Indra

Z Himalaya-Wiki
Indra Deva

Indra (sanskr. इन्द्र lub इंद - po tamilsku இந்திரன்) - w mitologii indyjskiej najważniejszy z bogów panteonu wedyjskiego starożytnych Aryan, najczęściej wymieniane w Rygwedzie bóstwo, król bogów, władca niebios i dewów, burzyciel demonicznych siedzib i diabelskich warowni. Znany pod imionami Śakra oraz Maghavan (Władca Magów), często opisywany jest przymiotami takimi jak Vrishan (Władca Byków) czy Vritrahan (Pogromca Wrytra). Jest mistrzem wojowników i hathajoginów, uosobieniem odważnego wojownika, bohatera, ale także szamana, który używał magicznej somy, zwielokrotniającej moce siddhi. Władał deszczem, burzą, błyskawicą i gromem, był panem wojny w słusznej sprawie, a ponieważ zsyłał życiodajne deszcze uważano go także za boga płodności. Jego bronią jest wadźra (sankr. - piorun). Czasem bywał nazywany imionami Wadźrapani lub Wadźrasattwa czyli władcą pioruna. Najbardziej zasłynął jako pogromca demona suszy, powodzi i złych myśli Wrytry (Vritra). W mitach często rywalizuje z mędrcami podejmującymi ascezę, dzięki której uzyskiwali nadzwyczajne, niemalże boskie moce. Małżonką Indradeva jest Indrani zwana też Sachi Devi - piękna bogini kontrolowania gniewu i zazdrości o tysiącu oczu. Wiele legend związanych z Indrą przedstawiono w Mahabharacie.

W hinduizmie Indra Dewa spada do rangi bóstw ezoterycznych, tajemnych, stając się jednym czterech Lokapala, stróżów świata - opiekunem kierunku wschodniego. Jednakże jest jakby Ministrem czterech Niebios Boga Stwórcy - Brahma. Indra jest władcą Swargaloki (Swarloki), Królestwa Niebios, władcą Dewów - bogów czy archaniołów Niebios. Indra jest pogromcą bardzo szkodliwego demona Wrytra (Vṛtra), który jest demonem astralno-mentalnej sfery ciemności, złej żądzy i złej myśli, powoduje nasilanie isę ciemnych i szkodliwych emocji oraz myśli, powoduje powstanie obsesji, urojeń, złudzeń oraz błędnej wiedzy. Zniszczenie demona Wrytra to pokonanie wszelkiej złej emocji i mrocznej myśli, wyzwolenie z żądz i chorych pomysłów świata astralno-mentalnego (kama-manasu).

Niebiańską siedzibą Boga Indra Dewa jest miasto (gród) Amarāvati w świecie Swarga. W naukach himalajskich mistrzów mądrości o ćakramach (czakrach) Indra jest podstawowym duchowym ideałem bóstwa dla praktyk duchowego rozwoju z Muladharą, strażnikiem wrót do przestrzeni Kundalini Śakti w ćakrze podstawy. Indra znany jako Śakra (palijskie Sakka) jest jednym z najważniejszych bóstw ezoterycznego, tradycyjnego buddyzmu. Budda w jednej ze swych duchowych aktywności przywracał kulty starożytnych wedyjskich bóstw w Indii i Tybecie. Indra nazywany jest imieniem Mānavendra (Mānava Indra) czyli Indrą Ludzkości, bóstwem ludzkości. Imiona bóstwa Indry, takie jak Rāghavendra (Indra klanu Ragha), Devendra (Siła Bogów), Vasava (Władca Vasu) pokazują szeroką władzę duchową Indra Deva w Niebiosach. Niektórzy badacze mistyki porównawczej wskazują, że Indra ma podobną rolę zarządzania Niebiosami jak archanioł Michael w anielskim panteonie kabalistycznym czy chrześcijańskim. Indra jest niebiańskim symbolem wielkiej siły i odwagi, patronem indyjskich sztuk walki znanych jako Kalaripayat oraz autentycznej Hatha Jogi.

Bóg Indra Dewa (Radżadewa, Król Bogów) często pojawia się na ziemi, w świecie śmiertelników, przyjmując różne oblicza. Niekiedy zjawia się w królewskiej postaci, w koronie i z piorunową wadżrą w ręce, niekiedy zaś - w łachmanach, w postaci pogardzanego żebraka czy ćandali. To pojawia się jako pustelnik wyczerpany ascezą, w odzieniu z łyka, to jako wojownik w lśniącej zbroi, to jako starzec, to jako młodzieniec, to jako urodziwy mężczyzna, to jako pokraka, to jako szczupły, to jako gruby, a niekiedy przemieniał się w lwa albo tygrysa, słonia lub papugę, wronę lub łabędzia albo nawet w muchę czy żuka. Wędrując po ziemi, Indra Dewa nie zawsze jednak kroczy drogą z jaką kojarzy się Bogów. Bywa, że odwiedza kobiety pod nieobecność ich mężów i testuje ich wierność skłaniając te z natury skłonne do lekkich obyczajów i rozpusty, do grzesznego złamania wierności małżeńskiej. Bada w ten sposób wierność i przydatność do życia ludzi w postaci anielskiej, boskiej. Indra Dewa znika natychmiast, jak zła panienka lekkich obyczajów ulegnie pokusie cudzołóstwa. Indrową karą czy karmą za zdradę jest tysiąc lat życia w pustelniczej chacie, w samotności, bez pożywienia, odżywiając się samym powietrzem, z udręczeniem sumienia. Kara za zdradę jest zwykle odbywana przez zepsute dusze w świecie kama-manasu jako czas czyśćca pomiędzy wcieleniami.

Indra podróżuje na słoniu Airavata, który także znajduje się w symbolicznej mandali lotosu podstawy tułowia czyli w muladhara ćakrze.


Linki zewnętrzne

Sekretne nauki wtajemniczonych mistrzów jogi i tantry z Himalajów

Portal o nauce i życiu wielkich mistrzów duchowych jogi i tantry

Polski portal z naukami Królewskiej Radża Jogi

Portal z naukami ezoterycznymi i wiedzą tajemną Wschodu

Portal warsztatów, kursów i obozów medytacji, jogi, tantry, uzdrawiania i rozwoju duchowego