Abhawa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Abhawa, ang. abhava, w sanskr. अभव; także abhāva (abhAva), w sanskr. अभाव - dosłownie "nieistnienie", "destrukcja", "kres wszystkiego"; stan nieistnienia z czasu przed zamanifestowaniem się czegokolwiek stworzonego. ; anihilacja, unicestwienie. W jodze stan mistyczny joginów, w których nie ma jakiejkolwiek żądzy, błędu ani grzechu; stan śmierci mistycznej, zniknięcie, obumarcie.

Abhawa oznacza unicestwienie wszelkiego grzechu, błędu, obumarcie wszelkiej żądzy, zgaśnięcie wszelkiej złej skłonności. Praktyczne procesy ćwiczone w ramach pomocniczej Abhawa Jogi prowadzą do unicestwienia wszelkich fałszywych, błędnych i grzesznych struktur ego, co współczesna psychologia często nazywa pozytywną dezintegracją. Abhawa jest podstawą do przemiany wewnętrznej, pierwszą połową procesu duchowej transformacji. Druga połowa, to wyłonienie się nowych, doskonalszych struktur ze Źródła Stworznia, z Brahmana, z poziomu niezamanifestowanego.

Abhawa w jodze jest technicznie słowem bliskoznacznym do terminu laja, także do sufickiego fana. Oznacza intensywne procesy oczyszczające powodujące anihilację, bezpowrotne unicestwienie wadliwych struktur osobowości, złych skłonności, grzechów etc.

Abhawa ma kilka coraz głębszych aspektów praktyki, najpierw unicestwienie wadliwych struktur osobowości w niższym ja, w ego zwanym jaźnią byciem (asmita) czyli w jestestwie, w tym co woli być (tym lub tamtym), potem unicestwenie asmita (bycia, jestestwa) w substancjonalnym Ja zwanym Jam Jest czyli Jaźnią (aham), prawdziwym czy wielkim ego, potem unicestwienie struktur aham (ja, ego) w indywidualnej wcielonej boskiej jaźni (dźiwie), potem unicestwienie dźiwy w prawdziwej wyższej jaźni, w boskiej duszy ponad ciałem (atman, purusza, a w końcu unicestwienie atmana (wyższej jaźni, boskiej duszy) w Bogu Osobowym, w Iśwarze, a w końcu unicestwienie Iśwary w Bogu Stwórcy, w Absolutnie, w Brahmanie, w Nieskończonym Duchu Wszechrzeczy.