Horoskop

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Horoskop (kosmogram) - opis nieba w danej godzinie znanej jako hora - godzina planetarna; mapa opisująca położenie ciał niebieskich względem Ziemi i konkretnego miejsca urodzenia w danym momencie; obecnie stosowana konwencja dwuwymiarowa jest uproszczonym przedstawieniem tego stanu. Wnioski wysnuwane na tej podstawie dotyczące charakteru danego wydarzenia (np. urodzonego w tym czasie i miejscu człowieka) lub jego dalszego rozwoju określa się mianem interpretacji horoskopu.

Horoskop to z gr. hora – godzina, dokładny czas oraz skopein – badać, dociekać. Rysunek (najczęściej w kształcie koła lub kwadratu) przedstawiający obraz Układu Słonecznego w danym momencie w odniesieniu do danego punktu na Ziemi; do sporządzenia horoskopu niezbędna jest znajomość dokładnego czasu (data, godzina i minuta) oraz miejsca danego zdarzenia; horoskopem nazywamy również astrologiczną interpretację kosmogramu.

Błędem jest nazywanie horoskopem ogólnej charakterystyki osób urodzonych ze Słońcem w danym znaku zodiaku czy przepowiedni zamieszczanych w kącikach astrologicznych czasopism; postawić horoskop to obliczyć i wykreślić wspomnianą wyżej mapę (lub jej uproszczone przedstawienie), gdzie podstawą są Gwiazdy Stałe, Ascendent, Księżyc, Słońce oraz widzialne planety.