Sukha

Z Himalaya-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sukha(m) – pojęcie oznaczające dobrostan, dobroć, kogoś dobrego, coś dobrego co komuś się wydarza. Słowo to sugeruje dobro, dobre wydarzenia, dobre zdarzenia w życiu, robienie dobrych rzeczy, otrzymywanie dóbr i stawanie się dobrych rzeczy w naszym życiu.

Sylaba SU – oznacza wzrost, rozwijanie się albo przyśpieszenie. Wynika z tego, że kontemplowanie pojęcia sukham – dobrostanu, sprawia, że spotykają nas w życiu dobre rzeczy, są one częścią życia, oznacza to również, że należy rozwijać się w pewnym kierunku. Słowo pochodne od pojęcia sukham - suir, oznacza iść naprzód, co można interpretować jako wskazówkę, by robić coś w kierunku realizacji wyznaczonego celu, marzenia. Należy włożyć w to wysiłek i energię, należy rozwijać się w wyznaczonym kierunku. Inaczej można to zagadnienie ująć wskazaniem, rozwijaj się w kierunku dóbr, dobra, dobrostanu. Zrób coś w kierunku realizacji danego marzenia, osiągnięcia jakiegoś dobra w życiu, wykonaj pierwszy krok w tym kierunku.

Sukham – jest to rozwijanie się, pielęgnowanie, żeby to do czego dążymy, wzrastało. Nie należy umniejszać tego, do czego dążymy ani tego negować. Analogią jest tutaj pielęgnowanie rośliny, rozwijanie jej. Słowo sukham sugeruje również wzrost fizyczny, czyli ręczne działanie, wzrost rośliny, proces jej zasadzenia i pielęgnacji.

Sukhanaras – to dobrzy ludzie.