Asura

Z Himalaya-Wiki

Asura - dosłownie A-sura, Nie-bóstwo, Anty-bóstwo, Nie-natura, Anty-przyroda, Anty-zasada; także: assura, asaura, aszura; san. asu - "oddech Prajapati" lub as - "być". W hinduizmie, dżinizmie i buddyzmie potężne i złe istoty, przeciwnicy dew, demony, czorty, biesy. W mitologii indyjskiej asurowie inwoluowali, upadali z pozycji dobrych duchów/bogów do pozycji złych, upadłych lecz wciąż obdarzonych boskim potencjałem istot. W najstarszych częściach Rygwedy wciąż opisywani są jako potężne złe duchy, przedstawiani obok dobrych pomniejszych bogów - dewów jak np. Waju, bóg wiatru, Indra - jednak już nie Śiwa, Wisznu ani Brahma, którzy są personifikacją jedynego Boga. As - wskazuje na osoby żyjące chwilą, dla których liczy się tylko utopijne bycie i czucie, bez zobowiązań i trwałej więzi, co jest uznawane za rodzaj demonicznego nawiedzenia przez asurów.

Asurowie i Dewy nigdy nie byli równorzędną klasą bóstw, a podział ról na złych i dobrych nie pojawił się dopiero w epoce wedyjskiej jak twierdzą ludzie niedouczeni w hinduizmie. Asurowie pochodzili oryginalnie od Kaśjapy i Danu - Danawowie oraz Kaśjapy i Diti - Daitjowie, jednak asurowie świadomie wybrali zło i upadek. Kojarzeni są też geograficznie z obszerem Asyrii, w sanskrycie Asurji - krainy demonów wojny i zła. W języku awestyjskim słowo ahura nie jest odpowiednikiem indyjskiego asura i nie oznacza boga. W zaratusztrianizmie to daewy byli źli, natomiast ahurowie byli dobrymi bóstwami. Nie należy jednak utożsamiać ze sobą tych pojęć z powodu odmienności etymologicznych źródłosłowów. Assurowie pojawiają się także w buddyzmie, wciąż jako istoty nadprzyrodzone, ale złe i mroczne. Termin ten w buddyzmie ma też drugie znaczenie i obejmuje wówczas dowolnego mieszkańca sfer samsary, w tym ludzi.

Termin asura odnosi się do osoby "poszukującej mocy" lub "spragnionej mocy". Praindoeuropejski trzon "As" oznaczał istotę obdarzoną mocą. W mitologii nordyckiej asami byli bogowie tacy jak Odyn, Thor i Tyr. Asurowie przypominają greckich tytanów, błędnie opisywani jako zwykłe demony lub niearyjskie ludy Indii (anarya). Porównywani są często do chrześcijańskich upadłych aniołów, ponieważ są także bytami duchowymi, o mocy mniejszej niż boska, ale większej niż moc ludzi. Według tej hipotezy część z nich wcielona jest w ludzi, a część pozostała w formie czysto duchowej, jako demony, strzygi i inne straszydła, w tym lemury. Demonicznych ludzi poznaje się po specyficznych deformacjach, znamionach i sposobie życia. W buddyzmie wyróżnia się Trzydzieści Jeden Światów Istnienia - czwartym z nich licząc od najniższego ( w pali. Niraya - Piekła) jest Asura Loka - Świat Asurów. Świat ten należy do Nieszczęśliwych Miejsc Przeznaczenia (pali. apaya). Asurami rodzą się ci którzy popełnili Dziesięć Niechwalebnych Czynów. Jednym z bardziej znanych Asur jest Alavaka, którego pokonał Buddha, a było to jedno z jego Ośmiu Zwycięstw.

Zobacz także: Rakszas