Kapila

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Maharyszi Kapila (Sanskryt: कपिल ऋषि) jest wedyjskim mędrcem, który, jak wspomniano w Śrimad Bhagawatam jest autorem podstawowych zasad systemu indyjskiej filozofii znanemu jako Sankhja, które można odnaleźć w takich klasycznych tekstach Sankhji jak w 70 (Sutrach) wersach Sankhja Karika, która poprzez dopiski i komentarze rozwinęła się w sześć tomów i ma wiele komentarzy napisanych na przestrzeni wieków, takich jak Kapila sankhya pravchana Sutra vṛitti napisany przez Aniruddhę.

Jak opisano to Mahabharacie był on jednym z siedmiu synów Brahmy oprócz Aniruddha, Sana, Sanatsudźata, Sanaka, Sananda, Sanatkumara i Sanatana. Jednak w Wisznu Puranie jest on opisywany jako inkarnacja wszechmocnego Wisznu, znanego przez nauczanie ścieżki wyzwolenia znanej jako bhakti joga.

Wiele szczegółów na temat życia mędrca Kapili znajduje się w Śrimad Bhagawatam (Bhagawata Purana), Canto 3, Rozdział 33: Działalność Kapili, gdzie zostało wspomniane, że jego rodzicami byli Kardama Muni i Dewahuti, a gdy jego ojciec opuścił dom, Kapila nauczył swoją matkę Dewahuti filozofii jogi i religijnego wielbienia Pana Wisznu, umożliwiając jej osiągnięcie zarówno wyzwolenia (moksza) jak i czystej miłości Boga.

Historia

Jest on wspomniany przez Krysznę w Bhagawad Gicie jako najwspanialsza ze wszystkich doskonałych istot:

Pośród wszystkich drzew, Jam Jesy drzewem banjan, pośród mędrców i półbogów, Jam Narada. Wśród Gandharwów Jam Ćitaratha i wśród doskonałych istot Jam Jest mędrzec Kapila. (Bhagavad Gita 10.26)

Nauki

Nauki Kapiladewy są wielokrotnie cytowane przez różne klasyczne teksty hinduskie:

Mahabharata

  • "Kapila powiedział: Ci którzy prowadzą życie domowe niewątpliwie są błogosławieni i zyskają wszelką doskonałość. Są jednak niezdolni do tego, by radować się wielką radością, jaka towarzyszy Wyrzeczeniu". Mahabharata, Księga 12: Śanti Parwa: Mokszadharma Parwa Rozdział CCLXX
  • "Kapila powiedział: "Działania oczyszczają tylko ciało. Wiedza jednak, jest najwyższym końcem (do którego każdy zmierza). Kiedy wszystkie błędy serca są uzdrowione (przez czyny) i gdy błogość Brahmana zostanie ustanowiona w wiedzy, życzliwości, przebaczeniu, wyciszeniu, współczuciu, prawdzie i szczerości, wtedy powstrzymywanie się od krzywdzenia, brak pychy, skromność i wyrzeczenie zostają osiągnięte. Te formują ścieżkę prowadzącą do Brahmy. Przez te właściwości osiąga się to co Najwyższe." Mahabharata, Księga 12: Śanti Parwa: Mokszadharma Parwa Rozdział CCLXX
  • "Bhiszma powiedział (do Judhisthira): Słuchaj o zabójco wrogów! Wyznawcy Sankhji lub Kapili którzy są biegli we wszystkich ścieżkach i obdarzeni mądrością mówią, że istnieje pięć wad w ciele człowieka. Są to Pragnienie, Gniew, Strach, Sen i Oddech. Ci którzy są przepełnieni mądrością odcinają korzeń gniewu przy pomocy Przebaczenia. Pragnienie jest odcięte przez odrzucenie wszelkich celów. Przez kultywację Dobroci (Sattwa) pokonany zostaje sen, a Strach zwyciężony poprzez Uważność. Oddech pokonywany jest przez wstrzemięźliwość w diecie." Mahabharata, Księga 12: Śanti Parwa: Część III

Śrimad Bhagawatam

  • "Pojawiam się na świecie specjalnie, aby wyjaśnić filozofię Sankhja, która jest wysoce nakierowana na samorealizację przez tych, którzy pragną wolności z matni ziemskich pragnień. Ta ścieżka samorealizacji, którą trudno jest zrozumieć, z biegiem czasu została zagubiona. Przybrałem to ciało Kapili aby przedstawić i wyjaśnić tą filozofię na nowo ludzkości" (3.24.36-37)
  • "Gdy człowiek jest całkowicie oczyszczony z wszelkich nieczystości pożądania i chciwości powstałej przez fałszywą identyfikację z ciałem jako "ja" i z cielesnym posiadaniem jako "moje", umysł człowieka zostaje oczyszczony. W tym stanie oczyszczenia transcenduje ponad stan tak zwanego materialnego szczęścia i niedoli." (3.25.16)
  • "Najwyższa Osoba Boga jest Najwyższą Duszą i nie ma On początku. Jest transcendentalny ponad materialnymi prawami natury i ponad egzystencję w tym materialnym świecie. Jest postrzegany wszędzie, ponieważ jest On samo-promienisty, i Jego samo-blask nadaje blask i utrzymuje całe stworzenie" (3.26.3)
  • "Chwała Pana jest zawsze warta wielbienia śpiewem, gdyż Jego blask wzmacnia blask jego wielbicieli. Dlatego osoba powinna medytować nad Najwyższą Osobą Boga i Jego wielbicielami. Osoba powinna medytować nad wieczną formą Pana zanim umysł stanie się stały."

Narodziny Gangesu

Maharyszi Kapila jest główną postacią historii związanej z hinduskim świętem Makar Śankranti, o sprowadzeniu Rzeki Gangi z niebios, która jest związana również z Królem Sagarą z dynastii Ikszwaku z Ajodhji, przodka Ramy. Król Sagara przeprowadził rytuał Aśwamedha jadźńa (ofiarowanie konia) dziewięćdziesiąt dziewięć razy. Za każdym razem gdy koń był puszczany dookoła ziemi, Indra, król Niebios stawał się coraz bardziej zazdrosny i w czasie setnego ofiarowania, porwał konia i schował go w pustelni Muni Kapila.

60 000 synów Sagary odnalazło konia i myśląc, że to Kapila go porwał napadli na niego. Kapila zmienił napastników w popiół. Anśuman, wnuk Króla Sagary (syn Asamandźasa, niegodziwego syna króla Sagary) przyszedł do Kapili błagając go o zbawienie dusz 60 000. Kapila powiedział, że będą odkupieni dopiero, gdy Ganges zejdzie z nieba i dotknie ich popiołów.