Kularnawa tantra

Z Himalaya-Wiki

Kularnava Tantra jest głównym tekstem tradycji Kula czy Kaula, śaktyzmu i tantrycznego śiwaizmu. Termin pochodzi z sanskrytu kula, oznaczającego „rodzinę” lub „klan”; arnava, co oznacza „ocean” lub „morze”; oraz Tantra, która jest hinduskim rytuałem lub tekstem mistycznym i magicznym. Zwykle tłumaczy się je jako „Ocean Kula”. Jednym z głównych celów tej Tantry jest oddanie guru. „Kularnava Tantra” obejmuje także filozofię tantryzmu, doktrynę obowiązków i charakterystyczne rytuały, takie jak ćakrapudźa (święta lub spotkania) i panća-makara (pięć substancji używanych podczas pudży). „Tantra Kularnava”, która zawiera 2058 wersetów, pochodzi z okresu między 1000 a 1400 rokiem e.ch., i prawie wszystkie późniejsze dzieła tantryczne obszernie ją cytują. Tradycyjnie uważa się ją za piątą część brakującej „Tantry Urdhvamnaya”.

Tantra Kularnava jest ważnym tekstem w tradycji kaszmirskiego śiwaizmu, szkoły filozofii hinduskiej, która kładzie nacisk na ostateczną jedność indywidualnej duszy z boskością. Uważa się, że tekst został napisany przez mędrca imieniem Nigama-kalpataru, o którym mówi się, że otrzymał nauki zawarte w tekście bezpośrednio od jogicznego Boga Śiwy. Tantra Kularnava jest uważana za kluczowy tekst tradycji kaszmirskiego śiwaizmu i jest szanowana za swoje nauki o naturze rzeczywistości, ścieżce do wyzwolenia i roli guru w praktyce duchowej.