmenty są identyczne ze zwrotkami Bhagawadgity. Fragmenty tej gity, zaczerpnięte z gity najsławniejszej (Bhagawadgity), nie propagują jednak postaci i kultu Kryszny. Autor sławi Ganeśię jako boga najwyższego, potrafiącego usunąć każdą przeszkodę z życia wyznawcy. Tekst zaleca formy kultu oparte na technikach jogi tantrycznej.


Zobacz Ganeśa


Link zewnętrzny

Portal i artykularnia Layah czyli strona poświęcona jodze, tantrze, medytacji i sprawom rozwoju wewnętrznego