Ramajana

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ramajana, Rāmayana (Dzieje Ramy) - epos sanskrycki, który upowszechnił się na przestrzeni II wiek p.n.e. - II wiek n.e. Powstał u początku obecnej kali-jugi. Składa się z około 24 tysięcy strof (dwuwierszy), pogrupowanych w 7 ksiąg (kanda). Autorstwo Ramajany przypisuje się legendarnemu wieszczowi, Walmikiemu. Większość strof napisano w metrum anusztubh (tzw. śloka). Okres pomiędzy II wiekiem p.e.ch., a II wiekiem e.ch., to okres intensywnej ekspansji misjonarzy z Indii na tereny Azji Mniejszej i Grecji, stąd z tego okresu najstarsze zachowane egzemplarze wielu dzieł i zapiski o nich poza Indiami. Ramajana przedstawia dzieje Ramy (wcielenie boga Wisznu), jego brata Lakszmana, żony Ramy Sity (porwanej przez demona Rawanę na Cejlon) oraz ich wiernego towarzysza Hanumana. Na jej podstawie poeta Tulsidas w 1574 r. ułożył poemat Ramćaritmanas w awadhi, dialekcie literackim języka hindi, który zyskał w hinduizmie status porównywalny do Biblii. Popularność eposu rozciągnęła się nie tylko na cały subkontynent indyjski, ale i na Azję Południowo-Wschodnią, co zaowocowało wieloma wersjami i adaptacjami w innych językach, np. Hikayat Seri Rama (Powieść o Seri Ramie) w języku malajskim. Oprócz Ramajany Walmikiego (znanej po prostu jako "Ramajana") powstały także inne Ramajany opisujące życie Ramy, jednak skupiające się na innych aspektach jego życia. Należy do nich między innymi "Ramajana Tulsidasa" (autorstwa Tulsidasa).

Polskie przekłady Ramajany

  • Ramajana. Antoni Lange, Księgarnia Feliksa Westa, Brody 1909 (wznowienie: Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2006)
  • Ramajana. Opowieść o księciu Ramie. Tłum. z j.angielskiego J. Sławski, G.Biały, Wydawnictwo Bhakti Vikasa Svami 2005

Księgi Ramajany

Ramajana dzieli się na siedem ksiąg zwanych w sanskrycie "kanda".