Polarity

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Terapia Polarity jest całościowym, naturalnym systemem uzdrawiania, który akceptuje pojęcie jedności ciała, umysłu i duszy. Twórcą zachodniej, uproszczonej wersji Terapii Polarity był dr Randolph Stone, amerykański lekarz (1890 - 1981), który oparł ją na starożytnej medycynie indyjskiej Ajurwedzie oraz na swojej 60-letniej praktyce medycznej.

Terapia Polarity opiera się na zasadzie, że ciało ludzkie (podobnie jak wszystko co istnieje na Ziemi) jest spolaryzowane, posiada biegunowość - bieguny: dodatni i ujemny. Dzięki tej polaryzacji następuje przepływ energii przez ciało i wymiana jej z otoczeniem. Jeśli ten przepływ jest swobodny, człowiek jest zdrowy, posiada równowagę. Aktywowanie energetyczne w Terapii Polarity odbywa się tradycyjnie z pomocą ajurwedyjskich inicjacji przekazu mocy uzdrawiania.

Często jednak zdarza się, że organizm jest z tej równowagi wytrącony. Występują wtedy bloki energii i w następstwie wiele dolegliwości i chorób. Przyczynami zakłóceń mogą być: nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, stresy, zanieczyszczenie środowiska oraz negatywne nastawienie mentalne. Terapia Polarity pozwala na zlikwidowanie bloków energii w organizmie. Kiedy energia płynie swobodnie wszystkie narządy i układy dążą do samoregulacji i uzdrowienie następuje samoczynnie.

Terapia Polarity wspomaga naturalne zdolności organizmu do zachowania zdrowia, pomaga w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowego, prawidłowo funkcjonującego ciała oraz stanu równowagi emocjonalnej, harmonii życia wewnętrznego. Terapia Polarity to metoda skuteczna w przypadku: nerwic i zaburzeń emocjonalnych, nadpobudliwości i trudności z koncentracją uwagi u dzieci i dorosłych, zaburzeń hormonalnych, chronicznych bóli i nerwobóli, skłonności do przeziębień i chorób infekcyjnych. Terapia ta daje znakomite wyniki w leczeniu wielu dolegliwości: kręgosłupa i stawów, serca i układu krążenia, układu pokarmowego, nerek, pęcherza moczowego, problemów laryngologicznych, migren.

Terapia Polarity jest całościowym programem troski o zdrowie. W skład jej wchodzą:

  • praca nad tworzeniem pozytywnych wzorców myślenia i właściwym stylem życia,
  • zabiegi manualne pozwalające uwolnić zablokowaną energię,
  • dieta oczyszczająca i budująca zdrowie,
  • ćwiczenia fizyczne i energetyczne (Polarity Joga).

Ajurwedyjska Terapia Polarity jest prostą metodą uzdrawiania i samo-uzdrawiania. Jest terapią bezpieczną i bardzo skuteczną , dającą szybkie efekty, zwłaszcza przy zranieniach, stłuczeniach, zwichnięciach, nagłych bólach zębów i głowy, bólach kręgosłupa i stresach. Polarity jest bardzo skuteczna w terapii rodzinnej. Można ją stosować dzieciom, kobietom w ciąży i osobom starszym a nawet zwierzętom. Osobom śmiertelnie chorym może ulżyć w cierpieniu i uspokoić je.

Kursy Terapii Polarity I°

Kurs I° (36 godz.) zawiera podstawy teoretyczne i praktyczne Terapii Polarity. Kurs ten jest polecany zarówno terapeutom jak i ludziom, którzy pragną pomóc sobie i swoim bliskim. W części praktycznej odbywają się pokazy i nauka układów usprawniających pracę nerek, wątroby, serca, równoważących kręgosłup, aktywizujących pracę węzłów limfatycznych itp. Omawiana jest dieta oczyszczająca i budujące zdrowie oraz wykonywane są ćwiczenia fizyczne i energetyczne wspomagające zdrowie.

Program kursu zwygle jest zgodny ze standardami American Polarity Therapy Association (APTA, organizacji wiodącej w świecie zachodnim w Terapii Polarity lub lepiej jak jest zgodny z wymaganiami nauki dla kursu medycyny ajurwedyjskiej. Po ukończeniu kursu ajurwedyjskiej Terapii Polarity uczestnicy otrzymują odpowiedni certyfikat.


TERAPIA POLARITY

Dr Rudolf Ston (1890-1981) urodził się w Austrii, jego rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych gdy miał 6 lat. Już w wieku młodzieńczym zainteresował się sztuką leczenia: zdobył stopnie naukowe w osteopatii, ortopedii, chirurgii, kręgarstwie i terapiach naturalnych.

Z czasem leczenie stało się dla niego sztuką uzdrawiania fizycznym i duchowym. Wiele lat spędził na Bliskim i Dalekim Wschodzie, skłonił się ku głębszemu studiowaniu tradycji chińskiej i hinduskiej. Koncepcje medyczne Ajurwedy i filozofii jogi szczególnie go zainteresowały. Podczas tych badań stało się dla niego jasne, że ogniwem łączącym te filozoficzne podejścia do życia jest energia. Zdał sobie sprawę, że życie jest ruchem, zaś ruch jest manifestacją energii lub inaczej siły życiowej. W ten sposób pomysł energii życiowej (zaczerpnięty z filozofii Wschodu) z jej polami i prądami, tworzący tzw. "bezprzewodową anatomię człowieka" stał się podstawą systemu uzdrawiania Dr Sone'a, zwaną Terapią Polarity.

Jego system powstał w oparciu o przekonanie, że przepływ energii życiowej w ciele, w komórkach i tkankach, jest przyporządkowany naturalnym prawom energii Wszechświata. Takim prawem jest prawo biegunowości (polarności) w ruchu energii, określające, że energia płynie w kierunku od obszaru pozytywnego (+) poprzez neutralny (0) do negatywnego (-).

System ajurwedyjskiej Terapii Polarity w ujęciu dr Stone'a obejmuje cztery współzależne dziedziny:

1. Terapeutyczny dotyk ciała za pomocą rąk przy wykorzystaniu stref polaryzacji.

Technikę tę stosuje się najczęściej przy współpracy dwóch osób: terapeuty, który daje sesję polarity i pacjenta, który przyjmuje terapię. Terapeuta jest kanałem dla Prańah - energii uniwersalnej spływającej przez jego ręce do ciała pacjenta.

Dotyk terapeutyczny stosuje się po to, aby usunąć blokady i zapewnić swobodny przepływ energii. Można stosować dotyk bezpośredni, przez ubranie, gips lub też pracować w pewnej odległości od ciała. Ponieważ energia subtelna nie płynie w kanałach ani wzdłuż włókien nerwowych lecz porusza się w falach rozszerzania i kurczenia według współzależnych wzorców, to nasze ręce "są największymi narzędziami i jeżeli stosujemy je z wiedzą, wnikliwością i intuicją, mogą być jednym z największych środków uzdrawiania". Jego system terapeutycznego dotyku działa w trzech fazach manifestacji energii w ciele.

Najsubtelniejsza jest faza czakramów, granthi (zbiorników) i ich pól energii: opisuje się ją jako pięć współzależnych wzorców znanych jako "Pięć elementów". Pięć elementów to nazwy nadane jakościom i wzorcom energii, które rozwijają się z każdego czakramu. Techniki terapeutyczne tak działają, umożliwiają rozluźnienie blokady w przepływie poszczególnych jakości energii i prowadzą je do równowagi. Energie te zstępują do układu nerwowego.

Wzorzec długoliniowy odpowiada za równowagę i prawidłowe funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (faza -).

Wzorzec spirali poziomej pondów wschód-zachód, odpowiada za prawidłową pracę części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego (faza 0).

Wzorzec spiralny energii od pępka związany jest ze współczulnym układem nerwowym (faza +).

Dr Stone rozwinął techniki równoważące funkcjonowanie poszczególnych składów układu nerwowego. Ostatnim poziomem, z którym pracował, był kształt fizyczny - nasze ciało fizyczne, będące wyrazem przepływu energii subtelnej. Nierównowaga w przepływie energii poprzez kolejne części naszego ciała ma swoje odbicie w zależności powięzi, mięśni i organów ciała (tworząc strukturę mięśniowo-szkieletową).

2. Druga dziedzina to ajurwedyjskie diety oczyszczające i budujące zdrowie, umożliwiające stopniowe oczyszczanie organizmu ze szlamu i toksyn nagromadzonych w komórkach i tkankach z powodu przypadkowej diety i złego sposobu życia.

3. Trzecia dziedzina to "ćwiczenia Polarity - joga" - pomagają otworzyć i zrównoważyć nasze wzorce energetyczne i służące samoleczeniu. Przeważają ćwiczenia w pozycji kucznej (siad klęczny, wadżrasana) i postawach rozciągających (piramidy), przybliżające do pozycji płodu w łonie (garbhasana). Dr Stone uważał, że są to podstawy dające wolny przepływ energii, prowadzące do rozluźnienia utrwalonych w kształcie fizycznym wzorców emocjonalnych, przy pomocy ruchu, dźwięku i oddechu.

4. Czwarta dziedzina to tworzenie pozytywnych postaw i stylu życia. Dr Stone rozumiał, że procesy myślowe wyznaczają nasze cele i działania, a spokojny, zrównoważony i świadomy umysł jest kluczem do uzyskania pełnego zdrowia.

5. Piąta dziedzina najważniejsza, to bezwarunkowa to ajurwedyjskie maitri i karuna: miłość, życzliwość, serdeczność, zrozumienie wobec siebie i innych (otaczających nas osób), które możemy ofiarować sobie i pacjentowi podczas terapii.

W ten sposób ajurwedyjska Terapia Polarity jest całościowym systemem zdrowotnym, który postrzega chorobę jako proces a nie jako objaw i wymaga czynnego udziału pacjenta w procesie budowania i utrwalania jego zdrowia, zaś terapeutę jako nauczyciela, który pomaga mu powrócić do zrównoważonego sposobu życia w stanie pełnego zdrowia.


Dr Randolph Stone

Urodził się 26 lutego 1890 roku w Engelsbergu w Austrii w rodzinie katolickiej. Był najmłodszym (szóstym) dzieckiem. Nazywał się Rudolf Bautsch. Matka Rudolfa zmarła, gdy miał 2 lata. Gdy miał 13 lat wyjechał z ojcem i jedną z sióstr do Stanów Zjednoczonych. Prawie natychmiast rozpoczął zarabiać na siebie jako pomocnik farmera. Był pilny i religijny, więc posłano go do szkoły w Saint Paul w stanie Minnesota, gdzie przygotowywał się do pełnienia funkcji luterańskiego ministranta. Języka angielskiego uczył się porównując teksty z niemieckiej Biblii z jej angielskim tłumaczeniem.

W 1909 roku (w wieku 19 lat) Rudolf uświadomił sobie, że ortodoksyjne przyjęcie religii nie zaspokaja jego duchowych potrzeb. Rozpoczął studiowanie prac Swami Vivekananda, Ram Tirtha, Yogananda, Krishnamurti, Swedeborga, Blavatskiej i innych, jak również praktyki medytacyjne.

Pragnął pomagać ludziom, łagodzić ich cierpienia, jednak poznawane praktyki nie dawały mu pełnego zadowolenia. Zdecydował się na studia medyczne. Studiował osteopatię, chiropraktykę, naturopatię, neuropatię i zdobył stopnie specjalizacyjne we wszystkich tych specjalnościach. Zdał egzaminy w 1914 roku. Otrzymał licencje praktyka zezwalające na wykorzystywanie wszystkich tych metod w leczeniu dolegliwości bez leków i operacji. Rozpoczął swoją praktykę w Chicago, i jednocześnie prowadził wykłady w nowo otwartej Szkole Eklektycznej (łączącej w całość różne teorie, sposoby i podejścia związane z leczeniem) dla lekarzy.

Przez 60 lat dr Randolph Stone prowadził praktykę w Chicago. Przez ten czas studiował wiele starożytnych tradycji związanych z naturalnym leczeniem: Ajurvedę, Jogę, kabalistykę, wiedzę tajemną (hermetyzm i alchemię) i rozwinął unikalny System Terapii Polarity w całości oparty na Ajurwedzie. Powiedział "Natknąłem się na naukę, która uwzględnia starą koncepcję obecności energii w budowie człowieka i łączy to w całość z naukowym podejściem."

Badając własne zdrowie przekonywał się o słuszności swoich duchowych poszukiwań. Głosił, że odgrywają tu ważną rolę dwa wzajemnie współzależne elementy, które określał: "Jak na górze, tak na dole; jak wewnątrz tak i na zewnątrz". Wielkiego olśnienia doznał w 1945 roku czytając pracę Lekh Raj Purl'a: Mistycyzm - droga duchowa, tom 11. Stwierdził wtedy: "Jest to dokładnie to czego szukałem przez całe życie". Ta książka wyjaśniła mu skąd pochodzi cała energia i jak może być wykorzystana do duchowego rozwoju. Stanowiła jego własne odkrycie, w jaki sposób zablokowanie tej energii realizuje się w chorobie i nieszczęściu.

Trzy lata później w 1948 roku dr Stone opublikował swoją pierwszą książkę o ajurwedyjskiej Terapii Polarity - The New Energy Concept of the Healing Art (Nowa Koncepcja Energii Sztuki Zdrowia).

W 1955 roku, dostąpił ajurwedyjskiej inicjacji surat shabd yoga (Prąd Duchowego Dźwięku - Słowo). Po raz pierwszy odwiedził ashram swojego nauczyciela duchowego w Penjabie. Kilka lat później zdecydował się podzielić swoje życie zawodowe na Penjab i Chicago, spędzając po 6 miesięcy w Ameryce i w Indiach. Powiedział; "Pomagając innym zrozumieć te nowe zasady - zasady Polarity, podróżuję wokół Ziemi wielokrotnie i spotykam wielu pacjentów, najwięcej w Indiach. Mam wielkie, bezpłatne kliniki w których udzielam pomocy w przypadkach, w których pomóc nie można, w przypadkach beznadziejnych. W wyniku tego, jestem znany od Bombaju do Kalkuty i gdziekolwiek pójdę, pacjenci czekają na mnie jak na swoją "ostatnią deskę ratunku". Biorę tylko takie przypadki, którym nie pomogły inne metody leczenia. Traktuję to jak test terapii Polarity".

Od 1957 roku dr Stone opublikował 5 dużych prac dotyczących terapii Polarity i książkę o surat shabd yoga zatytułowaną: The Mystic Biblie. Był pionierem technik terapii czaszkowo-krzyżowej 30 lat przed Johnem Upledger'em.

W 1973 roku (w wieku 83 lat) zdecydował się wyjechać do Indii. Przed swoim wyjazdem zawiadomił, że zakończył swoja pracę i wyznaczył na swojego następcę Pierra Pannetier. Udał się do ashramu, do swojego duchowego mistrza w Dera Baba Jaimal Sigh blisko Amritsar w Penjabie. Spędzał czas na praktykach duchowych. W wieku 91 lat i 10 miesięcy - 9 grudnia 1981 roku, odszedł w pokoju i zadowoleniu.