Uriel

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Archanioł Uriel

Uriel (אוּרִיאֵל, znaczy - „ogień Boży” lub „światło Boga”) – według tradycji judaistycznej i w niektórych wierzeniach chrześcijańskich to jeden z archaniołów. Jego imię może być analogiczne z imieniem Uriah.

Milton opisał Uriela jako archanioła, jednego z tych siedmiu, co najbliżej tronu Bożego stoją oraz jako regenta Słońca, którego w Niebiosach Najprzenikliwszym [...] nazwano z duchów. W The State of Innocence Dryden przedstawił Uriela zstępującego z nieba na rydwanie ciągniętym przez białe konie. Jak przypuszcza Anscar Vonier, Uriel „jest duchem, który stał u bram raju utraconego z mieczem ognistym w dłoni”. Zdaniem Louisa Ginzberga określenie „Książę Światłości” odnosi się jedynie do Uriela.

Pomimo sławy, jaką się cieszył, Uriel był jednym z aniołów, których kult został oficjalnie potępiony przez papieża Zachariasza podczas synodu rzymskiego w 745 r. (ten sam los spotkał m.in. Raguela i Tubuela). W judaizmie natomiast jeszcze dziś spotyka się ślady kultu „świętego Uriela”. Współcześni Żydzi przed snem odmawiają modlitwę zawierającą słowa: „W imię Pana (JHWH), Boga Izraela, niech Michał stanie po mojej prawicy, Gabriel po lewicy, Uriel przede mną, Rafał za mną, a ponad głową przebywa obecność (Szekina, Sakinah) Boga”.

Archanioł Uriel oświeca umysły ludzkie. Zsyła natchnienie na misjonarzy oraz naukowców i poetów, którzy służą Bogu. Archanioł Uriel nie jest wymieniony z imienia w księgach Biblii protestantów, ale wiara w niego czy wiedza o nim jest oparta na tradycji chrześcijańskiej oraz księdze Ezdrasza i księdze Enocha. Jest także uważany za anioła skruchy, pokuty i zadośćuczynienia. Jest patronem ludzi urodzonych we wrześniu. Uważa się, że był jednym z aniołów, którzy z płonącymi mieczami stali w bramie Ogrodu Eden. Jest również powiernikiem kluczy do bram piekieł, odpowiedzialnym za ukaranie grzeszników.

Archanioł Zbawienia (jak w Czwartej Księdze Ezdrasza) oraz Światłości. W etiopskiej Księdze Henocha - archanioł "sprawujący władzę nad gromem i trwogą". W życiu Adama i Ewy Uriel jest aniołem skruchy. Według Ewangelii Bartłomieja, Uriel został stworzony jako piąty Archanioł, po Satanaelu, Michale, Gabrielu i Rafale. W Apokalipsie Eliasza, Uriel jest jednym z dwóch Archaniołów (drugim jest Michał), który w dniu Sądu Ostatecznego zaprowadzą do raju naznaczonych pieczęcią Chrystusa. W Starym Testamencie (Iż 29.1) występuje słowo Uriel, jednak nie można go jednoznacznie utożsamić z imieniem anioła bez użycia źródeł pozabiblijnych. W Nowym Testamencie słowo Uriel nie występuje.

Uriel - występuje w spisie chórów anielskich kilkukrotnie jako: Sarim - "Anielscy książęta"/Anioł otchłani/archanioł zbawienia/cherubin; regent Słońca; nadzorca Tartaru, "aniołem ustanowionym nad światem i Tartarem". Zamyka, strąca grzeszników do Tartaru na męki jako Ogień Boży. Niektórzy kojarzą z aniołem Arian, Arya czy Aryjczyków.

Archanioł Uriel, którego imię znaczy: "Światło Boga" (arab. Nur-Allah, Nuri'il), jest Aniołem, przynoszącym rodzajowi ludzkiemu poznanie i zrozumienie Ducha Bożego (Ruh Quddus). Jest najbardziej promiennym Aniołem i został przedstawiony jako schodzący z nieba na ognistym wozie ciągniętym przez białe konie. Bywa również nazywany: Płomień Boga, Anioł Obecności i Anioł Zbawienia. Jest też określany jako Książe Światła i interpretator proroctw. To właśnie Archanioła Uriela Bóg posłał do Proroka Noego (Noah), aby ostrzec go przed potopem. Biblia opowiada jak Archanioł Uriel schodził do Ogrodu Edenu na promieniach słońca i stał w jego bramie z ognistym orężem. Jest on też aniołem pilnującym grzmotu i przerażenia przeznaczonego dla istot demonicznych o piekielnej mentalności. Jako Anioł Żalu może pomagać zrozumieć prawo odpłaty (karmy), które najprościej mówiąc oznaczają, że zbieramy to, co zasialiśmy. Archanioł Uriel także pomaga dostrzec, jak Boża litość (ar-Rahim) przynosi nam świadomość, że jesteśmy wszyscy kochani przez Boga (Elohim, Allah. Archanioł Uriel bywa postrzegany jako najbardziej bystrooki ze wszystkich aniołów Bożych.

Uriel często jest przedstawiany z płomieniem wiedzy w jednej ręce, która prowadzi rodzaj ludzki do zdrowia i dobrobytu, do przebudzenia i oświecenia, do zbawienia. Jeśli ta wiedza jest nadużywana przez czarnoksięstwo lub inkwizycję, wówczas Archanioł Uriel dostarcza Bożą zemstę, pomstę Bożą na Ziemię. Archanioł Uriel pomaga nam zrozumieć, dlaczego wszystkie rzeczy są takimi, jakimi są. On pomaga zaufać Bożemu planowi i uwierzyć, e wszystkie pojawiające się sytuacje i wybory są ostatecznie dla naszego najwyższego dobra i wielkiej radości. Archanioł Uriel pomaga przetłumaczyć ludziom wewnętrzny głos, dźwięk i zrozumieć nasze metaforyczne sny. Prowadzi ludzi inicjowanych, poświęconych Bogu, do brania większej odpowiedzialności za własne życie. Z jego pomocą mamy możliwość zrealizować nasz potencjał jako prawdziwe twórcze istoty. Uriel pomaga nam odnaleźć nasze wewnętrzne światło i promieniować jak słońce, kiedy wyrażamy pełnie miłości i wewnętrznego piękna. Archanioł Uriel jest patronem wspólnot, bractw i zakonów mistycznych, ezoterycznych, jest patronem braterstwa hermetycznego, patronem zakonów sufickich zorientowanych na dążenie do prawdy i oświecenia, do objawienia.


Linki zewnętrzne

Portal nauk duchowych i społecznych tradycyjnych szkół i zakonów sufickich w Polsce

Portal z naukami duchowymi najstarszej indyjsko-perskiej szkoły sufickiej czisztijja z Ajmer w Polsce